Göta Hovrätt - Advokatfiskalen

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
Other countiesÄlvsborgs län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Östergötlands län, Hallands län, Göteborgs och Bohus län, Blekinge län, Malmöhus län, Kristianstads län
ProvinceBlekinge, has belonged to: Bohuslän, Dalsland, Halland, Skåne, Småland, Värmland, Västergötland, Östergötland
Source typeCourts of appeal
InformationAdvokatfiskalens uppgifter vid Göta hovrätt var att vara kronans ombudsman i hovrätten, som allmän åklagare, som granskare av underrätternas verksamhet m.m
Här finns bla. renoverade domböcker, småprotokoll från Häradsrätter, Rådhusrätter, lagmansrätter etc.

Vi har valt att dela upp Advokatfiskalens arkiv efter län och årtal eftersom det är tusentals volymer i denna arkivbildare. Annars skulle det bli helt oöverskådligt.

NADSE/VALA/0382503
Volume from Göta Hovrätt - Advokatfiskalen
  Archive list
Court records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Archive list
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 - 1849  189 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 - 1970    717 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:2 Okänt    81 SEK
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län Okänt   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län Okänt   
Remaining documents
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:1 1701    172 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:14 1701 - 1712    817 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:2 1702    460 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:3 1703    332 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 1704    390 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:5 1705    345 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 1706    354 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:7 1707    433 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 1708    478 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:9 1709    556 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:10 1710    483 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:11 1711 - 1712    592 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:12 1712    387 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:13 1712    405 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:15 1713    445 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:16 1713    427 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:17 1714    343 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:18 1714    299 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:19 1714    355 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:20 1715    586 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:21 1715    576 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:22 1716    489 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:23 1716    531 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:24 1717    538 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:25 1717    520 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:26 1718    505 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:27 1718    493 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:28 1719    517 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:29 1719    436 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:30 1720    893 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:31 1721    1010 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:32 1722    481 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:33 1722    643 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:34 1723    1133 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:35 1724    1224 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:36 1725    1315 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:37 1726    1238 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:38 1727    753 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:39 1727    643 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:40 1728    801 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:41 1728    585 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:42 1729    528 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:43 1729    493 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:44 1729    364 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:45 1730    550 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:46 1730    454 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:47 1730    412 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:48 1731    493 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:49 1731    523 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:50 1731    339 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:51 1732    558 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:52 1732    568 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:53 1732    422 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:54 1733    621 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:55 1733    531 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:56 1733    393 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:57 1734    594 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:58 1734    571 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:59 1734    396 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:60 1735    628 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:62 1735    402 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:64 1736    570 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:66 1737    751 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:68 1737    465 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:70 1738    747 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:124 1752    532 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:125 1752    912 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:126 1752    558 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:127 1752    667 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIBBC:73 1761    688 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

86 888 301

More info about our color images

  CartStart the program