Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi

Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi in Värmlands län
CountyVärmlands län
ProvinceVärmland
Source typeDistrict registrar
InformationÖstersysslets fögderi bildades vid mitten av 1500-talet och från början av 1600-talet omfattade Östersysslets fögderi Fryksdals, Älvdals, Kils, Väse, Visnums och Ölme härader.

Under tiden 1748-1917 omfattade fögderiet följande socknar: Nyed, Älvsbacka, Alster, Ö. Fågelvik, Väse (härad), Varnum, Visnum, Visnums-Kil, Rudskoga, Nysund, S. Råda, Färnebo, Nordmark, Gåsborn, Brattfors, Rämen, Kroppa, Lungsund och Ölme.

Ny fögderiindelning trädde i kraft 1918 och fögderiet omfattade 1918-1945 socknarna Rämen, Gåsborn, Nordmark, Färnebo, Brattfors, Kroppa, Lungsund, Varnum, del av Nysund, Rudskoga, S. Råda, Visnum-Kil, Visnum, Ölme, Väse, Östra Fågevik, Alster.

Under perioden 1946-1951 omfattade fögderiet Rämen, Gåsborn, Nordmark, Färnebo, Brattfors, Kroppa, Lungsund, Rudskoga, Södra Råda, Visnums-Kil, Visnum, Varnum (införlivades 1951 1/1 med Kristinehamns stad),Ölme samt Filipstads stad.

Från 1952 omfattade fögderiet landskommunerna Visnum (f d Rudskoga, S. Råda, Visnums-Kil och Visnum), Ullvättern (f d Lungsund och Bjurtjärn, Bjurtjärn överfördes 1952 från Örebro län), Storfors köping, Kroppa, Värmlandsberg (f d Gåsborn, Nordmark, Färnebo och Brattfors), Rämmen och Filipstads stad.

Myndigheten upphörde 1966 31/12.
NADSE/VA/11361
Volume from Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi
  Tax/census records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:1 1765 - 1779    60 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:214 1818 - 1827    184 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:28 1818 - 1828    217 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:110 1818 - 1829    238 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:242 1818 - 1829    248 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:3 1818 - 1831    181 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:171 1818 - 1831    211 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:186 1818 - 1831    198 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:96 1818 - 1835    180 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:64 1818 - 1836    211 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:132 1818 - 1836    221 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:206 1818 - 1837    228 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:259 1818 - 1838    269 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:55 1818 - 1843    248 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:127 1818 - 1843    254 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:161 1818 - 1843    270 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:14b 1818 - 1847    287 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:238 1818 - 1847    261 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:83 1820 - 1840    241 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:142 1820 - 1843    222 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:13 1941    97 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:21 1941    80 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:51 1941    178 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:62 1941    74 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:78 1941    257 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:93 1941    120 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:107 1941    103 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:140 1941    92 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:153 1941    147 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:169 1941    80 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:183 1941    127 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:201 1941    176 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:212 1941    67 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:236 1941    192 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:256 1941    129 SEK
Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:269 1941    138 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program