Viste häradsrätt

Viste häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet 1558 omfattade domsagan förutom Viste härad även Väne, Flundre och Åse härader. Viste härad utgjorde en egen domsaga 1621-1652 med undantag av tiden 1628-1652, då även Vilske häradsrätt tillhörde domsagan. 1653-1680 förenades Viste härad med Vartofta, Barne och Frökinds härader till en domsaga. 1681- omfattade domsagan Viste, Kinne, Kinnefjärdings, Åse, Kållands och Skånings härader. 1779-1811 omfattade domsagan Viste, Åse och Kållands härader. Särskild förteckning har upprättats över Åse, Viste, Barne, och Laske med Kållands härad domsagoarkiv. Tingslagsindelning Viste härad var eget tingslag t.o.m. 1810. Åse och Viste härader sammanslogos 1811 till ett tingslag. För handlingar efter 1811 hänvisas till förteckningen över Åse och Viste häradsrätts arkiv. Tingsplats var Hyringa, omväxlande med Olunda. Viste härads tingslag omfattade t.o.m. 1811 socknarna Tengene, Trökörna, Främmestad, Bäreberg, Malma, Längnum, Hyringa, Flakeberg, Bjärby, Levene.
NADSE/GLA/11056
Volume from Viste häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
Viste häradsrätt AIa:1 1544 - 1628    196 SEK
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1595 -   
Viste häradsrätt AIa:2 1630 - 1639    135 SEK
Viste häradsrätt AIa:3 1640 - 1649    121 SEK
Viste häradsrätt AIa:4 1650 - 1659    225 SEK
Viste häradsrätt AIa:5 1660 - 1665    156 SEK
Viste häradsrätt AIa:6 1666 - 1669    145 SEK
Viste häradsrätt AIa:7 1670 - 1674    210 SEK
Viste häradsrätt AIa:8 1675 - 1680    207 SEK
Viste häradsrätt AIa:9 1681 - 1684    111 SEK
Viste häradsrätt AIa:10 1687 - 1689    150 SEK
Viste häradsrätt AIa:11 1690 - 1692    164 SEK
Viste häradsrätt AIa:12 1694 - 1699    243 SEK
Viste häradsrätt AIa:13 1700 - 1704    213 SEK
Viste häradsrätt AIa:14 1705 - 1707    189 SEK
Viste häradsrätt AIa:15 1709 - 1716    253 SEK
Viste häradsrätt AIa:17 1723 - 1726    207 SEK
Viste häradsrätt AIa:18 1727 - 1729    184 SEK
Viste häradsrätt AIa:19 1730 - 1733    199 SEK
Viste häradsrätt AIa:20 1734 - 1736    175 SEK
Viste häradsrätt AIa:21 1737 - 1739    199 SEK
Viste häradsrätt AIa:22 1740 - 1743    234 SEK
Viste häradsrätt AIa:23 1744 - 1747    248 SEK
Viste häradsrätt AIa:24 1748    141 SEK
Viste häradsrätt AIa:25 1749 - 1750    196 SEK
Viste häradsrätt AIa:26 1751 - 1752    225 SEK
Viste häradsrätt AIa:27 1753 - 1754    246 SEK
Viste häradsrätt AIa:28 1755 - 1756    219 SEK
Viste häradsrätt AIa:29 1757 - 1758    238 SEK
Viste häradsrätt AIa:30 1759 - 1760    232 SEK
Viste häradsrätt AIa:31 1761 - 1762    200 SEK
Viste häradsrätt AIa:32 1763 - 1764    236 SEK
Viste häradsrätt AIa:33 1765    154 SEK
Viste häradsrätt AIa:34 1766    153 SEK
Viste häradsrätt AIa:35 1767 - 1768    223 SEK
Viste häradsrätt AIa:36 1769 - 1770    243 SEK
Viste häradsrätt AIa:37 1771 - 1772    195 SEK
Viste häradsrätt AIa:38 1773 - 1774    220 SEK
Viste häradsrätt AIa:39 1775 - 1776    202 SEK
Viste häradsrätt AIa:40 1777 - 1778    240 SEK
Viste häradsrätt AIa:41 1779    180 SEK
Viste häradsrätt AIa:42 1780    165 SEK
Viste häradsrätt AIa:43 1781    194 SEK
Viste häradsrätt AIa:44 1782    255 SEK
Viste häradsrätt AIa:45 1783    181 SEK
Viste häradsrätt AIa:46 1784    159 SEK
Viste häradsrätt AIa:47 1785    142 SEK
Viste häradsrätt AIa:48 1786    141 SEK
Viste häradsrätt AIa:49 1787    132 SEK
Viste häradsrätt AIa:50 1788    110 SEK
Viste häradsrätt AIa:51 1789    166 SEK
Viste häradsrätt AIa:52 1790    163 SEK
Viste häradsrätt AIa:53 1791    177 SEK
Viste häradsrätt AIa:54 1792    119 SEK
Viste häradsrätt AIa:55 1793    117 SEK
Viste häradsrätt AIa:56 1794    120 SEK
Viste häradsrätt AIa:57 1795    159 SEK
Viste häradsrätt AIa:58 1796    139 SEK
Viste häradsrätt AIa:59 1797    157 SEK
Viste häradsrätt AIa:60 1798    156 SEK
Viste häradsrätt AIa:61 1799    183 SEK
Viste häradsrätt AIa:62 1800    202 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Viste häradsrätt FII:1 1734 - 1754    342 SEK
Viste häradsrätt FII:2 1755 - 1764    379 SEK
Viste häradsrätt FII:3 1765 - 1772    358 SEK
Viste häradsrätt FII:4 1773 - 1777    308 SEK
Viste häradsrätt FII:5 1778 - 1783    291 SEK
Viste häradsrätt FII:6 1784 - 1790    343 SEK
Viste häradsrätt FII:7 1791 - 1796    302 SEK
Viste häradsrätt FII:8 1797 - 1800    281 SEK
Viste häradsrätt FII:9 1801 - 1807    401 SEK
Viste häradsrätt FII:10 1808 - 1810    364 SEK
Viste häradsrätt FII:11 1811 - 1812    204 SEK
Remaining documents
See: Viste häradsrätt AIa:1 1621 - 1628  196 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:2 1630 - 1639  135 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:3 1640 - 1649  121 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:3 1643  121 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:4 1650 - 1659  225 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:5 1660 - 1665  156 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:5 1663  156 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:6 1666 - 1669  145 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:7 1670 - 1674  210 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:8 1675 - 1680  207 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:9 1681 - 1684  111 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:10 1687 - 1689  150 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:10 1688  150 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:11 1690 - 1692  164 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:12 1694 - 1699  243 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:13 1700 - 1704  213 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:13 1702 - 1704  213 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:13 1703  213 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:14 1705 - 1707  189 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:14 1705 - 1707  189 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:15 1709 - 1716  253 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:15 1709 - 1716  253 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:15 1709 - 1716  253 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:17 1723 - 1726  207 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:17 1723 - 1726  207 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:17 1723 - 1726  207 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:18 1727 - 1729  184 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:18 1727 - 1729  184 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:18 1727 - 1729  184 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:19 1730 - 1733  199 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:19 1730 - 1733  199 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:19 1730 - 1733  199 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:20 1734 - 1736  175 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:20 1734 - 1736  175 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:20 1734 - 1736  175 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:20 1736  175 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:21 1737 - 1739  199 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:21 1737 - 1739  199 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:21 1737 - 1739  199 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:22 1740 - 1743  234 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:22 1740 - 1743  234 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:22 1740 - 1743  234 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:23 1744 - 1747  248 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:23 1744 - 1747  248 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:23 1744 - 1747  248 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:24 1748  141 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:24 1748  141 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:24 1748  141 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:25 1749 - 1750  196 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:25 1749 - 1750  196 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:25 1749 - 1750  196 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:26 1751  225 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:26 1751 - 1752  225 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:26 1751 - 1752  225 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:26 1751 - 1752  225 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:27 1753 - 1754  246 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:27 1753 - 1754  246 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:27 1753 - 1754  246 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:27 1754  246 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:28 1755 - 1756  219 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:28 1755 - 1756  219 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:28 1755 - 1756  219 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:28 1756  219 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:29 1757 - 1758  238 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:29 1757 - 1758  238 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:29 1757 - 1758  238 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:29 1758  238 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:30 1759 - 1760  232 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:30 1759 - 1760  232 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:30 1759 - 1760  232 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:30 1759 - 1760  232 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:31 1761 - 1762  200 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:31 1761 - 1762  200 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:31 1761 - 1762  200 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:31 1761 - 1762  200 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:32 1763 - 1764  236 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:32 1763 - 1764  236 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:32 1763 - 1764  236 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:32 1763 - 1764  236 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:32 1764  236 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:33 1765  154 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:33 1765  154 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:33 1765  154 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:33 1765  154 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:34 1766  153 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:34 1766  153 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:34 1766  153 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:34 1766  153 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:35 1767 - 1768  223 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:35 1767 - 1768  223 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:35 1767 - 1768  223 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:35 1767 - 1768  223 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:36 1769 - 1770  243 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:36 1769 - 1770  243 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:36 1769 - 1770  243 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:36 1769 - 1770  243 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:37 1771 - 1772  195 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:37 1771 - 1772  195 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:37 1771 - 1772  195 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:37 1771 - 1772  195 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:37 1771 - 1772  195 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:38 1773 - 1774  220 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:38 1773 - 1774  220 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:38 1773 - 1774  220 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:38 1773 - 1774  220 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:38 1774  220 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:39 1775  202 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:39 1775 - 1776  202 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:39 1775 - 1776  202 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:39 1775 - 1776  202 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:39 1775 - 1776  202 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:40 1777 - 1778  240 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:40 1777 - 1778  240 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:40 1777 - 1778  240 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:40 1777 - 1778  240 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:40 1778  240 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:41 1779  180 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:41 1779  180 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:41 1779  180 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:41 1779  180 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:41 1779  180 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:42 1780  165 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:42 1780  165 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:42 1780  165 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:42 1780  165 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:42 1780  165 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:43 1781  194 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:43 1781  194 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:43 1781  194 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:43 1781  194 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:44 1782  255 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:44 1782  255 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:44 1782  255 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:44 1782  255 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:44 1782  255 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:45 1783  181 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:45 1783  181 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:45 1783  181 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:45 1783  181 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:45 1783  181 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:46 1784  159 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:46 1784  159 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:46 1784  159 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:46 1784  159 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:47 1785  142 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:47 1785  142 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:47 1785  142 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:47 1785  142 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:47 1785  142 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:48 1786  141 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:48 1786  141 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:48 1786  141 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:48 1786  141 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:49 1787  132 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:49 1787  132 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:49 1787  132 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:49 1787  132 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:49 1787  132 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:50 1788  110 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:50 1788  110 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:50 1788  110 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:50 1788  110 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:51 1789  166 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:51 1789  166 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:51 1789  166 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:51 1789  166 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:52 1790  163 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:52 1790  163 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:52 1790  163 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:52 1790  163 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:52 1790  163 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:53 1791  177 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:53 1791  177 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:53 1791  177 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:53 1791  177 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:54 1792  119 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:54 1792  119 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:54 1792  119 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:54 1792  119 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:54 1792  119 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:55 1793  117 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:55 1793  117 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:55 1793  117 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:55 1793  117 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:56 1794  120 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:56 1794  120 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:56 1794  120 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:56 1794  120 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:56 1794  120 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:57 1795  159 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:57 1795  159 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:57 1795  159 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:57 1795  159 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:57 1795  159 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:58 1796  139 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:58 1796  139 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:58 1796  139 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:58 1796  139 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:59 1797  157 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:59 1797  157 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:59 1797  157 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:59 1797  157 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:60 1798  156 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:60 1798  156 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:60 1798  156 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:60 1798  156 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:60 1798  156 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:61 1799  183 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:61 1799  183 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:61 1799  183 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:61 1799  183 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:62 1800  202 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:62 1800  202 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:62 1800  202 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:62 1800  202 SEK
See: Viste häradsrätt AIa:62 1800  202 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program