Kinnefjärdings häradsrätt

Kinnefjärdings häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
Kinnefjärdings härad bildade intill 1778 tillsammans med Kinne, Skånings, Kållands, Åse och Viste härader en domsaga. Detta år bortföll Kålland, Åse och Viste.
1810 tillkom Laske härad men 1865 utbyttes detta härad jämte Skåning mot Kålland, som då ånyo tillfördes domsagan.
Under tiden 1615-1681 tillhörde vissa delar av Kinnefjärdings härad Läckö grevskap. I Läckösamlingen finns Läckö grevskaps domböcker bevarade för följande år: 1642, 1655-1656, 1664-1665 och 1670-1673.

Tingslagsindelning
1865 bestod domsagan av tre tingslag: Kållands härad med tingsställe i Örslösa, Kinne härad med tingsställe i Enebacken och Kinnefjärdings härad med tingsställe i Kållängen. Fr.o.m. 1904 förenades samtliga tingslag till ett med tingsställe i Lidköping.

Församlingar
Kinnefjärdings härad omfattade följande församlingar: Hovby, Norra Härene, Hasslösa, Lindärva, Sävare, Hangelösa, Skeby, Källby, Broby, Ova, Skälvum och Husaby.
NADSE/GLA/11035
Volume from Kinnefjärdings häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län Okänt   
Kinnefjärdings häradsrätt AIa:47 1819    346 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt AIa:83 1834    94 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt AIa:146 1861    154 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Kinnefjärdings häradsrätt FII:1 1737 - 1755    225 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:2 1756 - 1761    371 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:3 1762 - 1767    393 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:4 1768 - 1772    319 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:5 1773 - 1780    363 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:6 1781 - 1787    321 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:7 1788 - 1794    393 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:8 1795 - 1800    314 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:9 1801 - 1806    340 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:10 1807 - 1810    330 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:11 1811 - 1816    381 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:12 1817 - 1822    338 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:13 1823 - 1827    328 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:14 1828 - 1832    327 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:15 1833 - 1837    345 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:16 1838 - 1842    313 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:17 1843 - 1846    327 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:18 1847 - 1853    374 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:19 1854 - 1859    519 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:20 1860 - 1867    501 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:21 1868 - 1875    492 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:22 1876 - 1881    391 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:23 1882 - 1888    404 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:24 1889 - 1894    472 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:25 1895 - 1898    316 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt FII:26 1899 - 1903    446 SEK
Estate inventory registers
Kinnefjärdings häradsrätt BouReg:1 1737 - 1842    154 SEK
Kinnefjärdings häradsrätt BouReg:2 1843 - 1859    80 SEK
Remaining documents
See: Kinnefjärdings häradsrätt AIa:47 1819  346 SEK
See: Kinnefjärdings häradsrätt AIa:47 1819  346 SEK
See: Kinnefjärdings häradsrätt AIa:83 1834  94 SEK
See: Kinnefjärdings häradsrätt AIa:146 1861  154 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program