Hasslerörs häradsrätt

Hasslerörs häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagoindelning
Vadsbo domsaga omfattade ursprungligen Vadsbo härad. När domsagan uppdelades i fyra tingslag går ej med säkerhet att avgöra. År 1656 är i alla fall domsagan delad i fyra tingslag. Hova, Hasslerörs, Binnebergs respektive Valla tingslag. År 1863 uppdelades domsagan i Norra Vadsbo härads domsaga som omfattade Hova och Hasslerörs tingslag samt Södra Vadsbo härads domsaga omfattande Binnebergs och Valla tingslag. De båda domsagorna förenades på nytt från 1929 till Vadsbo domsaga.
Till 1863 Vadsbo domsaga
1863-1928 Norra Vadsbo härads domsaga
1929-1970 Vadsbo domsaga

Tingslagsindelning
Hasslerör utgjorde eget tingslag t.o.m. 1923. Från 1924 bildades av Hasslerörs och Hova tingslag Vadsbo norra tingslag med tingsplats i Mariestad.
För handlingar efter 1923 se förteckning över Vadsbo norra häradsrätt.

Tingslaget omfattade t.o.m. 1923 församlingarna Ekby och Utby (tillhörde före okt. 1692 Binnebergs tingslag), Ullervad, Ek, Leksberg, Björsäter, Torsö, Hassle, Enåsa, Berga, Färed, Fredsberg, Björkäng, Bäck.
NADSE/GLA/11030
Volume from Hasslerörs häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1604 -   
Hasslerörs häradsrätt AIa:64 1776    188 SEK
Hasslerörs häradsrätt AIa:100 1812    343 SEK
Hasslerörs häradsrätt AIa:101 1813    189 SEK
Hasslerörs häradsrätt AIa:102 1813    168 SEK
Hasslerörs häradsrätt AIa:103 1813    157 SEK
Hasslerörs häradsrätt AIa:104 1814    148 SEK
Hasslerörs häradsrätt AIa:105 1814    114 SEK
Hasslerörs häradsrätt AIa:138 1842    510 SEK
Hasslerörs häradsrätt AIa:215 1876    376 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Hasslerörs häradsrätt FII:1 1719 - 1750    224 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:2 1751 - 1755    283 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:3 1756 - 1759    253 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:4 1760 - 1762    225 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:5 1763 - 1765    237 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:6 1766 - 1767    184 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:7 1768 - 1770    211 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:8 1771 - 1772    234 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:9 1773    216 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:10 1774 - 1777    246 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:11 1778 - 1780    160 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:12 1781 - 1785    350 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:13 1786 - 1790    320 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:14 1791 - 1795    462 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:15 1796 - 1799    381 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:16 1800 - 1803    336 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:17 1804 - 1808    517 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:18 1809 - 1814    511 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:19 1815 - 1820    528 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:20 1821 - 1825    468 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:21 1826 - 1830    558 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:22 1831 - 1835    472 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:23 1836 - 1840    470 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:24 1841 - 1845    451 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:25 1846 - 1855    939 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:26a 1856 - 1860    457 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:26b 1861 - 1867    458 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:26c 1867 - 1870    468 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:27a 1871 - 1875    475 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:27b 1875 - 1878    387 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:27c 1878 - 1880    348 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:28 1881 - 1885    571 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:29 1884    162 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:30 1886 - 1890    678 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:31a 1891 - 1897    423 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:31b 1891 - 1897    458 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:32 1898 - 1900    429 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:33 1901 - 1905    688 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:34 1906 - 1910    723 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:35 1911 - 1915    723 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:36 1916 - 1920    839 SEK
Hasslerörs häradsrätt FII:37 1921 - 1923    422 SEK
Estate inventory registers
Hasslerörs häradsrätt BouReg:1 1719 - 1870    176 SEK
Hasslerörs häradsrätt BouReg:2 1719 - 1870    148 SEK
Remaining documents
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:64 1776  188 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:64 1776  188 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:64 1776  188 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:64 1776  188 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:100 1812  343 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:100 1812  343 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:101 1813  189 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:102 1813  168 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:103 1813  157 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:101 1813  189 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:102 1813  168 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:103 1813  157 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:104 1814  148 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:105 1814  114 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:104 1814  148 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:105 1814  114 SEK
Hasslerörs häradsrätt AIb:1 1814    237 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:138 1842  510 SEK
See: Hasslerörs häradsrätt AIa:215 1876  376 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program