Binnebergs häradsrätt

Binnebergs häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagoindelning
Vadsbo domsaga omfattade ursprungligen Vadsbo härad. När domsagan uppdelades i fyra tingslag går ej med säkerhet att avgöra. År 1656 är i alla fall domsagan delad i fyra tingslag. Hova, Hasslerör, Binneberg respektive Valla tingslag. År 1863 uppdelades domsagan i Norra Vadsbo härads domsaga som omfattade Hova och Hasslerörs tingslag samt Södra Vadsbo härads domsaga omfattande Binnebergs och Valla tingslag. De båda domsagorna förenades på nytt från 1929 till Vadsbo domsaga.

Till 1863 Vadsbo domsaga
1863-1928 Södra Vadsbo härads domsaga
1929-1970 Vadsbo domsaga

Tingslagsindelning
Binneberg utgjorde eget tingslag t.o.m. 1890.
År 1891 sammanslogs Valla tingslag med Binnebergs tingslag till Vadsbo södra tingslag.
För handlingar efter 1890 se arkivförteckning över Vadsbo södra häradsrätt.

Tingslaget omfattade socknarna Horn, Frösved, Säter, Odensåker,Tidavad, Låstad, Binneberg, Flistad, Götlunda, Väring, Locketorp, Berg, Lerdala, Böja och Timmersdala.
NADSE/GLA/11023
Volume from Binnebergs häradsrätt
  Inventory of the estate
Estate inventory registers
Death rolls
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Binnebergs häradsrätt FII:1 1737 - 1743    273 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:2 1744 - 1753    317 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:3 1754 - 1758    267 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:4 1759 - 1762    326 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:5 1763 - 1765    263 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:6 1766 - 1771    452 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:7 1772 - 1775    405 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:8 1776 - 1781    371 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:9 1782 - 1785    301 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:10 1786 - 1789    301 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:11 1790 - 1792    265 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:12 1793 - 1796    293 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:13 1797 - 1799    278 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:14 1800 - 1801    280 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:15 1802 - 1804    330 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:16 1805 - 1807    358 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:17 1808 - 1809    304 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:18 1810 - 1811    319 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:19 1812 - 1813    289 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:20 1814 - 1815    246 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:21 1816 - 1818    342 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:22 1819 - 1821    340 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:23 1822 - 1823    209 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:24 1824 - 1825    214 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:25 1826 - 1827    218 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:26 1828 - 1829    276 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:27 1830 - 1831    261 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:28 1832 - 1833    222 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:29 1834 - 1835    220 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:30 1836 - 1837    217 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:31 1838 - 1839    251 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:32 1840 - 1841    226 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:33 1842 - 1843    271 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:34 1844 - 1846    325 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:35 1847 - 1848    283 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:36 1849 - 1850    256 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:37 1851 - 1852    298 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:38 1853 - 1854    248 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:39 1855 - 1856    225 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:40 1857 - 1858    243 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:41 1859 - 1860    161 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:42 1861 - 1862    254 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:43 1863 - 1864    262 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:44 1865 - 1866    234 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:45 1867 - 1868    311 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:46 1869 - 1870    329 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:47 1871 - 1872    273 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:48 1873 - 1874    301 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:49 1875 - 1876    318 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:50 1877 - 1878    330 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:51 1879 - 1880    308 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:52 1881 - 1885    633 SEK
Binnebergs häradsrätt FII:53 1886 - 1890    697 SEK
Estate inventory registers
Binnebergs häradsrätt BouReg:1 1737 - 1860    154 SEK
Binnebergs häradsrätt BouReg:2 1737 - 1860    147 SEK
Death rolls
See: Horn F:1 1794 - 1850  115 SEK
Remaining documents
See: Binnebergs häradsrätt AIa:96 1819  591 SEK
See: Binnebergs häradsrätt AIa:96 1819  591 SEK
Binnebergs häradsrätt AIa:96 1819    591 SEK
See: Binnebergs häradsrätt AIa:128 1842  651 SEK
See: Binnebergs häradsrätt AIa:128 1842  651 SEK
Binnebergs häradsrätt AIa:128 1842    651 SEK
See: Binnebergs häradsrätt AIa:131 1845  621 SEK
Binnebergs häradsrätt AIa:131 1845    621 SEK
See: Binnebergs häradsrätt AIa:134 1848  505 SEK
Binnebergs häradsrätt AIa:134 1848    505 SEK
Binnebergs häradsrätt AIa:139 1852    511 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program