Valla häradsrätt

Valla häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagoindelning Vadsbo domsaga omfattade ursprungligen Vadsbo härad. När domsagan uppdelades i fyra tingslag går ej med säkerhet att avgöra. År 1656 är i alla fall domsagan delad i fyra tingslag. Hova, Hasslerörs, Binnebergs respektive Valla tingslag. År 1863 uppdelades domsagan i Norra Vadsbo härads domsaga som omfattade Hova och Hasslerörs tingslag samt Södra Vadsbo härads domsaga omfattande Binnebergs och Valla tingslag. De båda domsagorna förenades på nytt från 1929 till Vadsbo domsaga.

Till 1863 Vadsbo domsaga
1863-1928 Södra Vadsbo härads domsaga.
1929-1970 Vadsbo domsaga

Förteckning över häradshövdingar i arkivbeskrivning till Binnebergs häradsrätts arkivförteckning.

Tingslagsindelning Valla utgjorde eget tingslag t.o.m. 1890. Från 1891 bildade Valla, tillsammans med förutvarande Binnebergs tingslag ett gemensamt tingslag, Vadsbo södra tingslag. För handlingar efter 1890 se arkivförteckning över Vadsbo södra häradsrätt.

Valla tingslag omfattade socknarna Beateberg, Bällefors, Ekeskog, Fägre, Halna, Hjälstad, Karlsborg, Mo, Mölltorp, Ransberg, Svenneby, Tived, Trästena, Undenäs och Vad.
Före oktober 1692 hörde Berg, Lerdala, Timmersdala och Böja till Valla tingslag men överfördes från oktober 1692 till Binnebergs tingslag.
NADSE/GLA/11050
Volume from Valla häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1604 -   
Valla häradsrätt AIa:17a 1721 - 1722    188 SEK
Valla häradsrätt AIa:23 1735    173 SEK
Valla häradsrätt AIa:51 1770    281 SEK
Valla häradsrätt AIa:75 1799    219 SEK
Valla häradsrätt AIa:93 1817    381 SEK
Valla häradsrätt AIa:140 1852    864 SEK
Valla häradsrätt AIa:141 1853    818 SEK
Valla häradsrätt AIa:143 1855    696 SEK
Valla häradsrätt AIa:144 1856    608 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Valla häradsrätt FII:1 1737 - 1750    310 SEK
Valla häradsrätt FII:3 1751 - 1755    139 SEK
Valla häradsrätt FII:4 1756 - 1762    258 SEK
Valla häradsrätt FII:5 1763 - 1770    202 SEK
Valla häradsrätt FII:6 1771 - 1773    202 SEK
Valla häradsrätt FII:7 1774 - 1779    163 SEK
Valla häradsrätt FII:8 1779 - 1782    169 SEK
Valla häradsrätt FII:9 1783 - 1785    153 SEK
Valla häradsrätt FII:10 1786 - 1788    150 SEK
Valla häradsrätt FII:12 1786 - 1794    207 SEK
Valla häradsrätt FII:11 1789 - 1791    156 SEK
Valla häradsrätt FII:13 1794 - 1795    136 SEK
Valla häradsrätt FII:14 1796 - 1797    214 SEK
Valla häradsrätt FII:15 1797 - 1799    218 SEK
Valla häradsrätt FII:16 1799 - 1800    144 SEK
Valla häradsrätt FII:17 1800 - 1801    134 SEK
Valla häradsrätt FII:18 1801 - 1802    136 SEK
Valla häradsrätt FII:19 1802 - 1803    141 SEK
Valla häradsrätt FII:20 1803 - 1804    174 SEK
Valla häradsrätt FII:21 1803 - 1805    147 SEK
Valla häradsrätt FII:22 1805 - 1807    154 SEK
Valla häradsrätt FII:23 1806 - 1808    216 SEK
Valla häradsrätt FII:24 1808 - 1809    286 SEK
Valla häradsrätt FII:25 1809 - 1810    193 SEK
Valla häradsrätt FII:27 1809 - 1812    253 SEK
Valla häradsrätt FII:26 1810 - 1811    205 SEK
Valla häradsrätt FII:28 1812 - 1813    166 SEK
Valla häradsrätt FII:29 1812 - 1814    146 SEK
Valla häradsrätt FII:30 1814 - 1815    155 SEK
Valla häradsrätt FII:31 1815 - 1816    142 SEK
Valla häradsrätt FII:32 1816 - 1817    140 SEK
Valla häradsrätt FII:33 1817 - 1818    148 SEK
Valla häradsrätt FII:34 1818 - 1819    118 SEK
Valla häradsrätt FII:35 1819 - 1820    158 SEK
Valla häradsrätt FII:36 1820 - 1821    112 SEK
Valla häradsrätt FII:37 1821 - 1822    141 SEK
Valla häradsrätt FII:38 1822 - 1823    141 SEK
Valla häradsrätt FII:39 1823 - 1824    151 SEK
Valla häradsrätt FII:40 1824 - 1825    130 SEK
Valla häradsrätt FII:41 1825 - 1826    135 SEK
Valla häradsrätt FII:42 1826 - 1827    150 SEK
Valla häradsrätt FII:43 1827 - 1828    144 SEK
Valla häradsrätt FII:44 1828 - 1829    128 SEK
Valla häradsrätt FII:45 1829 - 1830    157 SEK
Valla häradsrätt FII:46 1830 - 1831    153 SEK
Valla häradsrätt FII:47 1831 - 1832    132 SEK
Valla häradsrätt FII:48 1832 - 1834    171 SEK
Valla häradsrätt FII:49 1833 - 1834    123 SEK
Valla häradsrätt FII:50 1834 - 1835    163 SEK
Valla häradsrätt FII:51 1835 - 1836    157 SEK
Valla häradsrätt FII:52 1836 - 1837    200 SEK
Valla häradsrätt FII:53 1837 - 1838    146 SEK
Valla häradsrätt FII:54 1838 - 1839    133 SEK
Valla häradsrätt FII:55 1839 - 1840    156 SEK
Valla häradsrätt FII:56 1840 - 1841    131 SEK
Valla häradsrätt FII:57 1841 - 1842    123 SEK
Valla häradsrätt FII:58 1842 - 1843    155 SEK
Valla häradsrätt FII:59 1843 - 1844    112 SEK
Valla häradsrätt FII:60 1844 - 1845    135 SEK
Valla häradsrätt FII:61 1845 - 1846    120 SEK
Valla häradsrätt FII:62 1846 - 1847    151 SEK
Valla häradsrätt FII:63 1847 - 1848    115 SEK
Valla häradsrätt FII:64 1848 - 1849    149 SEK
Valla häradsrätt FII:65 1849 - 1850    151 SEK
Valla häradsrätt FII:66 1850 - 1851    124 SEK
Valla häradsrätt FII:67 1851 - 1852    173 SEK
Valla häradsrätt FII:68 1852 - 1853    195 SEK
Valla häradsrätt FII:69 1853 - 1854    152 SEK
Valla häradsrätt FII:70 1854 - 1855    141 SEK
Valla häradsrätt FII:71 1855 - 1856    170 SEK
Valla häradsrätt FII:72 1856 - 1857    150 SEK
Valla häradsrätt FII:73 1857 - 1858    181 SEK
Valla häradsrätt FII:74 1859 - 1860    168 SEK
Valla häradsrätt FII:75 1861    137 SEK
Valla häradsrätt FII:76 1862    143 SEK
Valla häradsrätt FII:77 1863    168 SEK
Valla häradsrätt FII:78 1864    153 SEK
Valla häradsrätt FII:79 1865    181 SEK
Valla häradsrätt FII:80 1866    123 SEK
Valla häradsrätt FII:81 1867    193 SEK
Valla häradsrätt FII:82 1868    198 SEK
Valla häradsrätt FII:83 1869    219 SEK
Valla häradsrätt FII:84 1870    240 SEK
Valla häradsrätt FII:85 1871    216 SEK
Valla häradsrätt FII:86 1872    214 SEK
Valla häradsrätt FII:87 1873    251 SEK
Valla häradsrätt FII:88 1874    213 SEK
Valla häradsrätt FII:89 1875    232 SEK
Valla häradsrätt FII:90 1876    217 SEK
Valla häradsrätt FII:91 1877    224 SEK
Valla häradsrätt FII:92 1878    240 SEK
Valla häradsrätt FII:93 1879    243 SEK
Valla häradsrätt FII:94 1880    226 SEK
Valla häradsrätt FII:95 1881    208 SEK
Valla häradsrätt FII:96 1882    213 SEK
Valla häradsrätt FII:97 1883 - 1885    570 SEK
Valla häradsrätt FII:98 1886 - 1890    965 SEK
Estate inventory registers
Valla häradsrätt BouReg:1 1737 - 1860    124 SEK
Valla häradsrätt BouReg:2 1737 - 1860    112 SEK
Valla häradsrätt BouReg:3 1737 - 1860    152 SEK
Remaining documents
Valla häradsrätt FIV:1 1697 - 1730    188 SEK
See: Valla häradsrätt AIa:17a 1721 - 1722  188 SEK
See: Valla häradsrätt AIa:23 1735  173 SEK
See: Valla häradsrätt AIa:51 1770  281 SEK
See: Valla häradsrätt AIa:51 1770  281 SEK
See: Valla häradsrätt AIa:75 1799  219 SEK
See: Valla häradsrätt AIa:93 1817  381 SEK
See: Valla häradsrätt AIa:140 1852  864 SEK
See: Valla häradsrätt AIa:141 1853  818 SEK
See: Valla häradsrätt AIa:143 1855  696 SEK
See: Valla häradsrätt AIa:144 1856  608 SEK

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program