Kvänum

Kvänum in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationFrån den 1 januari 1962 är Kvänum moderförsamling i Kvänums, Norra Vånga, Edsvära, Jungs, Öttums och Fyrunga församlingars pastorat.

Fram till 31 december 1961 var Kvänum annexförsamling i Norra Vånga, Edsvära och Kvänums pastorat.

Härad:
Skånings

Stift:
Skara
NADSE/GLA/13298
Volume from Kvänum
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Kvänum AI:1 1782 - 1785    41 SEK
Kvänum AI:2 1786 - 1790    45 SEK
Kvänum AI:3 1791 - 1794    47 SEK
Kvänum AI:4 1795 - 1812    79 SEK
Kvänum AI:5 1813 - 1825    58 SEK
Kvänum AI:6 1825 - 1830    63 SEK
Kvänum AI:7 1831 - 1837    70 SEK
Kvänum AI:8 1837 - 1844    93 SEK
Kvänum AI:9 1844 - 1850    99 SEK
Kvänum AI:10 1850 - 1856    130 SEK
Kvänum AI:11 1856 - 1860    139 SEK
Kvänum AI:12 1861 - 1866    172 SEK
Kvänum AI:13 1867 - 1876    178 SEK
Kvänum AI:14 1876 - 1885    191 SEK
Kvänum AI:15 1886 - 1895    181 SEK
Kvänum AIIa:1 1896 - 1911    181 SEK
Kvänum AIIa:2 1903 - 1923    99 SEK
Kvänum AIIa:3 1912 - 1925    204 SEK
Migration records
See: Norra Vånga C:2 1736 - 1751  121 SEK
See: Norra Vånga B:1 1751 - 1775  118 SEK
See: Norra Vånga B:2 1775 - 1830  111 SEK
See: Norra Vånga B:3 1830 - 1849  71 SEK
See: Norra Vånga B:4 1850 - 1860  69 SEK
See: Norra Vånga B:5 1850 - 1860  72 SEK
See: Edsvära B:1 1861 - 1885  112 SEK
Kvänum B:1 1886 - 1894    45 SEK
Kvänum B:2 1895 - 1921    76 SEK
Kvänum B:3 1922 - 1940    70 SEK
Kvänum B:4 1922 - 1952    70 SEK
Birth and baptism records
See: Norra Vånga C:1 1688 - 1718  202 SEK
See: Norra Vånga C:2 1732 - 1750  121 SEK
See: Norra Vånga B:1 1751 - 1774  118 SEK
See: Norra Vånga C:3 1775 - 1821  196 SEK
See: Norra Vånga C:6 1831 - 1849  166 SEK
See: Norra Vånga C:7 1850 - 1861  113 SEK
See: Edsvära C:4 1861 - 1879  139 SEK
Kvänum C:1 1880 - 1894    61 SEK
Kvänum C:2 1895 - 1921    96 SEK
Kvänum C:3 1922 - 1941    93 SEK
Confirmation records
See: Norra Vånga AI:7 1739 - 1760  55 SEK
See: Norra Vånga E:1 1776 - 1862  147 SEK
Kvänum DI:1 1897 - 1936    67 SEK
Banns and marriage records
See: Norra Vånga C:1 1681 - 1720  202 SEK
See: Norra Vånga C:2 1730 - 1750  121 SEK
See: Norra Vånga B:1 1750 - 1774  118 SEK
See: Norra Vånga E:1 1775 - 1823  147 SEK
See: Norra Vånga C:4 1775 - 1830  141 SEK
See: Norra Vånga E:2 1850 - 1861  67 SEK
See: Edsvära E:1 1861 - 1894  75 SEK
Kvänum E:1 1895 - 1923    54 SEK
Kvänum E:2 1924 - 1936    40 SEK
Death and funeral records
See: Norra Vånga C:1 1698 - 1720  202 SEK
See: Norra Vånga C:2 1730 - 1751  121 SEK
See: Norra Vånga B:1 1751 - 1774  118 SEK
See: Norra Vånga C:3 1775 - 1824  196 SEK
See: Norra Vånga C:6 1831 - 1849  166 SEK
See: Norra Vånga F:1 1850 - 1861  91 SEK
See: Edsvära F:1 1861 - 1884  109 SEK
Kvänum F:1 1885 - 1894    43 SEK
Kvänum F:2 1895 - 1929    93 SEK
Kvänum F:3 1930 - 1936    40 SEK
Supplements to migration records
See: Norra Vånga HII:1 1831 - 1858  396 SEK
Parish meeting journals and doucments
Kvänum KI:1 1698 - 1777    101 SEK
See: Norra Vånga KI:1 1700 - 1718  120 SEK
See: Norra Vånga KI:2 1726 - 1776  106 SEK
See: Norra Vånga KI:3 1776 - 1816  138 SEK
Kvänum KI:2 1778 - 1841    144 SEK
Kvänum KI:3 1841 - 1856    34 SEK
Kvänum KI:4 1842 - 1861    84 SEK
See: Norra Vånga KI:6 1843 - 1860  130 SEK
See: Norra Vånga KI:6 1844 - 1850  130 SEK
See: Edsvära KI:3 1845 - 1861  139 SEK
Account-book for the church
See: Kvänum KI:1 1698 - 1773  101 SEK
See: Kvänum KI:2 1772 - 1841  144 SEK
See: Kvänum KI:3 1842 - 1850  34 SEK
Tax/census records
See: Skara häradsskrivare FIa:227 1941  129 SEK
Inventory of the estate
See: Skånings häradsrätt 1741 - 1904   
See: Skånings och Valle häradsrätt 1905 - 1947   
See: Skarabygdens domsagas häradsrätt 1948 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 1685 - 1883   
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program