Västerbitterna

Västerbitterna in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasBitterna
InformationBitterna är moderförsamling i Bitterna, Laske-Vedum och Elings pastorat.

Bitterna församling uppkom genom sammanslagning år 1817 av Västerbitterna och Österbitterna församlingar. Sedan Österbitterna kyrka år 1781 nedbrunnit, delades socknen i kyrkligt hänseende på följande sätt: till Västerbitterna kyrka fördes gårdarna Kroken, Skatteg., Per Jonsg., Måns Olofsg., Ravelsg., Stommen, Kyrketorp, Tolag., Myreberg, Ramnö och Bjurdam, medan stolrum och gravplatser i Vedums kyrka bereddes åborna från Tubbetorp, Åkatorp, Åsa, Damsholmen, Damsåsen, Haråsen, Ölstorp, Ringstad, Nolg., Storegården, samt en hemmansdel av Per Jonsg. I februari 1787 ingingo Österbitterna sockenmän till k mt med begäran om att få reparera och iståndsätta sin avbrända kyrka. K mt kunde dock ej bifalla denna ansökan utan föreslog att Österbitterna skulle förena sig antingen med Västerbitterna eller Vedum, vilketdera sockenborna helstönskade. Handlingarna gingo därpå till Skara domkapitel, som förordnade kyrkoherden i Grolanda Anders Lidmark att hålla en stämma med Österbitterna sockenbor i Västerbitterna kyrka, varvid de skulle få framlägga sina önskningar. En sådan stämma hölls också den 20 maj 1787, men något beslut kunde ej fattas. Några dagar efter samma stämma ingingo emellertid Österbitterna sockenmän till Lidmark med en skrivelse, vari de förklarade sig villiga att fortfara med den förutvarande uppdelningen mellan Västerbitterna och Vedum. Skrivelsen gick till domkapitlet, som fastställde densamma. Vid en prostvisitation år 1817 blev frågan definitivt avgjord och beslut fattades, att Österbitterna skulle förenas med Västerbitterna om gemensam kyrka.

Härad:
Laske

Stift:
Skara
NADSE/GLA/13694
Volume from Västerbitterna
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Västerbitterna AI:1 1762 - 1774    57 SEK
Västerbitterna AI:2 1775 - 1799    64 SEK
Västerbitterna AI:3 1800 - 1805    76 SEK
Västerbitterna AI:4 1806 - 1817    69 SEK
Migration records
See: Västerbitterna C:1 1761 - 1765  98 SEK
See: Bitterna E:1 1765 - 1806  73 SEK
Birth and baptism records
Västerbitterna C:1 1710 - 1791    98 SEK
See: Bitterna C:1 1792 - 1817  124 SEK
Communion records
See: Västerbitterna AI:1 1777 - 1785  57 SEK
Banns and marriage records
See: Västerbitterna C:1 1710 - 1746  98 SEK
See: Bitterna E:1 1747 - 1817  73 SEK
Death and funeral records
See: Västerbitterna C:1 1714 - 1791  98 SEK
See: Bitterna C:1 1792 - 1817  124 SEK
Supplements to migration records
See: Bitterna HII:1 1800 - 1817  594 SEK
Parish meeting journals and doucments
Västerbitterna KI:1 1762 - 1807    132 SEK
See: Bitterna KI:1 1808 - 1817  117 SEK
Inventory of the estate
See: Barne häradsrätt 1749 - 1896   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 1685 - 1883   
Remaining documents
See: Bitterna KI:1 1790 - 1817  117 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 462 880

More info about our color images

  CartStart the program