Slättängs häradsrätt

Slättängs häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
Vartofta och Frökinds härader utgjorde före 1653 (Frökind dock 1636-1638 tillsammans med Bjärke härad) skilda domsagor. Åren 1653-1680 bildade Viste, Barne, Vartofta och Frökinds härader gemensam domsaga. Viste härad ersattes 1681 av Laske härad. I övrigt bibehölls domsagoindelningen oförändrad till 1781. Vartofta utbröts detta år som egen domsaga men sammanslogs 1808 åter med Barne, Laske och Frökinds härader. År 1810 bortföll Barne och Laske. De båda återstående häraderna är sedan dess förenade i Vartofta och Frökinds domsaga.

Tingslagsindelning
Slättängs tingslag omfattade fr.o.m. 1660-talet följande socknar av Vartofta härad:
del av Habo, Gustav-Adolf (tidigare Fiskebäck), Sandhem, Utvängstorp, Härja, del av Kölingared, del av Bottnaryd, del av Bjurbäck, Valstad, Vättak, Kymbo, Suntak, Yllestad, Visttorp, Näs, del av Vartofta-Åsaka, Kälvene och Nykyrka.
Slättängs, Leaby och Dimbo tingslag är fr.o.m. 1913 sammanslagna till ett enda, Vartofta och Frökinds domsagas tingslag, med tingsställe i Tidaholm.
För handlingar från 1913 se Vartofta och Frökinds häradsrätt.
NADSE/GLA/11044
Volume from Slättängs häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1590 -   
Slättängs häradsrätt AIa:140 1838    373 SEK
Slättängs häradsrätt AIa:141 1839    368 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Slättängs häradsrätt FII:1 1743 - 1754    310 SEK
Slättängs häradsrätt FII:2 1755 - 1759    308 SEK
Slättängs häradsrätt FII:3 1760 - 1763    349 SEK
Slättängs häradsrätt FII:4 1764 - 1766    317 SEK
Slättängs häradsrätt FII:5 1767 - 1770    324 SEK
Slättängs häradsrätt FII:6 1771 - 1773    394 SEK
Slättängs häradsrätt FII:7 1774 - 1778    322 SEK
Slättängs häradsrätt FII:8 1779 - 1782    278 SEK
Slättängs häradsrätt FII:9 1783 - 1785    288 SEK
Slättängs häradsrätt FII:10 1786 - 1788    285 SEK
Slättängs häradsrätt FII:11 1789 - 1790    219 SEK
Slättängs häradsrätt FII:12 1791 - 1793    263 SEK
Slättängs häradsrätt FII:13 1794 - 1796    246 SEK
Slättängs häradsrätt FII:14 1797 - 1799    304 SEK
Slättängs häradsrätt FII:15 1800 - 1801    315 SEK
Slättängs häradsrätt FII:16 1802 - 1804    282 SEK
Slättängs häradsrätt FII:17 1805 - 1807    270 SEK
Slättängs häradsrätt FII:18 1808 - 1809    300 SEK
Slättängs häradsrätt FII:19 1810 - 1812    316 SEK
Slättängs häradsrätt FII:20 1813 - 1815    375 SEK
Slättängs häradsrätt FII:21 1816 - 1819    394 SEK
Slättängs häradsrätt FII:22 1820 - 1822    414 SEK
Slättängs häradsrätt FII:23 1823 - 1826    357 SEK
Slättängs häradsrätt FII:24 1827 - 1829    330 SEK
Slättängs häradsrätt FII:25 1830 - 1832    383 SEK
Slättängs häradsrätt FII:26 1833 - 1835    399 SEK
Slättängs häradsrätt FII:27 1836 - 1838    385 SEK
Slättängs häradsrätt FII:28 1839 - 1841    411 SEK
Slättängs häradsrätt FII:29 1842 - 1845    441 SEK
Slättängs häradsrätt FII:30 1846 - 1848    435 SEK
Slättängs häradsrätt FII:31 1849 - 1851    369 SEK
Slättängs häradsrätt FII:32 1852 - 1854    423 SEK
Slättängs häradsrätt FII:33 1855 - 1857    359 SEK
Slättängs häradsrätt FII:34 1858 - 1859    401 SEK
Slättängs häradsrätt FII:35 1860 - 1863    457 SEK
Slättängs häradsrätt FII:36 1864 - 1867    394 SEK
Slättängs häradsrätt FII:37 1868 - 1871    472 SEK
Slättängs häradsrätt FII:38 1872 - 1875    441 SEK
Slättängs häradsrätt FII:39 1876 - 1879    463 SEK
Slättängs häradsrätt FII:40 1880 - 1883    435 SEK
Slättängs häradsrätt FII:41 1884 - 1886    433 SEK
Slättängs häradsrätt FII:42 1887 - 1889    398 SEK
Slättängs häradsrätt FII:43 1890 - 1892    475 SEK
Slättängs häradsrätt FII:44 1893 - 1896    558 SEK
Slättängs häradsrätt FII:45 1897 - 1899    441 SEK
Slättängs häradsrätt FII:46 1900 - 1902    427 SEK
Slättängs häradsrätt FII:47 1903 - 1905    486 SEK
Slättängs häradsrätt FII:48 1906 - 1908    534 SEK
Slättängs häradsrätt FII:49 1909 - 1910    360 SEK
Slättängs häradsrätt FII:50 1911 - 1912    352 SEK
Estate inventory registers
Slättängs häradsrätt BouReg:1 1749 - 1838    205 SEK
Slättängs häradsrätt BouReg:2 1749 - 1838    176 SEK
Slättängs häradsrätt BouReg:3 1839 - 1859    248 SEK
Remaining documents
See: Slättängs häradsrätt AIa:140 1838  373 SEK
See: Slättängs häradsrätt AIa:140 1838  373 SEK
See: Slättängs häradsrätt AIa:140 1838  373 SEK
See: Slättängs häradsrätt AIa:140 1838  373 SEK
See: Slättängs häradsrätt AIa:140 1838  373 SEK
See: Slättängs häradsrätt AIa:141 1839  368 SEK
See: Slättängs häradsrätt AIa:141 1839  368 SEK
See: Slättängs häradsrätt AIa:141 1839  368 SEK
See: Slättängs häradsrätt AIa:141 1839  368 SEK
See: Slättängs häradsrätt AIa:141 1839  368 SEK

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program