Häradsskrivaren i Älvdal fögderi

Häradsskrivaren i Älvdal fögderi in Värmlands län
CountyVärmlands län
ProvinceVärmland
Source typeDistrict registrar
InformationÄlvdals fögderi (tidigare Norrsysslets fögderi) tillkom 1886 och omfattade åren 1886-1917 följande socknar: Norra Ny, Dalby, Norra Finnskoga, S Finnskoga, Nyskoga, Ekshärad, Norra Råda, Sunnemo, Älvsbacka, Gustaf Adolf och Hagfors, från 1906.

Under tiden 1918-1945 omfattade fögderiet Nyskoga, Södra Finnskoga, Norra Finnskoga, Dalby, Norra Ny, Ekshärad, Gustaf Adolf, Norra Råda, Sunnemo, Älvsbacka, Nyed, Hagfors.

Från 1946 överfördes Nyed och Älvdal till Karlstads fögderi och Älvdals fögderi omfattade 1946-1951 socknarna Nyskoga, Södra Finnskoga, Norra Finnskoga, Dalby, Norra Ny, Ekshärad, Gustaf Adolf, Norra Råda, Sunnemo och Hagfors.

1952 överfördes Nyskoga till Fryksdals fögderi och Älvdals fögderi omfattade landskommunerna Finnskoga, Dalby (f d S Finnskoga, N Finnskoga och Dalby), Norra Ny, Ekshärad Gustaf Adolf, Norra Råda (f d Norra Råda och Sunnemo) samt Hagfors stad.
Myndigheten upphörde 1966 31/12.
NADSE/VA/11360
Volume from Häradsskrivaren i Älvdal fögderi
  Tax/census records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:15 1941    103 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:44 1941    281 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:62 1941    100 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:76 1941    100 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:78 1941    183 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:94 1941    103 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:108 1941    157 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:134 1941    202 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:154 1941    225 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:158 1941    57 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:166 1941    92 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:178 1941    105 SEK
Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:184 1941    63 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program