Valstad

Valstad in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationValstad är moderförsamling i Valstads, Kymbo, Vättaks och Suntaks pastorat. Fr.o.m. 1/1 1962 tillhör även Hångsdala, Skörstorp och Ö. Gerum pastoratet.

Under åren 1638-1691 fördes Suntak till det då självständiga Härja pastorat, men återfördes därefter till Valstad.

Stift
Skara

Härad
Vartofta (Slättängs tingslag)

Släktdata om Valstad
NADSE/GLA/13609
Volume from Valstad
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Valstad AI:1 1695    36 SEK
Valstad AI:2 1703 - 1722    50 SEK
Valstad AI:3 1755 - 1762    69 SEK
Valstad AI:4 1765 - 1773    50 SEK
Valstad AI:5 1775 - 1787    83 SEK
Valstad AI:6 1806 - 1814    61 SEK
Valstad AI:7 1814 - 1820    50 SEK
Valstad AI:8 1820 - 1829    50 SEK
Valstad AI:9 1830 - 1835    53 SEK
Valstad AI:10 1835 - 1839    100 SEK
Valstad AI:11 1839 - 1849    91 SEK
See: Vättak AI:7 1849  60 SEK
Valstad AI:12 1850 - 1852    94 SEK
Valstad AI:13 1852 - 1857    120 SEK
Valstad AI:14 1857 - 1861    204 SEK
Valstad AI:15 1861 - 1868    247 SEK
Valstad AI:16 1868 - 1878    205 SEK
Valstad AI:17 1879 - 1889    203 SEK
Valstad AI:18 1890 - 1899    199 SEK
Valstad AIIa:1 1900 - 1913    140 SEK
Valstad AIIa:2 1913 - 1933    147 SEK
Records of non-existing persons
See: Valstad AIIa:1 1900 - 1913  140 SEK
See: Valstad AIIa:2 1913 - 1933  147 SEK
Migration records
See: Valstad C:2 1764 - 1820  221 SEK
Valstad B:1 1823 - 1837    45 SEK
Valstad B:2 1838 - 1849    54 SEK
Valstad B:3 1850 - 1860    59 SEK
Valstad B:4 1850 - 1860    63 SEK
Valstad B:5 1861 - 1893    117 SEK
Valstad B:6 1894 - 1900    57 SEK
Valstad B:7 1901 - 1943    78 SEK
Valstad B:8 1916 - 1938    60 SEK
Birth and baptism records
Valstad C:1 1691 - 1757    224 SEK
Valstad C:2 1757 - 1809    221 SEK
Valstad C:3 1810 - 1850    189 SEK
Valstad C:4 1849 - 1860    85 SEK
Valstad C:5 1861 - 1877    116 SEK
Valstad C:6 1878 - 1891    98 SEK
Valstad C:7 1892 - 1900    110 SEK
Valstad C:8 1901 - 1944    78 SEK
Banns and marriage records
See: Valstad C:1 1691 - 1756  224 SEK
See: Valstad C:2 1757 - 1809  221 SEK
See: Valstad C:3 1810 - 1849  189 SEK
Valstad E:1 1849 - 1860    54 SEK
Valstad E:2 1861 - 1883    84 SEK
Valstad E:3 1884 - 1900    70 SEK
Valstad E:4 1901 - 1938    57 SEK
Death and funeral records
See: Valstad C:1 1691 - 1757  224 SEK
See: Valstad C:2 1757 - 1809  221 SEK
See: Valstad C:3 1810 - 1850  189 SEK
Valstad F:1 1849 - 1860    82 SEK
Valstad F:2 1861 - 1890    115 SEK
Valstad F:3 1891 - 1900    60 SEK
Valstad F:4 1901 - 1938    61 SEK
Parish meeting journals and doucments
Valstad KI:1 1691 - 1709    246 SEK
Valstad KI:2 1762 - 1796    169 SEK
Valstad KI:3 1807 - 1839    135 SEK
Valstad KI:4 1839 - 1862    174 SEK
Tax/census records
See: Vartofta häradsskrivare FIIc:344 1941  60 SEK
Inventory of the estate
See: Slättängs häradsrätt 1754 - 1912   
See: Vartofta och Frökinds häradsrätt 1913 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program