Norra Ny

Norra Ny in Värmlands län
CountyVärmlands län
ProvinceVärmland
Source typeParish / Congregation
AliasNy
InformationNorra Ny är moderförsamling i Norra Ny och Nyskoga pastorat.
Vid delningen av det gamla Älvdals pastorat 1820 bildades två nya pastorat, Ekshärads och Älvdals.
Det senare omfattade Ny, Dalby, Norra Finnskoga och Södra Finnskoga. Detta pastorat delades 1873 i tre, varvid Ny kom att utgöra ett pastorat tillsammans med den samtidigt bildade kapellförsamlingen Nyskoga.
Fr.o.m 1886 benämnes Ny församling Norra Ny.

Stift:
Karlstad

Härad:
Älvdal
NADSE/VA/13398
Volume from Norra Ny
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Supplements to migration records
Scrolls and resolutions from Royal Majesty
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Account-book for the collect
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Norra Ny AI:1 1745 - 1750    91 SEK
Norra Ny AI:2 1750 - 1755    117 SEK
Norra Ny AI:3 1756 - 1765    140 SEK
Norra Ny AI:4 1765 - 1772    150 SEK
Norra Ny AI:5 1773 - 1779    148 SEK
Norra Ny AI:6 1780 - 1789    147 SEK
Norra Ny AI:7 1790 - 1795    103 SEK
Norra Ny AI:8 1795 - 1800    104 SEK
Norra Ny AI:9 1800 - 1805    120 SEK
Norra Ny AI:10 1805 - 1812    120 SEK
Norra Ny AI:11 1812 - 1820    125 SEK
Norra Ny AI:12 1820 - 1832    235 SEK
Norra Ny AI:13 1825 - 1829    121 SEK
Norra Ny AI:14 1833 - 1837    129 SEK
Norra Ny AI:15 1836 - 1840    187 SEK
Norra Ny AI:16 1841 - 1848    241 SEK
Norra Ny AI:17 1848 - 1852    95 SEK
Norra Ny AI:18 1848 - 1852    200 SEK
Norra Ny AI:19 1853 - 1860    222 SEK
Norra Ny AI:20 1853 - 1861    106 SEK
Norra Ny AI:21 1861 - 1865    346 SEK
Norra Ny AI:22 1866 - 1870    291 SEK
Norra Ny AI:23 1866 - 1870    126 SEK
Norra Ny AI:24 1871 - 1875    306 SEK
Norra Ny AI:25 1876 - 1880    313 SEK
Norra Ny AI:26 1881 - 1885    324 SEK
Norra Ny AI:27 1886 - 1890    325 SEK
Norra Ny AI:28 1891 - 1895    326 SEK
Norra Ny AI:29 1896 - 1900    337 SEK
Norra Ny AIIa:1 1901 - 1905    340 SEK
Norra Ny AIIa:2 1906 - 1925    339 SEK
Norra Ny AIIa:3 1926 - 1940    370 SEK
Norra Ny AIIa:4 1940 - 1946    220 SEK
Norra Ny AIIa:5 1940 - 1946    213 SEK
Records of non-existing persons
See: Norra Ny AI:25 1876 - 1880  313 SEK
See: Norra Ny AI:26 1881 - 1885  324 SEK
See: Norra Ny AI:27 1886 - 1890  325 SEK
See: Norra Ny AI:28 1891 - 1895  326 SEK
Migration records
Norra Ny B:1 1838 - 1861    49 SEK
Norra Ny B:2 1861 - 1883    106 SEK
Norra Ny B:3 1884 - 1894    48 SEK
Norra Ny B:4 1895 - 1945    90 SEK
Norra Ny B:5 1916 - 1936    66 SEK
Norra Ny B:6 1937 - 1950    69 SEK
Norra Ny B:7 1946 - 1949    39 SEK
Birth and baptism records
Norra Ny C:1 1686 - 1699    106 SEK
Norra Ny C:2 1702 - 1749    98 SEK
Norra Ny C:3 1750 - 1772    117 SEK
Norra Ny C:4 1773 - 1825    105 SEK
Norra Ny C:5 1825 - 1860    132 SEK
Norra Ny C:6 1835 - 1851    64 SEK
Norra Ny C:7 1841 - 1862    134 SEK
Norra Ny C:8 1861 - 1875    107 SEK
Norra Ny C:9 1875 - 1894    98 SEK
See: Nordmark C:9 1879 - 1881  57 SEK
Norra Ny C:10 1895 - 1912    148 SEK
Norra Ny C:11 1913 - 1934    150 SEK
Confirmation records
See: Norra Ny AI:4 1771  150 SEK
Norra Ny DI:1 1820 - 1894    81 SEK
Norra Ny DI:2 1895 - 1911    63 SEK
Norra Ny DI:3 1912 - 1950    94 SEK
Norra Ny DI:4 1913 - 1933    43 SEK
Communion records
Norra Ny DII:1 1863 - 1875    142 SEK
Norra Ny DII:2 1875 - 1889    150 SEK
Banns and marriage records
See: Norra Ny C:1 1688 - 1746  106 SEK
See: Ekshärad EI:2 1733 - 1791  72 SEK
Norra Ny E:1 1790 - 1811    39 SEK
Norra Ny E:2 1812 - 1837    45 SEK
Norra Ny E:3 1823 - 1850    65 SEK
Norra Ny E:4 1844 - 1861    80 SEK
Norra Ny E:5 1861 - 1884    78 SEK
Norra Ny E:6 1885 - 1894    42 SEK
Norra Ny E:7 1895 - 1928    94 SEK
Norra Ny E:8 1928 - 1952    81 SEK
Death and funeral records
See: Norra Ny C:1 1687 - 1738  106 SEK
Norra Ny F:1 1765 - 1838    75 SEK
Norra Ny F:2 1844 - 1860    43 SEK
Norra Ny F:3 1861 - 1875    69 SEK
Norra Ny F:4 1876 - 1894    63 SEK
Norra Ny F:5 1895 - 1917    93 SEK
Norra Ny F:6 1917 - 1927    66 SEK
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Norra Ny HI:1 1774    247 SEK
Supplements to migration records
Norra Ny HII:1 1864 - 1900    499 SEK
Scrolls and resolutions from Royal Majesty
Norra Ny J:1 1582 - 1843    283 SEK
Norra Ny J:2 1686 - 1844    78 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Norra Ny J:1 1775 - 1804  283 SEK
See: Norra Ny J:2 1795  78 SEK
Norra Ny KI:1 1805 - 1829    144 SEK
Norra Ny KI:2 1830 - 1844    127 SEK
Norra Ny KI:3 1844 - 1860    174 SEK
Norra Ny KI:4 1860 - 1862    174 SEK
Account-book for the church
See: Norra Ny C:1 1686 - 1762  106 SEK
Account-book for the poor relief
See: Norra Ny C:1 1715 - 1744  106 SEK
Account-book for the collect
See: Norra Ny C:7 1840 - 1862  134 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Älvdal fögderi FIa:108 1941  157 SEK
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1602 -   
See: Älvdals häradsrätt 1629 -   
Inventory of the estate
See: Älvdals häradsrätt 1690 - 1863   
See: Älvdals övre tingslags häradsrätt 1864 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 1684 - 1814   
See: Generalmönsterrullor - Värmlands regemente 1814 - 1884   
Remaining documents
See: Bromanderska samlingen Okänt   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 286 737

More info about our color images

  CartStart the program