Södra Lundby

Södra Lundby in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasLundby
InformationSödra Lundby är annexförsamling i Bitterna, Laske-Vedums, Elings och Södra Lundby församlingars pastorat.

Före den 1 januari 1962 var Södra Lundby annexförsamling i Larvs, Längjums, Tråvads och Södra Lundby församlingars pastorat.

Enligt Skara stifts kyrkliga jordebok 1540 funnos kyrkor även i Edum och Vässby. Edum har uppgått i Larvs socken, och Vässby, som långt fram i tiden var egen jordebokssocken, har uppgått i Längjums socken. Södra Lundby kallades före 1886 blott Lundby.

Härad:
Laske

Stift:
Skara
NADSE/GLA/13536
Volume from Södra Lundby
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Other documents and handwritten manuscript
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Södra Lundby AI:1 1805 - 1812    51 SEK
Södra Lundby AI:2 1813 - 1822    55 SEK
Södra Lundby AI:3 1822 - 1834    51 SEK
Södra Lundby AI:4 1834 - 1840    55 SEK
Södra Lundby AI:5 1840 - 1849    63 SEK
See: Längjum AI:6 1849 - 1855  145 SEK
See: Längjum AI:7 1856 - 1860  252 SEK
See: Längjum AI:8 1861 - 1868  267 SEK
Södra Lundby AI:6 1869 - 1880    152 SEK
Södra Lundby AI:7 1881 - 1897    183 SEK
Södra Lundby AIIa:1 1897 - 1916    244 SEK
Södra Lundby AIIa:2 1916 - 1936    214 SEK
Records of non-existing persons
See: Södra Lundby AIIa:1 1897 - 1916  244 SEK
See: Södra Lundby AIIa:2 1916 - 1936  214 SEK
Migration records
See: Larv C:1 1688 - 1700  104 SEK
See: Larv B:1 1745 - 1753  89 SEK
See: Larv B:2 1774 - 1844  140 SEK
See: Larv B:3 1845 - 1860  83 SEK
See: Larv B:4 1861 - 1894  230 SEK
Södra Lundby B:1 1895 - 1936    72 SEK
Södra Lundby B:2 1916 - 1936    55 SEK
Birth and baptism records
See: Larv C:1 1688 - 1700  104 SEK
See: Larv C:2 1701 - 1725  195 SEK
See: Larv C:3 1725 - 1744  139 SEK
See: Larv C:4 1745 - 1829  276 SEK
See: Larv E:3 1829 - 1860  120 SEK
See: Larv C:5 1830 - 1860  190 SEK
Södra Lundby C:1 1861 - 1894    85 SEK
Södra Lundby C:2 1895 - 1936    82 SEK
Confirmation records
See: Larv B:2 1792 - 1840  140 SEK
Södra Lundby DI:1 1895 - 1936    59 SEK
Banns and marriage records
See: Larv C:1 1688 - 1701  104 SEK
See: Larv C:2 1701 - 1725  195 SEK
See: Larv C:3 1726 - 1738  139 SEK
See: Larv C:4 1746 - 1829  276 SEK
See: Larv E:3 1829 - 1858  120 SEK
See: Larv C:5 1830 - 1849  190 SEK
See: Larv E:2 1850 - 1860  48 SEK
See: Larv E:1 1850 - 1860  62 SEK
Södra Lundby E:1 1861 - 1894    58 SEK
Södra Lundby E:2 1895 - 1936    59 SEK
Death and funeral records
See: Larv C:1 1688 - 1701  104 SEK
See: Larv C:2 1701 - 1725  195 SEK
See: Larv C:3 1726 - 1728  139 SEK
See: Larv C:4 1746 - 1829  276 SEK
See: Larv E:3 1829 - 1859  120 SEK
See: Larv C:5 1830 - 1860  190 SEK
Södra Lundby F:1 1861 - 1894    66 SEK
Södra Lundby F:2 1895 - 1936    67 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Larv C:1 1695 - 1714  104 SEK
See: Larv C:3 1723 - 1736  139 SEK
See: Larv KI:1 1746 - 1794  154 SEK
See: Larv KI:2 1795 - 1811  163 SEK
See: Larv KI:3 1812 - 1834  153 SEK
See: Larv KI:4 1834 - 1847  115 SEK
See: Larv KI:5 1837 - 1843  66 SEK
Södra Lundby KI:1 1838 - 1843    39 SEK
See: Larv KI:6 1842 - 1846  73 SEK
See: Längjum KI:2 1846 - 1862  106 SEK
See: Larv KI:7 1847 - 1862  108 SEK
Other documents and handwritten manuscript
See: Larv C:1 1584 - 1831  104 SEK
Tax/census records
See: Barne häradsskrivare Vol:260 1941  52 SEK
Inventory of the estate
See: Laske häradsrätt 1732 - 1896   
See: Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt 1897 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 1685 - 1883   
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program