Leaby häradsrätt

Leaby häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
Vartofta och Frökinds härader utgjorde före 1653 (Frökind dock 1636-1638 tillsammans med Bjärke härad) skilda domsagor. Åren 1653-1680 bildade Viste, Barne, Vartofta och Frökinds härader gemensam domsaga. Viste härad ersattes 1681 av Laske härad men i övrigt bibehölls domsagoindelningen oförändrad till 1781. Vartofta utbröts detta år som egen domsaga men sammanslogs 1808 åter med Barne, Laske och Frökinds härader. År 1810 bortföll Barne och Laske. De båda återstående häraderna är sedan dess förenade i Vartofta och Frökinds Domsaga.

Tingslagsindelning
Leaby tingslag omfattade fr.o.m 1690-talet Frökinds härad och Ållebergs fjärding av Vartofta härad enligt följande.

Frökinds härad: Kinneved, Vårkumla, del av Norra Åsarp, del av Smula, Börstig, Brismene och del av Grolanda.

Ållebergs fjärding: Slöta med Falekvarna, Karleby, del av Falköpings landsförsamling (från 1894 Falköpings östra landsförsamling) och Luttra.

Dock utgjorde före 1694 och under perioden 1781-1808 Frökinds härad och Ållebergs fjärding särskilda tingslag. Fr.o.m. 1913 är Leaby, Dimbo och Slättängs tingslag sammanslagna till ett enda med tingsställe i Tidaholm.
NADSE/GLA/11040
Volume from Leaby häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1590 -   
Leaby häradsrätt AIa:81 1836     
Leaby häradsrätt AIa:82 1837     
Leaby häradsrätt AIa:83 1838     
Leaby häradsrätt AIa:84 1839     
Leaby häradsrätt AIa:113 1867    520 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Leaby häradsrätt FII:1 1748 - 1760    423 SEK
Leaby häradsrätt FII:2 1761 - 1767    387 SEK
Leaby häradsrätt FII:3 1768 - 1771    272 SEK
Leaby häradsrätt FII:4 1772 - 1774    274 SEK
Leaby häradsrätt FII:5 1775 - 1779    280 SEK
Leaby häradsrätt FII:6 1779 - 1786    321 SEK
Leaby häradsrätt FII:7 1787 - 1791    289 SEK
Leaby häradsrätt FII:8 1792 - 1796    279 SEK
Leaby häradsrätt FII:9 1797 - 1802    301 SEK
Leaby häradsrätt FII:10 1803 - 1807    321 SEK
Leaby häradsrätt FII:11 1808 - 1811    298 SEK
Leaby häradsrätt FII:12 1812 - 1815    295 SEK
Leaby häradsrätt FII:13 1816 - 1821    372 SEK
Leaby häradsrätt FII:14 1822 - 1828    327 SEK
Leaby häradsrätt FII:15 1829 - 1834    328 SEK
Leaby häradsrätt FII:16 1835 - 1840    345 SEK
Leaby häradsrätt FII:17 1841 - 1848    369 SEK
Leaby häradsrätt FII:18 1849 - 1858    466 SEK
Leaby häradsrätt FII:19 1859 - 1869    513 SEK
Leaby häradsrätt FII:20 1870 - 1879    487 SEK
Leaby häradsrätt FII:21 1880 - 1887    427 SEK
Leaby häradsrätt FII:22 1888 - 1894    433 SEK
Leaby häradsrätt FII:23 1895 - 1902    389 SEK
Leaby häradsrätt FII:24 1903 - 1907    278 SEK
Leaby häradsrätt FII:25 1908 - 1912    318 SEK
Estate inventory registers
Leaby häradsrätt BouReg:1 1748 - 1834    142 SEK
Leaby häradsrätt BouReg:2 1835 - 1858    98 SEK
Remaining documents
See: Leaby häradsrätt AIa:81 1836   
See: Leaby häradsrätt AIa:81 1836   
See: Leaby häradsrätt AIa:81 1836   
See: Leaby häradsrätt AIa:81 1836   
See: Leaby häradsrätt AIa:82 1837   
See: Leaby häradsrätt AIa:82 1837   
See: Leaby häradsrätt AIa:82 1837   
See: Leaby häradsrätt AIa:82 1837   
See: Leaby häradsrätt AIa:83 1838   
See: Leaby häradsrätt AIa:83 1838   
See: Leaby häradsrätt AIa:83 1838   
See: Leaby häradsrätt AIa:83 1838   
See: Leaby häradsrätt AIa:84 1839   
See: Leaby häradsrätt AIa:84 1839   
See: Leaby häradsrätt AIa:84 1839   
See: Leaby häradsrätt AIa:84 1839   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program