Skara rådhusrätt och magistrat

Skara rådhusrätt och magistrat in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeCity court
InformationI Skara stadsarkiv förekommer en del arkivalier, vars proveniens ej är fullt klar. Bl.a. har där påträffats handlingar rörande stadens hospital. 1) Detta synes åtminstone under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet ha stått under biskopens i Skara omedelbara uppsikt. Volymen "Handlingar rörande hospitalet 1726-1822" (Ö II: 1) hör sannolikt därför ursprungligen till Skara Consistorie arkiv. Under serien Ö II har även förtecknats Domkyrkans räkenskaper med handl. 1717-1740 (jfr även vol. F IX: 1), stamboksräkenskaper 1737-1766 samt Skaraborgs regementskassas räkenskaper med handl. 1727-1764 (volym Ö II: 2).

I arkivets serie Ö I ingår fyra privatarkiv. Dessa har registrerats i landsarkivets kortregister över privatarkiv.

I landsarkivets avskriftssamling finns avskrifter av ingresserna till Skara rådhusrätts bouppteckningar 1840-1860.

Skara stad härjades av eldsvådor bl.a. 1719, 1863 och 1877.

Skara stad införlivades i judiciellt avseende från och med 1944 med Skånings och Valle tingslag.
NADSE/GLA/11951
Volume from Skara rådhusrätt och magistrat
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Bourgeois records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1614 -   
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:4 1725 - 1726    350 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:9 1731    138 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:10 1732 - 1733    214 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:11 1734 - 1735    283 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat FII:8 1772  237 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:43 1801    330 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:45 1804    189 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:47 1806 - 1807    340 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:48 1808 - 1809    341 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:49 1810 - 1811    290 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:50 1812 - 1813    333 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:55 1819    262 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:56 1820    345 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:57 1821    333 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:72 1836    287 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:73 1837    355 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:74 1838    441 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:75 1839    337 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:76 1840    315 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:77 1841    393 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:97 1861    158 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:105 1869    174 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Estate inventory registers
See: Falköpings rådhusrätt och magistrat BouReg:1 1714 - 1860  221 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat BouReg:1 1861 - 1943    303 SEK
Bourgeois records
Skara rådhusrätt och magistrat DXIII:1 1728 - 1820    81 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat DXIII:2 1794 - 1833    47 SEK
Remaining documents
Skara rådhusrätt och magistrat FII:7 1714 - 1753    234 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:4 1725 - 1726  350 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat AIb:1 1725 - 1848    345 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:1 1727 - 1759    451 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:9 1731  138 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:9 1737 - 1818    168 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:8 1755 - 1828    237 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:2 1760 - 1769    399 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:3 1770 - 1779    266 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:4 1780 - 1799    336 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:5 1800 - 1809    153 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:43 1801  330 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:45 1804  189 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:47 1806 - 1807  340 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:48 1808 - 1809  341 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:49 1810 - 1811  290 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:6 1810 - 1839    371 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:50 1812 - 1813  333 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:55 1819  262 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:56 1820  345 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:57 1821  333 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:72 1836  287 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:74 1838  441 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:75 1839  337 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:76 1840  315 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:11 1840 - 1860    478 SEK
See: Skara rådhusrätt och magistrat AIa:77 1841  393 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:10 1846    52 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:12 1861 - 1879    622 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:13 1880 - 1890    445 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:14 1891 - 1900    625 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:28 1898 - 1909    358 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:15 1901 - 1904    347 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:29 1904 - 1911    358 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:16 1905 - 1907    262 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:17 1908 - 1911    419 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:18 1912 - 1916    426 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:19 1917 - 1920    366 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:20 1921 - 1925    433 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:21 1926 - 1929    407 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:22 1930 - 1932    474 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:23 1933 - 1935    420 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:24 1936 - 1937    297 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:25 1938 - 1939    252 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:26 1940 - 1941    290 SEK
Skara rådhusrätt och magistrat FII:27 1942 - 1943    274 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program