Suntetorp

Suntetorp in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationSuntetorp var fram till den 31 december 1861 annexförsamling i Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Ryd, Våmb, Hagelberg, (Norra) Kyrketorp, Sventorp, Suntetorp och Forsby församlingars pastorat.

Mellan den 1 januari 1862 och 1890 var Suntetorp annexförsamling i Sventorp, Forsby och Suntetorp församlingars pasorat.

År 1890 införlivades Suntetorp med Sventorp. Kyrkoarkivet ingår i Sventorps kyrkoarkiv.

Suntetorps församling på över 200 år ej haft någon egen kyrka. Vissa kyrkoböcker ha förts särskilda för Suntetorp, men de flesta ha förts gemensamt med Sventorp.

Stift:
Skara

Härad:
Kåkind
NAD
Volume from Suntetorp
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Skövde stadsförsamling AI:3 1720 - 1795  328 SEK
See: Sventorp AI:1 1776 - 1794  74 SEK
See: Sventorp AI:2 1795 - 1806  62 SEK
See: Sventorp AI:3 1807 - 1813  92 SEK
See: Sventorp AI:4 1811 - 1829  183 SEK
See: Sventorp AI:5 1830 - 1849  169 SEK
See: Sventorp AI:7 1850 - 1863  169 SEK
See: Sventorp AI:9 1864 - 1875  165 SEK
See: Sventorp AI:11 1874 - 1892  171 SEK
Migration records
See: Sventorp C:2 1727 - 1736  131 SEK
See: Skövde stadsförsamling B:1 1768 - 1824  106 SEK
See: Skövde stadsförsamling B:2 1769 - 1825  114 SEK
See: Skövde stadsförsamling B:3 1825 - 1832  60 SEK
See: Skövde stadsförsamling B:4 1833 - 1841  61 SEK
See: Skövde stadsförsamling B:5 1841 - 1849  76 SEK
See: Skövde stadsförsamling B:6 1850 - 1861  207 SEK
See: Skövde stadsförsamling B:7 1850 - 1861  208 SEK
See: Sventorp B:1 1857 - 1868  136 SEK
See: Sventorp B:3 1869 - 1890  59 SEK
Birth and baptism records
See: Sventorp C:1 1701 - 1723  114 SEK
See: Skövde stadsförsamling C:3 1701 - 1810  150 SEK
See: Sventorp C:2 1724 - 1767  131 SEK
See: Sventorp C:3 1768 - 1810  170 SEK
See: Skövde landsförsamling C:1 1811 - 1827  202 SEK
See: Skövde landsförsamling C:2 1827 - 1849  144 SEK
See: Skövde landsförsamling C:3 1850 - 1860  119 SEK
See: Sventorp C:4 1857 - 1864  49 SEK
See: Sventorp C:6 1865 - 1885  63 SEK
See: Sventorp C:7 1886 - 1890  42 SEK
Banns and marriage records
See: Sventorp C:1 1701 - 1723  114 SEK
See: Sventorp C:2 1724 - 1767  131 SEK
See: Sventorp C:3 1768 - 1811  170 SEK
See: Skövde stadsförsamling E:1 1811 - 1841  93 SEK
See: Skövde landsförsamling E:1 1842 - 1849  56 SEK
See: Skövde landsförsamling E:2 1850 - 1857  58 SEK
See: Skövde landsförsamling E:3 1857 - 1866  105 SEK
See: Sventorp E:1 1858 - 1864  43 SEK
See: Sventorp E:3 1865 - 1890  46 SEK
Death and funeral records
See: Sventorp C:1 1701 - 1723  114 SEK
See: Sventorp C:2 1724 - 1767  131 SEK
See: Sventorp C:3 1768 - 1810  170 SEK
See: Skövde landsförsamling C:1 1811 - 1843  202 SEK
See: Skövde stadsförsamling F:1 1816 - 1824  49 SEK
See: Skövde landsförsamling F:1 1844 - 1849  48 SEK
See: Skövde landsförsamling F:2 1850 - 1861  123 SEK
See: Sventorp F:1 1857 - 1864  45 SEK
See: Sventorp F:3 1865 - 1885  49 SEK
See: Sventorp F:5 1886 - 1890  37 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Sventorp Okänt   
Inventory of the estate
See: Kåkinds häradsrätt 1736 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 1685 - 1883   
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program