Hova häradsrätt

Hova häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagoindelning
Vadsbo domsaga omfattade ursprungligen Vadsbo härad. När domsagan uppdelades i fyra tingslag går ej med säkerhet att avgöra. År 1656 är i alla fall domsagan delad i fyra tingslag. Hova, Hasslerörs, Binnebergs respektive Valla tingslag. År 1863 uppdelades domsagan i Norra Vadsbo härads domsaga som omfattade Hova och Hasslerörs tingslag samt Södra Vadsbo härads domsaga omfattande Binnebergs och Valla tingslag. De båda domsagorna förenades på nytt från 1929 till Vadsbo domsaga.
Till 1863 Vadsbo domsaga
1863-1928 Norra Vadsbo härads domsaga
1929-1970 Vadsbo domsaga

Tingslagsindelning
Hova utgjorde eget tingslag t.o.m. 1923. Från 1924 bildades av Hova och Hasslerörs tingslag Vadsbo norra tingslag med tingsplats i Mariestad. För handlingar efter 1923 se förteckning över Vadsbo norra häradsrätt.
Tingslaget omfattade t.o.m. 1923 församlingarna Lyrestad, Amnehärad, Finnerödja, Älgarås och Hova.
NADSE/GLA/11032
Volume from Hova häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1604 -   
Hova häradsrätt AIa:4 1671 - 1676    201 SEK
Hova häradsrätt AIa:5 1677 - 1680    85 SEK
Hova häradsrätt AIa:6 1681 - 1685    249 SEK
Hova häradsrätt AIa:7 1686 - 1688    281 SEK
Hova häradsrätt AIa:10 1696 - 1698    268 SEK
Hova häradsrätt AIa:11 1699 - 1702    297 SEK
Hova häradsrätt AIa:12 1703 - 1706    282 SEK
Hova häradsrätt AIa:13 1707 - 1711    226 SEK
Hova häradsrätt AIa:150 1841    352 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Hova häradsrätt FII:1 1738 - 1755    266 SEK
Hova häradsrätt FII:2 1756 - 1760    343 SEK
Hova häradsrätt FII:3 1761 - 1765    330 SEK
Hova häradsrätt FII:4 1766 - 1770    244 SEK
Hova häradsrätt FII:5 1771 - 1773    327 SEK
Hova häradsrätt FII:6 1774 - 1777    275 SEK
Hova häradsrätt FII:7 1778 - 1783    259 SEK
Hova häradsrätt FII:8 1784 - 1790    285 SEK
Hova häradsrätt FII:9 1791 - 1794    264 SEK
Hova häradsrätt FII:10 1795 - 1799    336 SEK
Hova häradsrätt FII:11 1800 - 1802    253 SEK
Hova häradsrätt FII:12 1803 - 1807    264 SEK
Hova häradsrätt FII:13 1808 - 1809    262 SEK
Hova häradsrätt FII:14 1810 - 1812    265 SEK
Hova häradsrätt FII:15 1812 - 1814    264 SEK
Hova häradsrätt FII:16 1815 - 1817    278 SEK
Hova häradsrätt FII:17 1818 - 1819    252 SEK
Hova häradsrätt FII:18 1820 - 1821    254 SEK
Hova häradsrätt FII:19 1822 - 1824    286 SEK
Hova häradsrätt FII:20 1825 - 1827    280 SEK
Hova häradsrätt FII:21 1828 - 1829    313 SEK
Hova häradsrätt FII:22 1830 - 1831    281 SEK
Hova häradsrätt FII:23 1832 - 1833    199 SEK
Hova häradsrätt FII:24 1834 - 1836    343 SEK
Hova häradsrätt FII:25 1837 - 1838    287 SEK
Hova häradsrätt FII:26 1839 - 1840    303 SEK
Hova häradsrätt FII:27 1841 - 1843    355 SEK
Hova häradsrätt FII:28 1844 - 1845    240 SEK
Hova häradsrätt FII:29 1846 - 1847    297 SEK
Hova häradsrätt FII:30 1848 - 1849    289 SEK
Hova häradsrätt FII:31 1850 - 1851    257 SEK
Hova häradsrätt FII:32 1852 - 1853    317 SEK
Hova häradsrätt FII:33 1854 - 1856    340 SEK
Hova häradsrätt FII:34 1857 - 1859    342 SEK
Hova häradsrätt FII:35 1860 - 1862    333 SEK
Hova häradsrätt FII:36 1863 - 1865    376 SEK
Hova häradsrätt FII:37 1866    145 SEK
Hova häradsrätt FII:38 1867 - 1869    442 SEK
Hova häradsrätt FII:39 1870 - 1873    555 SEK
Hova häradsrätt FII:40 1873 - 1875    369 SEK
Hova häradsrätt FII:41 1876 - 1878    548 SEK
Hova häradsrätt FII:42 1879 - 1880    418 SEK
Hova häradsrätt FII:43 1881 - 1883    479 SEK
Hova häradsrätt FII:44 1884 - 1885    406 SEK
Hova häradsrätt FII:45 1886 - 1887    408 SEK
Hova häradsrätt FII:46 1888    218 SEK
Hova häradsrätt FII:47 1888    112 SEK
Hova häradsrätt FII:48 1889    118 SEK
Hova häradsrätt FII:49 1890    184 SEK
Hova häradsrätt FII:50 1890    49 SEK
Hova häradsrätt FII:51 1891    220 SEK
Hova häradsrätt FII:52 1892    204 SEK
Hova häradsrätt FII:53 1893    216 SEK
Hova häradsrätt FII:54 1894    208 SEK
Hova häradsrätt FII:55 1895    165 SEK
Hova häradsrätt FII:56 1896    189 SEK
Hova häradsrätt FII:57 1897    266 SEK
Hova häradsrätt FII:58 1898 - 1900    579 SEK
Hova häradsrätt FII:59 1901 - 1905    817 SEK
Hova häradsrätt FII:60 1906 - 1910    897 SEK
Hova häradsrätt FII:61 1911 - 1915    805 SEK
Hova häradsrätt FII:62 1916 - 1920    911 SEK
Hova häradsrätt FII:63 1921 - 1923    512 SEK
Estate inventory registers
Hova häradsrätt BouReg:1 1738 - 1840    129 SEK
Hova häradsrätt BouReg:2 1841 - 1862    142 SEK
Remaining documents
See: Gustaf Neanders handskriftsamling 1604 - 1754   
See: Hova häradsrätt AIa:4 1671 - 1676  201 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:4 1671 - 1676  201 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:5 1677 - 1680  85 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:5 1677 - 1680  85 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:6 1681 - 1685  249 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:6 1681 - 1685  249 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:7 1686 - 1688  281 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:7 1686 - 1688  281 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:10 1696 - 1698  268 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:10 1696 - 1698  268 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:11 1699 - 1702  297 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:11 1699 - 1702  297 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:12 1703 - 1706  282 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:12 1703 - 1706  282 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:13 1707 - 1711  226 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:13 1707 - 1711  226 SEK
Hova häradsrätt AIb:1 1739 - 1826    106 SEK
See: Hova häradsrätt AIa:150 1841  352 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program