Falköpings rådhusrätt och magistrat

Falköpings rådhusrätt och magistrat in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeCity court
InformationFalköping är en mycket gammal stad, utan tvivel handels- och bytesplats sedan hedenhös. De medeltida privilegiebreven äro alla förkomna. De äldsta ännu bevarade äro utfärdade 5 april 1620 av Gustav II Adolf.
När Falköping år 1769 härjades av brand gick med undantag av stadens privilegiebok stadens hela arkiv förlorat. Kyrkoarkivet lyckades man dock rädda undan elden.
Falköpings stads historia fram till 1865 utgavs 1940-1946 i tre delar av Bo V:son Lundqvist. Häri ges en redovisning för tryckt och otryckt material av värde för studier i Falköpings historia. (Falköping genom tiderna I-III, Falköping 1940-1946). I in fjärde del av samma arbete har Harald Wagnér skrivit om Falköpings kommunala historia 1865-1940.
I den i landsarkivet för åren 1932-1939 förvarade Falköpings stadsarkivs årsbok finnes uppsatser och excerpter rörande stadens äldre historia.
NADSE/GLA/11898
Volume from Falköpings rådhusrätt och magistrat
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1619 -   
Falköpings rådhusrätt och magistrat AIa:82 1890    394 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat AIa:84 1892    392 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat AIa:87 1895    413 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:1 1807 - 1854    429 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:2 1853 - 1881    513 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:3 1882 - 1896    328 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:4 1896 - 1901    232 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:5 1902 - 1908    302 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:6 1909 - 1913    328 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:7 1914 - 1918    310 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:8 1919 - 1923    456 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:9 1924 - 1928    463 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:10 1929 - 1933    451 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:11 1934 - 1936    448 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:12 1937 - 1939    513 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:13 1940 - 1942    417 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:14 1943 - 1945    402 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:15 1946 - 1948    455 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:16 1949 - 1951    468 SEK
Falköpings rådhusrätt och magistrat FII:17 1952 - 1953    382 SEK
Estate inventory registers
Falköpings rådhusrätt och magistrat BouReg:1 1807 - 1852    221 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program