Vadsbo södra häradsrätt

Vadsbo södra häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOINDELNING. Södra Vadsbo härads domsaga 1863-1928 och Vadsbo domsaga 1929-1970. TINGSLAGSINDELNING. Vadsbo södra tingslags häradsrätt, med tingställe i Moholm, tillkom 1891 då domsagans bägge tingslag, Valla och Binneberg, sammanfördes till ett gemensamt tingslag. Tingslaget upphörde 1947 och bildade från 1948, tillsammans med det likaledes upphörda Vadsbo norra tingslags häradsrätt, ett för domsagan gemensamt tingslag.
För handlingar före 1891 se Valla respektive Binnebergs häradsrätter och efter 1947, Vadsbo häradsrätt.

Vadsbo Södra tingslag omfattade församlingarna Locketorp, Väring, Horn, Frösve, Säter, Berg, Lerdala, Timmersdala, Böja, Låstad, Binneberg, Odensåker, Tidavad, Svenneby, Hjälstad, Mo, Vad, Flistad, Götlunda, Bällefors, Ekeskog, Beateberg, Ransberg, Mölltorp, Karlsborg, Tived, Undenäs, Halna, Fägre och Trästena.
NADSE/GLA/11046
Volume from Vadsbo södra häradsrätt
  Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Vadsbo södra häradsrätt FII:1 1891    379 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:2 1892    417 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:3 1893    366 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:4 1894    525 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:5 1895    334 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:6 1896 - 1897    571 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:7 1898 - 1899    538 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:8 1900    326 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:9 1901    316 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:10 1902    321 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:11 1903    292 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:12 1904    334 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:13 1905    310 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:14 1906    265 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:15 1907    280 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:16 1908    314 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:17 1909    272 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:18 1910    309 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:19 1911    266 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:20 1912    310 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:21 1913    342 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:22 1914    284 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:23 1915    352 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:24 1916    376 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:25 1917    387 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:26 1918    343 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:27 1919    472 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:28 1920    292 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:29 1921    286 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:30 1922    343 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:31 1923    276 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:32 1924    320 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:33 1925    268 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:34 1926    336 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:35 1927    378 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:36 1928    346 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:37 1929    395 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:38 1930    345 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:39 1931    442 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:40 1932    334 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:41 1933    291 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:42 1934    338 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:43 1935    357 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:44 1936    379 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:45 1937    377 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:46 1938    454 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:47 1939    418 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:48 1940    363 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:49 1941    420 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:50 1942    357 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:51 1943    481 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:52 1944    492 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:53 1945    545 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:54 1946    610 SEK
Vadsbo södra häradsrätt FII:55 1947    548 SEK
Remaining documents
Vadsbo södra häradsrätt AIa:10 1895    328 SEK
Vadsbo södra häradsrätt AIb:3 1901 - 1910    240 SEK
Vadsbo södra häradsrätt AIa:37 1909    361 SEK
Vadsbo södra häradsrätt AIa:38 1909    232 SEK

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program