Åse häradsrätt

Åse häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
1558 omfattade domsagan förutom Åse härad även Viste,Väne och Flundre härader. 1622-1626 var Åse härad egen domsaga. 1627-1653 utgjorde Åse del av Läckö grevskap.1654-1680 bildade Åse härad tillsammans med Kinnefjärdings och Kållands härader en domsaga. 1681 tillkom Viste, Kinne och Skånings härader. 1779-1811 omfattade domsagan Åse, Viste och Kållands härader. Särskild förteckning har upprättats över Åse, Viste,Barne och Laske med Kållands härad domsagoarkiv.

Tingslagsindelning
Åse härads tingslag omfattade t.o.m. 1811 församlingarnaTäng, Håle, Ås, Sal, Flo, Tun, Karaby, Friel, Vänersnäs och Särestad med tingplats i Rudberga.

År 1811 sammanslogos Åse och Viste härader till ett gemensamt tingslag.
För handlingar efter 1811 hänvisas till förteckningen över Åse och Viste häradsrätts arkiv.
NADSE/GLA/11057
Volume from Åse häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
Åse häradsrätt AIa:1 1557 - 1651    168 SEK
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1604 -   
Åse häradsrätt AIa:2 1643 - 1654    62 SEK
Åse häradsrätt AIa:3 1661 - 1668    137 SEK
Åse häradsrätt AIa:4 1675 - 1684    133 SEK
Åse häradsrätt AIa:5 1687 - 1692    160 SEK
Åse häradsrätt AIa:8 1705 - 1707    170 SEK
Åse häradsrätt AIa:9 1710 - 1712    104 SEK
Åse häradsrätt AIa:12 1723 - 1726    196 SEK
Åse häradsrätt AIa:13 1727 - 1730    224 SEK
Åse häradsrätt AIa:14 1731 - 1734    195 SEK
Åse häradsrätt AIa:15 1735    85 SEK
Åse häradsrätt AIa:17 1740 - 1743    223 SEK
Åse häradsrätt AIa:18 1744 - 1747    257 SEK
Åse häradsrätt AIa:19 1748    174 SEK
Åse häradsrätt AIa:20 1749 - 1750    262 SEK
Åse häradsrätt AIa:21 1751 - 1752    244 SEK
Åse häradsrätt AIa:22 1753 - 1754    238 SEK
Åse häradsrätt AIa:23 1755 - 1756    246 SEK
Åse häradsrätt AIa:24 1757    197 SEK
Åse häradsrätt AIa:26 1759 - 1760    249 SEK
Åse häradsrätt AIa:27 1761    158 SEK
Åse häradsrätt AIa:28 1762    180 SEK
Åse häradsrätt AIa:29 1763 - 1764    247 SEK
Åse häradsrätt AIa:30 1765    185 SEK
Åse häradsrätt AIa:31 1766    189 SEK
Åse häradsrätt AIa:32 1767    168 SEK
Åse häradsrätt AIa:33 1768    178 SEK
Åse häradsrätt AIa:34 1769    176 SEK
Åse häradsrätt AIa:35 1770 - 1771    244 SEK
Åse häradsrätt AIa:36 1772    165 SEK
Åse häradsrätt AIa:37 1773    162 SEK
Åse häradsrätt AIa:38 1774    162 SEK
Åse häradsrätt AIa:39 1775 - 1776    250 SEK
Åse häradsrätt AIa:40 1777 - 1778    246 SEK
Åse häradsrätt AIa:41 1779    207 SEK
Åse häradsrätt AIa:42 1780    181 SEK
Åse häradsrätt AIa:43 1781    198 SEK
Åse häradsrätt AIa:44 1782    284 SEK
Åse häradsrätt AIa:45 1783    194 SEK
Åse häradsrätt AIa:46 1784    177 SEK
Åse häradsrätt AIa:47 1785    141 SEK
Åse häradsrätt AIa:48 1786    150 SEK
Åse häradsrätt AIa:49 1787    134 SEK
Åse häradsrätt AIa:50 1788    119 SEK
Åse häradsrätt AIa:51 1789    154 SEK
Åse häradsrätt AIa:52 1790    141 SEK
Åse häradsrätt AIa:53 1791    248 SEK
Åse häradsrätt AIa:54 1792    145 SEK
Åse häradsrätt AIa:55 1793    169 SEK
Åse häradsrätt AIa:56 1794    164 SEK
Åse häradsrätt AIa:57 1795    180 SEK
Åse häradsrätt AIa:58 1796    164 SEK
Åse häradsrätt AIa:59 1797    168 SEK
Åse häradsrätt AIa:60 1798    208 SEK
Åse häradsrätt AIa:61 1799    236 SEK
Åse häradsrätt AIa:62 1800    259 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Åse häradsrätt FIIb:1 1717 - 1798    57 SEK
Åse häradsrätt FIIa:1 1748 - 1758    375 SEK
Åse häradsrätt FIIa:2 1759 - 1764    331 SEK
Åse häradsrätt FIIa:3 1765 - 1770    360 SEK
Åse häradsrätt FIIa:4 1771 - 1773    318 SEK
Åse häradsrätt FIIa:5 1774 - 1779    304 SEK
Åse häradsrätt FIIa:6 1780 - 1785    327 SEK
Åse häradsrätt FIIa:7 1786 - 1791    331 SEK
Åse häradsrätt FIIa:8 1792 - 1795    297 SEK
Åse häradsrätt FIIa:9 1796 - 1800    386 SEK
Åse häradsrätt FIIa:10 1801 - 1805    410 SEK
Åse häradsrätt FIIa:11 1806 - 1808    382 SEK
Åse häradsrätt FIIa:12 1809 - 1812    451 SEK
Estate inventory registers
See: Åse och Viste häradsrätt BouReg:2 1737 - 1859  103 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt BouReg:1 1737 - 1859  320 SEK
Remaining documents
See: Åse häradsrätt AIa:1 1624 - 1651  168 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:2 1643 - 1654  62 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:3 1661 - 1668  137 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:4 1675 - 1684  133 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:5 1687 - 1692  160 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:8 1705 - 1707  170 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:8 1705 - 1707  170 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:9 1710 - 1712  104 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:9 1710 - 1712  104 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:12 1723 - 1726  196 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:12 1723 - 1726  196 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:13 1727 - 1730  224 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:13 1727 - 1730  224 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:14 1731 - 1734  195 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:14 1731 - 1734  195 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:14 1731 - 1734  195 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:15 1735  85 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:15 1735  85 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:15 1735  85 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:17 1740 - 1743  223 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:17 1740 - 1743  223 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:17 1740 - 1743  223 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:17 1742  223 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:18 1744 - 1747  257 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:18 1744 - 1747  257 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:18 1744 - 1747  257 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:19 1748  174 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:19 1748  174 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:19 1748  174 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:19 1748  174 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:20 1749 - 1750  262 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:20 1749 - 1750  262 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:20 1749 - 1750  262 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:20 1750  262 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:21 1751 - 1752  244 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:21 1751 - 1752  244 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:21 1751 - 1752  244 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:22 1753 - 1754  238 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:22 1753 - 1754  238 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:22 1753 - 1754  238 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:23 1755 - 1756  246 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:23 1755 - 1756  246 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:23 1755 - 1756  246 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:23 1756  246 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:24 1757  197 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:24 1757  197 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:24 1757  197 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:24 1757  197 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:26 1759 - 1760  249 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:26 1759 - 1760  249 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:26 1759 - 1760  249 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:26 1759 - 1760  249 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:27 1761  158 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:27 1761  158 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:27 1761  158 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:27 1761  158 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:28 1762  180 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:28 1762  180 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:28 1762  180 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:28 1762  180 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:29 1763 - 1764  247 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:29 1763 - 1764  247 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:29 1763 - 1764  247 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:29 1763 - 1764  247 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:30 1765  185 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:30 1765  185 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:30 1765  185 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:30 1765  185 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:31 1766  189 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:31 1766  189 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:31 1766  189 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:31 1766  189 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:32 1767  168 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:32 1767  168 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:32 1767  168 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:32 1767  168 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:32 1767  168 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:33 1768  178 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:33 1768  178 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:33 1768  178 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:33 1768  178 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:34 1769  176 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:34 1769  176 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:34 1769  176 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:34 1769  176 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:35 1770 - 1771  244 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:35 1770 - 1771  244 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:35 1770 - 1771  244 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:35 1770 - 1771  244 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:35 1771  244 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:36 1772  165 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:36 1772  165 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:36 1772  165 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:36 1772  165 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:36 1772  165 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:37 1773  162 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:37 1773  162 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:37 1773  162 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:37 1773  162 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:38 1774  162 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:38 1774  162 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:38 1774  162 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:38 1774  162 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:38 1774  162 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:39 1775 - 1776  250 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:39 1775 - 1776  250 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:39 1775 - 1776  250 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:39 1776  250 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:40 1777  246 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:40 1777 - 1778  246 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:40 1777 - 1778  246 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:40 1777 - 1778  246 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:40 1777 - 1778  246 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:41 1779  207 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:41 1779  207 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:41 1779  207 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:41 1779  207 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:42 1780  181 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:42 1780  181 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:42 1780  181 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:42 1780  181 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:42 1780  181 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:42 1780  181 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:43 1781  198 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:43 1781  198 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:43 1781  198 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:43 1781  198 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:43 1781  198 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:43 1781  198 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:44 1782  284 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:44 1782  284 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:44 1782  284 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:44 1782  284 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:44 1782  284 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:45 1783  194 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:45 1783  194 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:45 1783  194 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:45 1783  194 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:46 1784  177 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:46 1784  177 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:46 1784  177 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:46 1784  177 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:46 1784  177 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:46 1784  177 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:47 1785  141 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:47 1785  141 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:47 1785  141 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:47 1785  141 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:47 1785  141 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:48 1786  150 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:48 1786  150 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:48 1786  150 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:48 1786  150 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:48 1786  150 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:49 1787  134 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:49 1787  134 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:49 1787  134 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:49 1787  134 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:49 1787  134 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:49 1787  134 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:50 1788  119 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:50 1788  119 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:50 1788  119 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:50 1788  119 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:50 1788  119 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:51 1789  154 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:51 1789  154 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:51 1789  154 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:51 1789  154 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:51 1789  154 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:52 1790  141 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:52 1790  141 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:52 1790  141 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:52 1790  141 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:52 1790  141 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:52 1790  141 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:53 1791  248 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:53 1791  248 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:53 1791  248 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:53 1791  248 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:53 1791  248 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:53 1791  248 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:54 1792  145 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:54 1792  145 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:54 1792  145 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:54 1792  145 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:54 1792  145 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:54 1792  145 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:55 1793  169 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:55 1793  169 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:55 1793  169 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:55 1793  169 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:55 1793  169 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:56 1794  164 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:56 1794  164 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:56 1794  164 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:56 1794  164 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:56 1794  164 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:57 1795  180 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:57 1795  180 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:57 1795  180 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:57 1795  180 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:57 1795  180 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:58 1796  164 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:58 1796  164 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:58 1796  164 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:58 1796  164 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:59 1797  168 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:59 1797  168 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:59 1797  168 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:59 1797  168 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:60 1798  208 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:60 1798  208 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:60 1798  208 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:60 1798  208 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:60 1798  208 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:61 1799  236 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:61 1799  236 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:61 1799  236 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:61 1799  236 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:62 1800  259 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:62 1800  259 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:62 1800  259 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:62 1800  259 SEK
See: Åse häradsrätt AIa:62 1800  259 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program