Lysvik

Lysvik in Värmlands län
CountyVärmlands län
ProvinceVärmland
Source typeParish / Congregation
InformationLysvik utgör eget pastorat.
Intill den 1/5 1821 tillhörde församlingen Fryksdals pastorat, som då delades i två, varvid Lysvik blev annexförsamling i Fryksände, Lysvik, Östmarks och Vitsands pastorat. Detta pastorat förändrades genom tillkomsten av Lekvattnets kapellförsamling 1851, samt genom att Östmark utbröts såsom eget pastorat 1872. Lysvik bildar eget pastorat fr.o.m. 1/5 1912.

Stift:
Karlstad

Härad:
Fryksdal nedre
NADSE/VA/13349
Volume from Lysvik
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Other documents and handwritten manuscript
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Lysvik AI:1 1765 - 1770    91 SEK
Lysvik AI:2a 1769 - 1781    93 SEK
Lysvik AI:2b 1769 - 1781    63 SEK
Lysvik AI:3 1778 - 1786    149 SEK
Lysvik AI:4 1787 - 1796    133 SEK
Lysvik AI:5 1796 - 1805    150 SEK
Lysvik AI:6 1806 - 1815    123 SEK
Lysvik AI:7 1815 - 1820    171 SEK
Lysvik AI:8 1820 - 1825    164 SEK
Lysvik AI:9 1825 - 1829    177 SEK
Lysvik AI:10 1830 - 1834    210 SEK
Lysvik AI:11 1835 - 1839    259 SEK
Lysvik AI:12 1840 - 1845    285 SEK
Lysvik AI:13 1846 - 1850    277 SEK
Lysvik AI:14 1851 - 1855    316 SEK
Lysvik AI:15 1856 - 1860    283 SEK
Lysvik AI:16 1861 - 1865    342 SEK
Lysvik AI:17 1866 - 1870    417 SEK
Lysvik AI:18 1871 - 1875    391 SEK
Lysvik AI:19 1876 - 1880    408 SEK
Lysvik AI:20 1881 - 1885    394 SEK
Lysvik AI:21 1886 - 1890    403 SEK
Lysvik AI:22 1891 - 1895    444 SEK
Lysvik AI:23 1896 - 1900    246 SEK
Lysvik AI:24 1896 - 1900    226 SEK
Lysvik AII:1 1900 - 1904    218 SEK
Lysvik AII:2 1900 - 1904    267 SEK
Lysvik AII:3 1905 - 1914    230 SEK
Lysvik AII:4 1905 - 1914    284 SEK
Lysvik AII:5 1915 - 1924    281 SEK
Lysvik AII:6 1915 - 1924    313 SEK
Lysvik AII:7 1925 - 1938    280 SEK
Lysvik AII:8 1925 - 1938    313 SEK
Records of non-existing persons
See: Lysvik AII:2 1900 - 1904  267 SEK
See: Lysvik AII:4 1905 - 1914  284 SEK
See: Lysvik AII:6 1915 - 1924  313 SEK
See: Lysvik AII:8 1925 - 1938  313 SEK
Migration records
Lysvik B:1 1830 - 1860    91 SEK
Lysvik B:2 1854 - 1881    35 SEK
Lysvik B:3 1861 - 1885    106 SEK
Lysvik B:4 1886 - 1894    58 SEK
Lysvik B:5 1895 - 1932    105 SEK
Lysvik B:6 1916 - 1945    96 SEK
Lysvik B:7 1933 - 1948    48 SEK
Lysvik B:8 1946 - 1960    69 SEK
Birth and baptism records
Lysvik C:1 1692 - 1721    127 SEK
Lysvik C:2 1727 - 1765    109 SEK
Lysvik C:3 1766 - 1793    127 SEK
Lysvik C:4 1793 - 1818    139 SEK
Lysvik C:5 1820 - 1838    131 SEK
Lysvik C:6 1839 - 1860    125 SEK
Lysvik C:7 1846 - 1859    84 SEK
Lysvik C:8 1861 - 1870    104 SEK
Lysvik C:9 1870 - 1900    240 SEK
Lysvik C:10 1871 - 1884    118 SEK
Lysvik C:11 1885 - 1894    87 SEK
Lysvik C:12 1895 - 1913    182 SEK
Lysvik C:13 1914 - 1941    180 SEK
Confirmation records
See: Lysvik AI:7 1819 - 1822  171 SEK
See: Lysvik AI:10 1830 - 1834  210 SEK
See: Lysvik AI:11 1835 - 1839  259 SEK
See: Lysvik AI:12 1840 - 1844  285 SEK
See: Lysvik AI:18 1871  391 SEK
See: Lysvik AI:19 1876 - 1879  408 SEK
See: Lysvik AI:22 1892 - 1895  444 SEK
Lysvik DI:1 1895 - 1954    150 SEK
Communion records
See: Lysvik AI:5 1777 - 1785  150 SEK
Lysvik DII:1 1832 - 1834    69 SEK
Banns and marriage records
See: Lysvik C:1 1697 - 1721  127 SEK
See: Lysvik C:2 1722 - 1765  109 SEK
See: Lysvik C:3 1766 - 1791  127 SEK
See: Lysvik C:4 1793 - 1819  139 SEK
Lysvik EI:1 1820 - 1845    50 SEK
Lysvik EI:2 1841 - 1860    49 SEK
Lysvik EI:3 1846 - 1858    42 SEK
Lysvik EI:4 1861 - 1894    75 SEK
Lysvik EI:5 1895 - 1924    96 SEK
Lysvik EI:6 1925 - 1960    105 SEK
Death and funeral records
See: Lysvik C:1 1696 - 1721  127 SEK
See: Lysvik C:2 1722 - 1740  109 SEK
See: Lysvik C:3 1766 - 1793  127 SEK
See: Lysvik C:4 1793 - 1818  139 SEK
See: Lysvik C:5 1820 - 1856  131 SEK
Lysvik F:1 1857 - 1860    37 SEK
Lysvik F:2 1861 - 1874    81 SEK
Lysvik F:3 1870 - 1888    154 SEK
Lysvik F:4 1875 - 1894    88 SEK
Lysvik F:5 1889 - 1900    61 SEK
Lysvik F:6 1895 - 1909    96 SEK
Lysvik F:7 1910 - 1925    94 SEK
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Lysvik HI:1 1845 - 1887    1086 SEK
Supplements to migration records
Lysvik HII:1 1783 - 1860    289 SEK
Lysvik HII:2 1861 - 1872    343 SEK
Lysvik HII:3 1873 - 1885    324 SEK
Lysvik HII:4 1887 - 1899    255 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Lysvik C:1 1678 - 1690  127 SEK
See: Sunne KI:1 1698 - 1707  64 SEK
Lysvik KI:1 1745 - 1764    72 SEK
Lysvik KI:3 1805    35 SEK
Lysvik KI:2 1819 - 1838    88 SEK
See: Fryksände KI:3 1823 - 1836  151 SEK
See: Fryksände KI:4 1837 - 1847  132 SEK
Lysvik KI:4 1838 - 1851    111 SEK
See: Sunne KI:6 1847  144 SEK
See: Fryksände KI:5 1847 - 1862  136 SEK
Lysvik KI:5 1851 - 1862    160 SEK
See: Sunne KI:7 1861  143 SEK
Account-book for the church
See: Lysvik C:1 1680 - 1721  127 SEK
Account-book for the poor relief
See: Lysvik EI:2 1841 - 1849  49 SEK
Other documents and handwritten manuscript
See: Lysvik KI:2 1697 - 1912  88 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Fryksdal fögderi FIa:42 1941  162 SEK
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1602 -   
See: Fryksdals övre tingslags häradsrätt 1610 - 1736   
See: Fryksdals nedre tingslags häradsrätt 1736 -   
Inventory of the estate
See: Fryksdals nedre tingslags häradsrätt 1737 - 1947   
See: Fryksdals domsagas häradsrätt 1948 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 1684 - 1814   
See: Generalmönsterrullor - Värmlands regemente 1814 - 1884   
Remaining documents
See: Bromanderska samlingen Okänt   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program