Barne häradsrätt

Barne häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet:
Domsagornas omfattning bestämdes i äldre tid genom häradshövdingarnas fullmakter. Dessa är bristfälligt bevarade, varför man inte kontinuerligt kan följa förändringarna i domsagoindelningen före slutet av 1600-talet.
1558 omfattade domsagan förutom Barne härad även Laske och Bjärke härad. 1610 utgjorde Barne härad egen domsaga. Efter 1654 omfattade domsagan Barne, Viste (till år 1681), Vartofta (till år 1781) och Frökinds (till år 1811) härader. Laske härad tillkom år 1681. Efter omreglering 1811 kom domsagan att omfatta häraderna Åse, Viste och Barne. 1865 tillkom åter Laske härad. Domsagan benämnes efter 1865 Åse, Viste, Barne och Laske domsaga.

Tingslagsindelning:
Barne härad tingslag omfattade t.o.m. 1896 socknarna Eling, Lekåsa, Barne-Åsaka, Fåglum, Kyrkås, Essunga, Ryda, Södra Kedum, Naum, Long, Skarstad, del av Hällum, Önum och Vara. Tingsplats i Naum.
Från 1897 sammanslogs domsagans samtliga tingslag till ett gemensamt med tingsplats i Vara.
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas tingslag omfattar från 1897 socknarna Särestad, Täng, Håle, Flo, Ås, Sal, Vänersnäs, Tun, Kareby, Friel, Tengene, Trökörna, Malma, Längnum, Hyringa, Främmestad, Bäreberg, Levene, Flakeberg, Bjärby, Sparlösa, Slädene, Eling, Lekåsa, Barne-Åsaka, Fåglum, Kyrkås, Essunga, Ryda, Södra Kedum, Naum, Long, Skarstad, Hällum, Önum, Vara lands- församling, Vara köping, Larv, Längjum, Tråvad, S. Lundby, Öster- och Västerbitterna samt Laske-Vedum.
Från 1952 omfattar Åse, Viste, Barne och Laske tingslag, landskommunerna Grästorp, Tun, Levene, Essunga, Vedum, Ryda och Larv samt Vara köping.
NADSE/GLA/11022
Volume from Barne häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1594 -   
Barne häradsrätt AIa:1 1603 - 1650    273 SEK
Barne häradsrätt AIa:2 1651 - 1659    210 SEK
Barne häradsrätt AIa:3 1660 - 1666    139 SEK
Barne häradsrätt AIa:4 1670 - 1673    181 SEK
Barne häradsrätt AIa:5 1674    105 SEK
Barne häradsrätt AIa:6 1675 - 1680    169 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:5 1679  105 SEK
Barne häradsrätt AIa:7 1681 - 1686    193 SEK
Barne häradsrätt AIa:8 1687 - 1691    228 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:9 1691  157 SEK
Barne häradsrätt AIa:9 1692 - 1695    157 SEK
Barne häradsrätt AIa:10 1696 - 1699    192 SEK
Barne häradsrätt AIa:11 1700 - 1705    222 SEK
Barne häradsrätt AIa:12 1720 - 1721    181 SEK
Barne häradsrätt AIa:13 1722 - 1725    214 SEK
Barne häradsrätt AIa:14 1726 - 1729    225 SEK
Barne häradsrätt AIa:15 1730 - 1733    165 SEK
Barne häradsrätt AIa:16 1734 - 1736    193 SEK
Barne häradsrätt AIa:17 1737 - 1739    228 SEK
Barne häradsrätt AIa:18 1740 - 1742    235 SEK
Barne häradsrätt AIa:19 1743 - 1747    184 SEK
Barne häradsrätt AIa:20 1748 - 1749    266 SEK
Barne häradsrätt AIa:21 1750 - 1751    187 SEK
Barne häradsrätt AIa:22 1752 - 1753    186 SEK
Barne häradsrätt AIa:23 1754 - 1755    194 SEK
Barne häradsrätt AIa:24 1756    174 SEK
Barne häradsrätt AIa:25 1757    174 SEK
Barne häradsrätt AIa:26 1758    166 SEK
Barne häradsrätt AIa:27 1759    202 SEK
Barne häradsrätt AIa:28 1760    196 SEK
Barne häradsrätt AIa:29 1761    195 SEK
Barne häradsrätt AIa:30 1762    189 SEK
Barne häradsrätt AIa:31 1763    168 SEK
Barne häradsrätt AIa:32 1764    181 SEK
Barne häradsrätt AIa:33 1765    160 SEK
Barne häradsrätt AIa:34 1766    148 SEK
Barne häradsrätt AIa:35 1767    210 SEK
Barne häradsrätt AIa:36 1768    235 SEK
Barne häradsrätt AIa:37 1769    285 SEK
Barne häradsrätt AIa:38 1770    285 SEK
Barne häradsrätt AIa:39 1771    189 SEK
Barne häradsrätt AIa:40 1772    182 SEK
Barne häradsrätt AIa:41 1773    289 SEK
Barne häradsrätt AIa:42 1774    306 SEK
Barne häradsrätt AIa:43 1775    288 SEK
Barne häradsrätt AIa:44 1776    190 SEK
Barne häradsrätt AIa:45 1777    240 SEK
Barne häradsrätt AIa:46 1778    257 SEK
Barne häradsrätt AIa:47 1779    237 SEK
Barne häradsrätt AIa:48 1780    257 SEK
Barne häradsrätt AIa:49 1781    231 SEK
Barne häradsrätt AIa:50 1782    287 SEK
Barne häradsrätt AIa:51 1783    237 SEK
Barne häradsrätt AIa:52 1784    272 SEK
Barne häradsrätt AIa:53 1785    259 SEK
Barne häradsrätt AIa:54 1786    229 SEK
Barne häradsrätt AIa:55 1787    259 SEK
Barne häradsrätt AIa:56 1788    215 SEK
Barne häradsrätt AIa:57 1789    183 SEK
Barne häradsrätt AIa:58 1790    205 SEK
Barne häradsrätt AIa:59 1791    213 SEK
Barne häradsrätt AIa:60 1792    224 SEK
Barne häradsrätt AIa:61 1793    198 SEK
Barne häradsrätt AIa:62 1794    200 SEK
Barne häradsrätt AIa:63 1795    190 SEK
Barne häradsrätt AIa:64 1796    260 SEK
Barne häradsrätt AIa:65 1797    340 SEK
Barne häradsrätt AIa:66 1798    277 SEK
Barne häradsrätt AIa:67 1799    415 SEK
Barne häradsrätt AIa:68 1800    465 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Barne häradsrätt FII:1 1743 - 1763    430 SEK
Barne häradsrätt FII:2 1764 - 1770    380 SEK
Barne häradsrätt FII:3 1771 - 1776    360 SEK
Barne häradsrätt FII:4 1777 - 1784    369 SEK
Barne häradsrätt FII:5 1785 - 1793    402 SEK
Barne häradsrätt FII:6 1794 - 1800    414 SEK
Barne häradsrätt FII:7 1801 - 1807    420 SEK
Barne häradsrätt FII:8 1808 - 1811    432 SEK
Barne häradsrätt FII:9 1812 - 1817    466 SEK
Barne häradsrätt FII:10 1818 - 1824    456 SEK
Barne häradsrätt FII:11 1825 - 1830    486 SEK
Barne häradsrätt FII:12 1831 - 1835    423 SEK
Barne häradsrätt FII:13 1836 - 1841    521 SEK
Barne häradsrätt FII:14 1842 - 1847    399 SEK
Barne häradsrätt FII:15 1848 - 1853    417 SEK
Barne häradsrätt FII:16 1854 - 1859    442 SEK
Barne häradsrätt FII:17 1860 - 1869    753 SEK
Barne häradsrätt FII:18 1870 - 1875    574 SEK
Barne häradsrätt FII:19 1876 - 1879    589 SEK
Barne häradsrätt FII:20 1880 - 1883    490 SEK
Barne häradsrätt FII:21 1884 - 1887    499 SEK
Barne häradsrätt FII:22 1888 - 1893    663 SEK
Barne häradsrätt FII:23 1893 - 1896    505 SEK
Estate inventory registers
Barne häradsrätt BouReg:1 1749 - 1840    136 SEK
Barne häradsrätt BouReg:2 1841 - 1859    87 SEK
Remaining documents
See: Barne häradsrätt AIa:1 1639  273 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:3 1666  139 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:5 1679  105 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:7 1681  193 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:8 1690 - 1691  228 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:9 1692 - 1695  157 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:10 1698  192 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:16 1734 - 1736  193 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:17 1737 - 1739  228 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:18 1740 - 1742  235 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:19 1743 - 1747  184 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:20 1748  266 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:20 1748 - 1749  266 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:21 1750 - 1751  187 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:22 1752 - 1753  186 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:23 1754 - 1755  194 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:24 1756  174 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:25 1757  174 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:26 1758  166 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:27 1759  202 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:28 1760  196 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:29 1761  195 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:30 1762  189 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:31 1763  168 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:32 1764  181 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:33 1765  160 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:34 1766  148 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:35 1767  210 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:36 1768  235 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:37 1769  285 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:38 1770  285 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:39 1771  189 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:39 1771  189 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:40 1772  182 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:40 1772  182 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:41 1773  289 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:42 1774  306 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:43 1775  288 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:44 1776  190 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:44 1776  190 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:45 1777  240 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:46 1778  257 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:46 1778  257 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:47 1779  237 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:47 1779  237 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:48 1780  257 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:49 1781  231 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:50 1782  287 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:50 1782  287 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:51 1783  237 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:52 1784  272 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:53 1785  259 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:53 1785  259 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:54 1786  229 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:54 1786  229 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:55 1787  259 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:56 1788  215 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:56 1788  215 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:57 1789  183 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:58 1790  205 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:58 1790  205 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:59 1791  213 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:59 1791  213 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:60 1792  224 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:60 1792  224 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:61 1793  198 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:61 1793  198 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:62 1794  200 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:62 1794  200 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:63 1795  190 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:64 1796  260 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:65 1797  340 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:65 1797  340 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:66 1798  277 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:67 1799  415 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:67 1799  415 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:68 1800  465 SEK
See: Barne häradsrätt AIa:68 1800  465 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program