Bottnaryd

Bottnaryd in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
Other countiesSkaraborgs län, Älvsborgs län
ProvinceVästergötland, has belonged to: Småland
Source typeParish / Congregation
InformationT.o.m. 1961: Moderförsamling i pastoratet Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra och Bjurbäck.

Fr.o.m. 1962: Moderförsamling i pastoratet Bottnaryd, Mulseryd och Angerdshestra.

T.o.m. 1889 hörde till Bottnaryds jordebokssocken en del av Habo kyrkosocken, som i övrigt hörde till Skaraborgs län (Aplaskifte, Gigaryd m.fl.).

Stift:
Skara

Härad:
T.o.m. 1894:
1) Jönköping län, Mo härad (25 5/8 mtl, huvuddelen av församlingen, hörande till Bottnaryds jordeboksssocken).
2) Älvsborgs län, Redvägs härad (5 3/4 mtl: Bästhult, Fagerås, Hulan, Ingeshult, Lerbacken, Stora Lyckna, Lilla Lyckna, Lycknatorp, Lönåsen, Måleskog, Romhult, Axjö, Svansö eller Öna och Ubbared, allt i Bottnaryds jordebokssocken).
3) Skaraborgs län, Vartofta härad (Slättängs tingslag), (a: 1/4 mtl Oset och Mohemmet i Habo jordebokssocken, b: 3 3/4 mtl Sundsereds säteri, Norra Sundsered, Källekulla, Bönared, Stora Tolabo, Grytered, Kråmered och Gaståsen i Bjurbäcks jordebokssocken).

Fr.o.m. 1895: Jönköpings län, Mo härad.
NADSE/VALA/00043
Volume from Bottnaryd
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Birth and baptism records (drafts)
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Banns and marriage records (drafts)
Death and funeral records
Death and funeral records (drafts)
Scrolls and resolutions from Royal Majesty
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the collect
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Bottnaryd AI:2 Okänt    117 SEK
Bottnaryd AI:1 1752 - 1759    76 SEK
Bottnaryd AI:3 1799 - 1808    92 SEK
Bottnaryd AI:4 1809 - 1821    121 SEK
Bottnaryd AI:5 1821 - 1834    125 SEK
Bottnaryd AI:7 1835 - 1844    149 SEK
Bottnaryd AI:6 1835 - 1852    100 SEK
Bottnaryd AI:8 1845 - 1852    154 SEK
Bottnaryd AI:10 1852 - 1860    92 SEK
Bottnaryd AI:9 1852 - 1861    104 SEK
Bottnaryd AI:11 1860 - 1866    156 SEK
Bottnaryd AI:12 1867 - 1879    166 SEK
Bottnaryd AI:13 1880 - 1890    131 SEK
Bottnaryd AI:14 1880 - 1902    69 SEK
Bottnaryd AI:15 1881 - 1894    49 SEK
Bottnaryd AI:16 1891 - 1902    224 SEK
Bottnaryd AIIa:1 1902 - 1917    237 SEK
Bottnaryd AIIa:2 1917 - 1930    234 SEK
Bottnaryd AIIa:3 1930 - 1941    232 SEK
Records of non-existing persons
See: Bottnaryd AI:13 1880 - 1890  131 SEK
See: Bottnaryd AI:14 1880 - 1902  69 SEK
See: Bottnaryd AI:15 1881 - 1894  49 SEK
See: Bottnaryd AI:16 1891 - 1902  224 SEK
See: Bottnaryd AIIa:1 1902 - 1917  237 SEK
See: Bottnaryd AIIa:2 1917 - 1930  234 SEK
See: Bottnaryd AIIa:3 1930 - 1941  232 SEK
Migration records
Bottnaryd BI:1 1759 - 1818    129 SEK
Bottnaryd BI:2 1819 - 1840    133 SEK
Bottnaryd BI:3 1841 - 1849    52 SEK
Bottnaryd BI:4 1850 - 1860    88 SEK
Bottnaryd BI:5 1861 - 1894    103 SEK
Bottnaryd BI:6 1895 - 1947    102 SEK
Bottnaryd BII:1 1916 - 1949    81 SEK
Bottnaryd BI:7 1948 - 1980    52 SEK
Birth and baptism records
Bottnaryd CI:1 1711 - 1757    115 SEK
Bottnaryd CI:2 1758 - 1838    131 SEK
Bottnaryd CI:3 1839 - 1860    87 SEK
Bottnaryd CI:4 1861 - 1883    138 SEK
Bottnaryd CI:5 1880 - 1894    66 SEK
Bottnaryd CI:6 1895 - 1941    121 SEK
Birth and baptism records (drafts)
Bottnaryd CII:1 1839 - 1854    91 SEK
Confirmation records
See: Bottnaryd BI:1 1840 - 1894  129 SEK
Communion records
See: Bottnaryd AI:1 1752 - 1754  76 SEK
Banns and marriage records
See: Bottnaryd CI:1 1711 - 1758  115 SEK
See: Bottnaryd BI:1 1759 - 1818  129 SEK
See: Bottnaryd BI:2 1819 - 1840  133 SEK
Bottnaryd EI:1 1841 - 1860    88 SEK
Bottnaryd EI:2 1861 - 1894    88 SEK
Bottnaryd EI:3 1895 - 1949    76 SEK
Banns and marriage records (drafts)
Bottnaryd EII:1 1846 - 1856    50 SEK
Death and funeral records
See: Bottnaryd CI:1 1711 - 1757  115 SEK
See: Bottnaryd CI:2 1758 - 1838  131 SEK
See: Bottnaryd CI:3 1839 - 1860  87 SEK
See: Bottnaryd CI:4 1861 - 1894  138 SEK
Bottnaryd FI:1 1894    36 SEK
Bottnaryd FI:2 1895 - 1949    109 SEK
Death and funeral records (drafts)
See: Bottnaryd CII:1 1839 - 1856  91 SEK
Scrolls and resolutions from Royal Majesty
Bottnaryd JI:1 1750 - 1864    96 SEK
Parish meeting journals and doucments
Bottnaryd KIa:1 1759 - 1821    169 SEK
See: Bottnaryd JI:1 1776  96 SEK
Bottnaryd KIa:2 1821 - 1845    202 SEK
Account-book for the collect
See: Bottnaryd BI:2 1841 - 1862  133 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Tveta, Vista och Mo fögderi FIaa:34 1941  102 SEK
Inventory of the estate
See: Redvägs häradsrätt 1692 - 1894   
See: Mo häradsrätt 1739 - 1890   
See: Slättängs häradsrätt 1749 - 1894   
See: Tveta, Vista och Mo domsaga 1891 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente 1683 - 1884   
See: Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente 1686 - 1885   
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   
See: Generalmönsterrullor - Smålands grenadjärbataljon 1824 - 1883   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 901 550

More info about our color images

  CartStart the program