Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt

Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOINDELNING:
Åse, Viste, Kinne, Kinnefjärdings, Kållands och Skånings härader utgjorde 1681-1779 en gemensam domsaga. Barne och Laske härader utgjorde under samma tid en domsaga. Åren 1779-1811 omfattade domsagan Åse, Viste och Kållands härader. Under samma tid var Barne, Laske, Frökinds och Vartofta härader, till år 1781, förenade i en domsaga. Vid omreglering år 1811 överfördes Barne härad till Åse, Viste och Kållands domsaga. Laske härad kom samtidigt att tillsammans med Kinne, Kinnefjärdings och Skånings härader bilda en domsaga. År 1865 utbyttes Kållands härad mot Laske härad, så att domsagan efter 1865 kom att omfatta Åse, Viste, Barne och Laske härader.
Åse och Viste härader har alltså sedan 1681 ingått i samma domsaga. Barne härad har utgjort del i domsagan sedan 1811, Laske sedan 1865 och Kålland under tiden 1779-1865.
TINGSLAGSINDELNING
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas tingslag omfattade från och med år 1897 socknarna Särestad, Täng, Håle, Flo, Ås, Sal, Vänersnäs, Tun, Karaby, Friel, Tengene, Trökörna, Malma, Längnum, Hyringa, Främmestad, Bäreberg, Levene, Flakeberg, Bjärby, Sparlösa, Slädene, Eling, Lekåsa, Barne-Åsaka, Fåglum, Kyrkås, Essunga, Ryda, Södra Kedum, Naum, Long, Skarstad, Hällum, Önum, Vara landsförsamling, Vara köping, Larv, Längjum, Tråvad, Södra Lundby, Österbitterna, Västerbitterna och Laske-Vedum.
Vid kommunreformen 1952 överfördes Vänersnäs församling till Västra Tunhems kommun och Flundre, Väne och Bjärke domsag. Åse, Viste, Barne och Laske domsagas tingslag omfattade från år 1952 landskommunerna Grästorp, Tun, Levene, Essunga, Vedum, Ryda och Larv samt Vara köping. Tingslaget upphörde 1970 i och med den den nya domstolsorganisationen och kom att åren 1971-1973 tillhöra Vara domsaga och tingsrätt.

Observera att arkivet omfattar även för domsagan gemensamma handlingar från tiden före 1897 samt handlingar 1971-1973 tillhörande Vara tingsrätt.
Särskilda förteckningar har upprättats över Åse, Viste, Barne respektive Laske häradsrätters arkiv samt särskild förteckning över Åse, Viste, Barne, Laske respektive Kållands ägodelningsrätters arkiv.

Källor: Jan Eric Almquist: Lagsagor och domsagor i Sverige. Stockholm 1954.
Preliminär översikt av domsago- och tingslags indelningen i Göteborgs landsarkivdistrikt.
Upprättad i landsarkivet 1951, förteckning 58/1951.
NADSE/GLA/11059
Volume from Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt
  Inventory of the estate
Estate inventory registers

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:1 1897    381 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:2 1898    361 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:3 1899    427 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:4 1900    367 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:5 1901    389 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:6 1902    425 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:7 1903    364 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:8 1904    378 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:9 1905    379 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:10 1906    343 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:11 1907    351 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:12 1908    400 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:13 1909    394 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:14 1910    379 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:15 1911    430 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:16 1912    486 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:17 1913    477 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:18 1914    484 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:19 1915    471 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:20 1916    441 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:21 1917    441 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:22 1918    415 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:23 1919    527 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:24 1920    447 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:25 1921    493 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:26 1922    477 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:27 1923    424 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:28 1924    459 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:29 1925    459 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:30 1926    424 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:31 1927    458 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:32 1928    502 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:33 1929    540 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:34 1930    481 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:35 1931    455 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:36 1932    468 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:37 1933    481 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:38 1934    439 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:39 1935    490 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:40 1936    443 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:41 1937    430 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:42 1938    367 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:43 1939    489 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:44 1940    392 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:45 1941    572 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:46 1942    412 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:47 1943    364 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:48 1944    402 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:49 1945    391 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:50 1946    400 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:51 1947    484 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:52 1948    463 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:53 1949    373 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:54 1950    467 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:55 1951    497 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:56 1952    450 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:57 1953    469 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:58 1954    481 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:59 1955    492 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:60 1956    547 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:61 1957    488 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:62 1958    508 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:63 1959    497 SEK
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt FII:64 1960    584 SEK
Estate inventory registers
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt CIIc:7 1925 - 1973    195 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program