Skara häradsskrivare

Skara häradsskrivare in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict registrar
InformationSkara fögderi omfattade under tiden 1700-talets slut-1866 följande socknar:

Edsvära Larv Tråvad
Floby Laske-Vedum Trässberg
Forshem Ledsjö Trävattna
Fullösa Lugnås Ullene
Fyrunga Längjum Vilske-Kleva
Gökhem Marka Vinköl
Götene Marum Västerbitterna
Göteved Medelplana Västerplana
Holmestad Norra Vånga Västra Gerum
Händene Saleby Västby (Vessby)
Härlunda Sil Vättlösa
Jung Skallmeja Österbitterna
Jäla Skara landsf. Österplana
Kestad Skånings-Åsaka Öttum
Kinne-Kleva Synnerby
Kinne-Vedum Södra Lundby
Kvänum Sörby

Under tiden 1867-1917 följande socknar:

Bolum Kvänum Sörby
Edsvära Marka Tråvad
Eggby Marum Trässberg
Floby Norra Lundby Trävattna
Fyrunga Norra Ving Ullene
Gökhem Norra Vånga Vilske-Kleva
Göteved Saleby Vinköl
Häggum Skallmeja Västra Gerum
Händene Skara landsf. Öglunda
Härjevad(från 1890) Skarke Skara
Härlunda Skånings-Åsaka
Istrum Skärv
Jung Stenum
Jäla Synnerby

Under tiden 1918-1945 följande socknar:

Axvalls mun. samh. Häggum Skara landsf.
Bjurum Händene (fr.1936
Varnhem)
Bjärka Härjevad Skånings-Åsaka
Bolum Härlunda Skärv
Borgunda Högstena Stenstorp
Broddetorp Istrum Stenum
Brunnhem Jung Synnerby
Dala Jäla Sätuna
Edsvära Kvänum Södra Kyrketorp
Edåsa Kvänum mun.samh. Sörby
Eggby Ljunghem Torbjörntorp
Falköpings v.landsf.Marka Trässberg
Floby Marum Trävattna
Friggeråker Norra Lundby Ugglum
Fyrunga Norra Ving Ullene
Grolanda Norra Vånga Valtorp
Gudhem Rådene Vilske-Kleva
Gökhem Saleby Vinköl
Göteved Segerstad Västra Gerum
Hornborga Sjogerstad Öglunda
Håkantorp Skallmeja Östra Tunhem
Öttum

Från 1946 omfattar fögderiet följande socknar:

Axvalls mun.samh. Händene Norra Vånga
Bjurum Härjevad Ova
Bjärka Härlunda Saleby
Bolum Istrum Sil
Broddetorp Jung Skallmeja
Edsvära Kinne-Kleva Skara stad
(från 1944)
Eggby Kvänum Skånings-Åsaka
Fyrunga Kvänum mun.samh. Skälvum
Götene Ledsjö Skärv
Götene mun.samh. Lundsbrunn mun.samh.Stenum
Holmestad Marum Synnerby
Hornborga Norra Lundby Sätuna
Husaby Norra Ving Trässberg
Varnhem
Vinköl
Västra Gerum
Vättlösa
Öglunda
Öttum

Fögderiet omfattade 1946-1952 följande socknar:

Hangelösa Händene
Skeby Härlunda
Källby Marum
Broby Vinköl
Ova Västra Gerum
Skälvum Synnerby
Husaby Skallmeja
Kinnekleva Trässberg
Ledsjö Härjevad
Götene Saleby
Sil Öttum
Kinne-Vedum Jung
Holmestad Fyrunga
Vättlösa Kvänum
Istrum Norra Vånga
Öglunda Edsvära
Eggby Skara stad
Varnhem
Norra Lundby
Stenum
Norra Ving
Skärv
Skånings-Åsaka
NADSE/GLA/11344
Volume from Skara häradsskrivare
  Tax/census records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Skara häradsskrivare FIa:1 1777 - 1780    273 SEK
Skara häradsskrivare FIa:2 1781 - 1782    222 SEK
Skara häradsskrivare FIa:3 1783 - 1785    428 SEK
Skara häradsskrivare FIa:4 1786 - 1788    493 SEK
Skara häradsskrivare FIa:5 1789 - 1790    370 SEK
Skara häradsskrivare FIa:6 1791 - 1792    291 SEK
Skara häradsskrivare FIa:7 1793    280 SEK
Skara häradsskrivare FIa:8 1794    265 SEK
Skara häradsskrivare FIa:9 1795    279 SEK
Skara häradsskrivare FIa:10 1796    275 SEK
Skara häradsskrivare FIa:11 1797    271 SEK
Skara häradsskrivare FIa:12 1798    294 SEK
Skara häradsskrivare FIa:13 1799    285 SEK
Skara häradsskrivare FIa:14 1800    301 SEK
Skara häradsskrivare FIa:15 1801    315 SEK
Skara häradsskrivare FIa:16 1802    324 SEK
Skara häradsskrivare FIa:17 1803    334 SEK
Skara häradsskrivare FIa:18 1804    383 SEK
Skara häradsskrivare FIa:19 1805    455 SEK
Skara häradsskrivare FIa:20 1806    454 SEK
Skara häradsskrivare FIa:21 1807    412 SEK
Skara häradsskrivare FIa:22 1808    421 SEK
Skara häradsskrivare FIa:23 1809    425 SEK
Skara häradsskrivare FIa:24 1810    409 SEK
Skara häradsskrivare FIa:25 1811    182 SEK
Skara häradsskrivare FIa:26 1812    387 SEK
Skara häradsskrivare FIa:27 1813    216 SEK
Skara häradsskrivare FIa:28 1814    409 SEK
Skara häradsskrivare FIa:29 1815    369 SEK
Skara häradsskrivare FIa:30 1816    222 SEK
Skara häradsskrivare FIa:31 1817    196 SEK
Skara häradsskrivare FIa:32 1818    173 SEK
Skara häradsskrivare FIa:33 1819    521 SEK
Skara häradsskrivare FIa:34 1820    301 SEK
Skara häradsskrivare FIa:85 1941    66 SEK
Skara häradsskrivare FIa:89 1941    51 SEK
Skara häradsskrivare FIa:95 1941    86 SEK
Skara häradsskrivare FIa:99 1941    99 SEK
Skara häradsskrivare FIa:102 1941    53 SEK
Skara häradsskrivare FIa:104 1941    60 SEK
Skara häradsskrivare FIa:107 1941    75 SEK
Skara häradsskrivare FIa:116 1941    100 SEK
Skara häradsskrivare FIa:120 1941    62 SEK
Skara häradsskrivare FIa:125 1941    62 SEK
Skara häradsskrivare FIa:139 1941    90 SEK
Skara häradsskrivare FIa:140 1941    82 SEK
Skara häradsskrivare FIa:144 1941    78 SEK
Skara häradsskrivare FIa:149 1941    70 SEK
Skara häradsskrivare FIa:154 1941    80 SEK
Skara häradsskrivare FIa:158 1941    79 SEK
Skara häradsskrivare FIa:165 1941    90 SEK
Skara häradsskrivare FIa:173 1941    72 SEK
Skara häradsskrivare FIa:177 1941    60 SEK
Skara häradsskrivare FIa:181 1941    47 SEK
Skara häradsskrivare FIa:187 1941    63 SEK
Skara häradsskrivare FIa:191 1941    70 SEK
Skara häradsskrivare FIa:195 1941    52 SEK
Skara häradsskrivare FIa:200 1941    81 SEK
Skara häradsskrivare FIa:203 1941    52 SEK
Skara häradsskrivare FIa:206 1941    64 SEK
Skara häradsskrivare FIa:211 1941    90 SEK
Skara häradsskrivare FIa:217 1941    66 SEK
Skara häradsskrivare FIa:227 1941    129 SEK
Skara häradsskrivare FIa:233 1941    54 SEK
Skara häradsskrivare FIa:239 1941    67 SEK
Skara häradsskrivare FIa:242 1941    57 SEK
Skara häradsskrivare FIa:248 1941    75 SEK
Skara häradsskrivare FIa:254 1941    99 SEK
Skara häradsskrivare FIa:263 1941    121 SEK
Skara häradsskrivare FIa:267 1941    58 SEK
Skara häradsskrivare FIa:277 1941    133 SEK
Skara häradsskrivare FIa:282 1941    67 SEK
Skara häradsskrivare FIa:287 1941    71 SEK
Skara häradsskrivare FIa:292 1941    70 SEK
Skara häradsskrivare FIa:314 1941    90 SEK
Skara häradsskrivare FIa:321 1941    103 SEK
Skara häradsskrivare FIa:327 1941    118 SEK
Skara häradsskrivare FIa:333 1941    70 SEK
Skara häradsskrivare FIa:342 1941    108 SEK
Skara häradsskrivare FIa:345 1941    57 SEK
Skara häradsskrivare FIa:348 1941    51 SEK
Skara häradsskrivare FIa:351 1941    61 SEK
Skara häradsskrivare FIa:355 1941    67 SEK
Skara häradsskrivare FIa:362 1941    96 SEK
Skara häradsskrivare FIa:366 1941    66 SEK
Skara häradsskrivare FIa:370 1941    61 SEK
Skara häradsskrivare FIa:373 1941    61 SEK
Skara häradsskrivare FIa:376 1941    65 SEK
Skara häradsskrivare FIa:382 1941    93 SEK
Skara häradsskrivare FIa:390 1941    90 SEK
Skara häradsskrivare FIa:398 1941    82 SEK
Skara häradsskrivare FIa:402 1941    66 SEK
Skara häradsskrivare FIa:406 1941    61 SEK
Skara häradsskrivare FIa:409 1941    51 SEK
Skara häradsskrivare FIa:414 1941    84 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program