Höks häradshäkte

Höks häradshäkte in Hallands län
CountyHallands län
ProvinceHalland
Source typePrison archives
InformationHöks härad i Halland var 1682 förenat med Halmstads och Tönnersjö härader till en domsaga med skilda tingslag. Till följd av kungl. brev 29 oktober 1886 och 5 oktober 1888 slogs Halmstad och Tönnersjö 1890 samman till ett tingslag medan Hök förblev självständigt med tingsställe i Tjärby liksom tidigare. Genom kungl. brev 20 februari 1891 blev dock länsfängelset i Halmstad tingsställe vid rannsakningar i brottmål.

Ting hölls omväxlande i Köflinge, Vessinge och Tjärby tills ett tingshus byggdes i Tjärby 1733. En "fångakista" kom senare till som trots brister fick hysa fångarna under tingen. Båda byggnaderna reparerades i början av 1800-talet. (Se kronofogdens i Laholms fögderi arkiv F XI:3.)

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Hallands landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade Göta hovrätt sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Fängelsets i Halmstad arkiv Ö II:1.)

Litteratur

Eric Hägge: I lagens namn. Hallands södra domsaga under tre sekler (1970) sid 36-44 och 73-85.

Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård... (1895) sid. 305.
NADSE/LLA/10252
Volume from Höks häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Höks häradshäkte Ö:1 1839 - 1860    282 SEK
Höks häradshäkte Ö:2 1861 - 1891    360 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program