Bitterna

Bitterna in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasVästerbitterna, Österbitterna
InformationBitterna är moderförsamling i Bitterna, Laske-Vedum och Elings pastorat.

Bitterna församling uppkom genom sammanslagning år 1817 av Västerbitterna och Österbitterna församlingar. Sedan Österbitterna kyrka år 1781 nedbrunnit, delades socknen i kyrkligt hänseende på följande sätt: till Västerbitterna kyrka fördes gårdarna Kroken, Skatteg., Per Jonsg., Måns Olofsg., Ravelsg., Stommen, Kyrketorp, Tolag., Myreberg, Ramnö och Bjurdam, medan stolrum och gravplatser i Vedums kyrka bereddes åborna från Tubbetorp, Åkatorp, Åsa, Damsholmen, Damsåsen, Haråsen, Ölstorp, Ringstad. Nolg., Storegården, samt en hemmansdel av Per Jonsg. I februari 1787 ingingo Österbitterna sockenmän till k mt med en begäran om att få reparera och iståndsätta sin avbrända kyrka. K mt kunde dock ej bifalla denna önskan utan föreslog att Österbitterna skulle förena sig antingen med Västerbitterna eller Vedum, vilketdera sockenborna helst önskade. Handlingarna gingo därpå till Skara domkapitel, som förordnade kyrkoherden i Grolanda Anders Lidmark att hålla en stämma med Österbitterna sockenbor i Västerbitterna kyrka, varvid de skulle få framlägga sina önskningar. En sådan stämma hölls också den 20 maj 1787, men något beslut kunde ej fattas. Några dagar efter samma stämma ingingo emellertid Österbitterna sockenmän till Lidmark med en skrivelse, vari de förklarade sig villiga att fortfara med den förutvarande uppdelningen mellan Västerbitterna och Vedum. Skrivelsen gick till domkapitlet, som fastställde densamma. Vid en prostvisitation år 1817 blev frågan definitivt avgjord och beslut fattades, att Österbitterna skulle förenas med Västerbitterna om gemensam kyrka.

Härad:
Laske

Stift:
Skara
NADSE/GLA/13027
Volume from Bitterna
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Journals and documents from vestry and church congress
School council journals and other documents regarding the educational system
Account-book for the church
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Bitterna AI:1 1818 - 1830    53 SEK
Bitterna AI:2 1818 - 1830    57 SEK
Bitterna AI:3 1830 - 1838    55 SEK
Bitterna AI:4 1830 - 1838    55 SEK
Bitterna AI:6 1838 - 1852    70 SEK
Bitterna AI:5 1838 - 1853    70 SEK
Bitterna AI:7 1852 - 1859    108 SEK
Bitterna AI:8 1853 - 1860    108 SEK
Bitterna AI:9 1859 - 1864    113 SEK
Bitterna AI:10 1860 - 1865    104 SEK
Bitterna AI:11 1865 - 1873    101 SEK
Bitterna AI:12 1865 - 1873    100 SEK
Bitterna AI:13 1873 - 1880    104 SEK
Bitterna AI:14 1873 - 1880    104 SEK
Bitterna AI:15 1880 - 1897    120 SEK
Bitterna AI:16 1880 - 1897    120 SEK
Bitterna AIIa:1 1898 - 1910    123 SEK
Bitterna AIIa:2 1898 - 1911    124 SEK
Bitterna AIIa:3 1911 - 1936    128 SEK
Bitterna AIIa:4 1911 - 1936    129 SEK
Records of non-existing persons
See: Bitterna AI:13 1873 - 1880  104 SEK
See: Bitterna AI:14 1873 - 1880  104 SEK
See: Bitterna AI:15 1880 - 1897  120 SEK
See: Bitterna AI:16 1880 - 1897  120 SEK
See: Bitterna AIIa:2 1898 - 1910  124 SEK
See: Bitterna AIIa:3 1911 - 1936  128 SEK
See: Bitterna AIIa:4 1911 - 1936  129 SEK
Migration records
Bitterna B:1 1838 - 1852    62 SEK
Bitterna B:2 1853 - 1871    87 SEK
Bitterna B:3 1853 - 1872    90 SEK
Bitterna B:4 1872 - 1897    87 SEK
Bitterna B:5 1898 - 1915    46 SEK
Bitterna B:6 1898 - 1915    47 SEK
Bitterna B:7 1916 - 1936    40 SEK
Bitterna B:9 1916 - 1936    40 SEK
Bitterna B:8 1916 - 1936    48 SEK
Bitterna B:10 1916 - 1936    48 SEK
Birth and baptism records
Bitterna C:1 1792 - 1851    124 SEK
Bitterna C:2 1852 - 1872    150 SEK
Bitterna C:3 1873 - 1884    90 SEK
Bitterna C:4 1885 - 1897    55 SEK
Bitterna C:5 1898 - 1936    74 SEK
Bitterna C:6 1898 - 1936    76 SEK
Confirmation records
Bitterna DI:2 1895 - 1943    157 SEK
Banns and marriage records
Bitterna E:1 1747 - 1837    73 SEK
See: Bitterna B:1 1838 - 1861  62 SEK
Bitterna E:2 1853 - 1872    78 SEK
See: Bitterna B:4 1873 - 1897  87 SEK
Bitterna E:3 1898 - 1936    55 SEK
Bitterna E:4 1898 - 1936    54 SEK
Death and funeral records
See: Bitterna C:1 1792 - 1851  124 SEK
Bitterna F:1 1852 - 1872    106 SEK
See: Bitterna C:3 1873 - 1885  90 SEK
Bitterna F:2 1886 - 1897    49 SEK
Bitterna F:3 1898 - 1936    66 SEK
Bitterna F:4 1898 - 1936    63 SEK
Supplements to migration records
Bitterna HII:1 1818 - 1880    594 SEK
Parish meeting journals and doucments
Bitterna KI:1 1808 - 1837    117 SEK
Bitterna KI:2 1834    34 SEK
Bitterna KI:3 1838 - 1857    115 SEK
Bitterna KI:4 1857 - 1862    118 SEK
Journals and documents from vestry and church congress
See: Bitterna KI:4 1863 - 1874  118 SEK
School council journals and other documents regarding the educational system
See: Bitterna KI:4 1863 - 1867  118 SEK
Account-book for the church
See: Bitterna KI:1 1808 - 1837  117 SEK
Tax/census records
See: Barne häradsskrivare Vol:267 1941  48 SEK
See: Barne häradsskrivare Vol:270 1941  55 SEK
Inventory of the estate
See: Laske häradsrätt 1732 - 1896   
See: Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt 1897 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program