Älvdals häradsrätt

Älvdals häradsrätt in Värmlands län
CountyVärmlands län
ProvinceVärmland
Source typeDistrict court
InformationÄlvdals härad har efter 1668 tillhört följande domsagor:
1668-1680 Östersysslets jurisdiktion (omf. häraderna Visnum, Ölme, Väse, Kil, Fryksdal, Älvdal, Nyed och Karlskoga).
1680-1755 Östersysslets domsaga (omf. häraderna Kil, Karlskoga, Fryksdal och Älvdal).
1756-1825 Mellansysslets domsaga (omf. häraderna Nyed, Kil, Karlstad, Fryksdal och Älvdal).
1830-1855 Norrsysslets domsaga (omf. häraderna Älvdal och Fryksdal).
1865-Nyeds och Älvdals domsaga (omf. häraderna Nyed och Älvdal).

Älvdals härad uppdelades år 1745 på två tingslag: Älvdals övre tingslag och Älvdals nedre tingslag.
Älvdals härad omfattade intill år 1745 församlingarna Ekshärad, Norra Ny, Dalby, Sunnemo, och Norra Råda.
Älvdals nedre tingslag omfattade 1745-1876 församlingarna Ekshärad, Norra Råda, Sunnemo och Gustaf Adolf (utbruten 1765 ur Ekshärads och Norra Råda församlingar).
Älvdals övre tingslag omfattade 1745-1876 församlingarna Norra Ny, Nyskoga (utbruten 1872 ur Norra Ny församling), Dalby, Södra och Norra Finnskoga (utbrutna 1830 ur Dalby församling).

Älvdals nedre tingslags häradsrätt höll ting i Likenäs och Älvdals övre tingslags häradsrätt i Råda.

För arkivhandlingar tillkomna efter 1864 se separata förteckningar över Älvdals nedre respektive övre tingslag.
Arkivnr SE/VA/11048 respektive SE/VA/11049.
NADSE/VA/11047
Volume from Älvdals häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Death rolls
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1603 -   
See: Fryksdals övre tingslags häradsrätt AIa:1 1610  45 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:1 1629 - 1666    151 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:2 1667 - 1684    200 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:3 1685 - 1689    162 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:4 1690 - 1694    159 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:5 1694 - 1697    128 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:6 1698 - 1705    217 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:7 1705 - 1708    145 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:8 1709 - 1714    307 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:9 1715 - 1720    358 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:10 1721 - 1725    462 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:11 1728 - 1730    318 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:12 1731 - 1733    424 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:13 1734 - 1735    392 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:14 1736    244 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:15 1737 - 1738    445 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:16 1739 - 1740    503 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:17 1741    330 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:18 1742 - 1743    547 SEK
Älvdals häradsrätt AIa:19 1744 - 1745    523 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:1 1745 - 1749    479 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:1 1746    159 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:2 1747 - 1749    461 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:2 1750    249 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:3 1750    242 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:4 1751 - 1752    333 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:3 1751 - 1753    403 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:5 1753 - 1754    254 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:4 1754 - 1755    284 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:6 1754 - 1756    369 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:5 1756    158 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:7 1757    104 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:6 1757 - 1759    591 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:8 1757 - 1759    610 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:7 1758    172 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:8 1760 - 1761    339 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:9 1760 - 1761    338 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:9 1761 - 1762    354 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:10 1761 - 1762    345 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:10 1763 - 1764    289 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:11 1763 - 1764    306 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:11 1764 - 1765    303 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:12 1764 - 1765    265 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:12 1766 - 1767    274 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:13 1766 - 1767    320 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:13 1767 - 1768    289 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:14 1768 - 1770    398 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:14 1769 - 1770    215 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:15 1770 - 1771    286 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:15 1770 - 1771    297 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:16 1772 - 1773    375 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:16 1772 - 1773    417 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:17 1774 - 1775    379 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:17 1774 - 1775    371 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:18 1776 - 1777    373 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:18 1776 - 1777    286 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:19 1778 - 1779    372 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:19 1778 - 1779    267 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:20 1780 - 1781    421 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:20 1780 - 1781    328 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:21 1782 - 1783    337 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:21 1782 - 1783    486 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:22 1784 - 1785    465 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:22 1784 - 1785    508 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:23 1786 - 1787    449 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:23 1786 - 1787    636 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:24 1788 - 1789    555 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:24 1788 - 1789    450 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:25 1790 - 1791    408 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:25 1790 - 1791    640 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:26 1792 - 1793    439 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:26 1792 - 1793    607 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:27 1794 - 1795    480 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:27 1794 - 1795    809 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:28 1796    428 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:28 1796    271 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:29 1797    379 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:29 1797    243 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:30 1798    402 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:30 1798    267 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:31 1799    382 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:31 1799    274 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:32 1800    231 SEK
Älvdals häradsrätt AIab:32 1800    352 SEK
Älvdals häradsrätt AIaa:54 1821    408 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar Okänt   
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Älvdals häradsrätt FII:1 1690 - 1743    205 SEK
Älvdals häradsrätt FII:2 1744 - 1756    224 SEK
Älvdals häradsrätt FII:3 1757 - 1766    184 SEK
Älvdals häradsrätt FII:4 1767 - 1779    183 SEK
Älvdals häradsrätt FII:5 1780 - 1786    232 SEK
Älvdals häradsrätt FII:6 1787 - 1790    198 SEK
Älvdals häradsrätt FII:7 1791 - 1794    213 SEK
Älvdals häradsrätt FII:8 1795 - 1797    216 SEK
Älvdals häradsrätt FII:9 1798 - 1800    199 SEK
Älvdals häradsrätt FII:10 1801 - 1802    200 SEK
Älvdals häradsrätt FII:11 1803 - 1804    261 SEK
Älvdals häradsrätt FII:12 1805 - 1806    197 SEK
Älvdals häradsrätt FII:13 1807 - 1808    249 SEK
Älvdals häradsrätt FII:14 1809    380 SEK
Älvdals häradsrätt FII:15 1810 - 1811    360 SEK
Älvdals häradsrätt FII:16 1812 - 1813    369 SEK
Älvdals häradsrätt FII:17 1814 - 1815    263 SEK
Älvdals häradsrätt FII:18 1816 - 1817    326 SEK
Älvdals häradsrätt FII:19 1818 - 1819    389 SEK
Älvdals häradsrätt FII:20 1820 - 1821    382 SEK
Älvdals häradsrätt FII:21 1822 - 1823    270 SEK
Älvdals häradsrätt FII:22 1824 - 1825    355 SEK
Älvdals häradsrätt FII:23 1826 - 1827    311 SEK
Älvdals häradsrätt FII:24 1828 - 1829    303 SEK
Älvdals häradsrätt FII:25 1830 - 1831    375 SEK
Älvdals häradsrätt FII:26 1832 - 1833    316 SEK
Älvdals häradsrätt FII:27 1834 - 1836    341 SEK
Älvdals häradsrätt FII:28 1837    195 SEK
Älvdals häradsrätt FII:29 1838 - 1841    463 SEK
Älvdals häradsrätt FII:30 1840    124 SEK
Älvdals häradsrätt FII:31 1841 - 1844    184 SEK
Älvdals häradsrätt FII:32 1842 - 1843    262 SEK
Älvdals häradsrätt FII:33 1844 - 1845    297 SEK
Älvdals häradsrätt FII:34 1846 - 1847    335 SEK
Älvdals häradsrätt FII:35 1848 - 1849    364 SEK
Älvdals häradsrätt FII:36 1850 - 1854    163 SEK
Älvdals häradsrätt FII:37 1851 - 1853    334 SEK
Älvdals häradsrätt FII:38 1851 - 1854    251 SEK
Älvdals häradsrätt FII:39 1854 - 1857    333 SEK
Älvdals häradsrätt FII:40 1855 - 1858    238 SEK
Älvdals häradsrätt FII:41 1858 - 1860    388 SEK
Älvdals häradsrätt FII:43 1859 - 1863    331 SEK
Älvdals häradsrätt FII:42 1861 - 1863    339 SEK
See: Älvdals nedre tingslags häradsrätt FII:1 1864  297 SEK
See: Älvdals övre tingslags häradsrätt FII:1 1864  313 SEK
See: Älvdals övre tingslags häradsrätt 1864 -   
See: Älvdals nedre tingslags häradsrätt 1864 -   
Estate inventory registers
Älvdals häradsrätt BouReg:1 1690 - 1860    175 SEK
Älvdals häradsrätt BouReg:2 1690 - 1860    148 SEK
Death rolls
Älvdals häradsrätt FIII:1 1729 - 1846    169 SEK
Remaining documents
Älvdals häradsrätt FIaa:1 Okänt    150 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:1 1629 - 1666  151 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:1 1629 - 1666  151 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:1 1629 - 1666  151 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:1 1629 - 1666  151 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:2 1667 - 1684  200 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:2 1667 - 1684  200 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:2 1667 - 1684  200 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:2 1667 - 1684  200 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:3 1685 - 1689  162 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:3 1685 - 1689  162 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:3 1685 - 1689  162 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:3 1685 - 1689  162 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:3 1686 - 1689  162 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:3 1688  162 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:4 1690 - 1694  159 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:4 1690 - 1694  159 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:4 1690 - 1694  159 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:4 1690 - 1694  159 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:4 1691 - 1694  159 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:5 1694 - 1697  128 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:5 1694 - 1697  128 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:5 1694 - 1697  128 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:5 1694 - 1697  128 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:5 1696  128 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:6 1698 - 1705  217 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:6 1698 - 1705  217 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:6 1698 - 1705  217 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:6 1698 - 1705  217 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:6 1700 - 1704  217 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:6 1701 - 1704  217 SEK
Älvdals häradsrätt FIa:1 1701 - 1725    185 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:7 1705 - 1708  145 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:7 1705 - 1708  145 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:7 1705 - 1708  145 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:7 1705 - 1708  145 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:7 1706  145 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:7 1708  145 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:8 1709 - 1714  307 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:8 1709 - 1714  307 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:8 1709 - 1714  307 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:8 1709 - 1714  307 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:8 1712  307 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:8 1714  307 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:9 1715 - 1719  358 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:9 1715 - 1720  358 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:9 1715 - 1720  358 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:9 1715 - 1720  358 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:9 1715 - 1720  358 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:9 1720  358 SEK
Älvdals häradsrätt CVIIb:1 1720 - 1739    312 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:10 1721 - 1725  462 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:10 1721 - 1725  462 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:10 1721 - 1725  462 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:10 1721 - 1725  462 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:10 1722 - 1725  462 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:10 1724  462 SEK
Älvdals häradsrätt FIa:2 1726 - 1730    228 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:11 1728 - 1730  318 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:11 1728 - 1730  318 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:11 1728 - 1730  318 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:11 1728 - 1730  318 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:11 1728 - 1730  318 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:12 1731 - 1733  424 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:12 1731 - 1733  424 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:12 1731 - 1733  424 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:12 1731 - 1733  424 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:12 1731 - 1733  424 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:12 1731 - 1733  424 SEK
Älvdals häradsrätt FIa:3 1731 - 1735    316 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:13 1734 - 1735  392 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:13 1734 - 1735  392 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:13 1734 - 1735  392 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:13 1734 - 1735  392 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:13 1734 - 1735  392 SEK
Älvdals häradsrätt AIc:1 1735    119 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:13 1735  392 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:14 1736  244 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:14 1736  244 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:14 1736  244 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:14 1736  244 SEK
Älvdals häradsrätt FIa:4 1736 - 1737    227 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:15 1737 - 1738  445 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:15 1737 - 1738  445 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:15 1737 - 1738  445 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:15 1737 - 1738  445 SEK
Älvdals häradsrätt FIa:5 1738    186 SEK
Älvdals häradsrätt FIa:6 1739    225 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:16 1739 - 1740  503 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:16 1739 - 1740  503 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:16 1739 - 1740  503 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:16 1739 - 1740  503 SEK
Älvdals häradsrätt CIII:1 1739 - 1837    115 SEK
Älvdals häradsrätt FIa:7 1740    216 SEK
Älvdals häradsrätt CVIIb:2 1740 - 1802    226 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:17 1741  330 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:17 1741  330 SEK
Älvdals häradsrätt FIa:8 1741    223 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:17 1741  330 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:17 1741  330 SEK
Älvdals häradsrätt FIa:9 1742    225 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:18 1742 - 1743  547 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:18 1742 - 1743  547 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:18 1742 - 1743  547 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:18 1742 - 1743  547 SEK
Älvdals häradsrätt FIa:10 1743 - 1744    285 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:19 1744  523 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:19 1744  523 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:19 1744 - 1745  523 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIa:19 1744 - 1745  523 SEK
Älvdals häradsrätt FIaa:2 1745 - 1746    209 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:1 1745 - 1749  479 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:1 1745 - 1749  479 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:1 1745 - 1749  479 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:1 1745 - 1749  479 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:1 1746  159 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:1 1746  159 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:1 1746  159 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:1 1746  159 SEK
See: Älvdals häradsrätt FIaa:3 1747  250 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:2 1747 - 1749  461 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:2 1747 - 1749  461 SEK
Älvdals häradsrätt FIaa:3 1747 - 1749    250 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:2 1747 - 1749  461 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:2 1747 - 1749  461 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:3 1750  242 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:2 1750  249 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:3 1750  242 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:2 1750  249 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:3 1750  242 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:2 1750  249 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:3 1750  242 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:3 1750  242 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:2 1750  249 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:3 1750  242 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:2 1750  249 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:3 1750  242 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:2 1750  249 SEK
Älvdals häradsrätt FIaa:4 1750 - 1751    214 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:4 1751 - 1752  333 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:4 1751 - 1752  333 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:4 1751 - 1752  333 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:4 1751 - 1752  333 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:3 1751 - 1753  403 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:3 1751 - 1753  403 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:3 1751 - 1753  403 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:3 1751 - 1753  403 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:5 1753 - 1754  254 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:5 1753 - 1754  254 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:5 1753 - 1754  254 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:5 1753 - 1754  254 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:4 1754 - 1755  284 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:4 1754 - 1755  284 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:4 1754 - 1755  284 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:6 1754 - 1755  369 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:4 1754 - 1755  284 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:6 1754 - 1756  369 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:6 1754 - 1756  369 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:6 1754 - 1756  369 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:6 1754 - 1756  369 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:5 1756  158 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:5 1756  158 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:5 1756  158 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:5 1756  158 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:5 1756  158 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:7 1757  104 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:7 1757  104 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:7 1757  104 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:7 1757  104 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:8 1757 - 1759  610 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:6 1757 - 1759  591 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:8 1757 - 1759  610 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:6 1757 - 1759  591 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:8 1757 - 1759  610 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:6 1757 - 1759  591 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:8 1757 - 1759  610 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:6 1757 - 1759  591 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:7 1758  172 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:7 1758  172 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:7 1758  172 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:6 1758  591 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:7 1758  172 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:9 1760  338 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:9 1760 - 1761  338 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:8 1760 - 1761  339 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:9 1760 - 1761  338 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:8 1760 - 1761  339 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:9 1760 - 1761  338 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:8 1760 - 1761  339 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:9 1760 - 1761  338 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:8 1760 - 1761  339 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:10 1761 - 1762  345 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:9 1761 - 1762  354 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:10 1761 - 1762  345 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:9 1761 - 1762  354 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:10 1761 - 1762  345 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:9 1761 - 1762  354 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:10 1761 - 1762  345 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:9 1761 - 1762  354 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:10 1762  345 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:9 1762  354 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:11 1763 - 1764  306 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:10 1763 - 1764  289 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:11 1763 - 1764  306 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:10 1763 - 1764  289 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:11 1763 - 1764  306 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:10 1763 - 1764  289 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:11 1763 - 1764  306 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:10 1763 - 1764  289 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:12 1764 - 1765  265 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:11 1764 - 1765  303 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:12 1764 - 1765  265 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:11 1764 - 1765  303 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:12 1764 - 1765  265 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:11 1764 - 1765  303 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:12 1764 - 1765  265 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:11 1764 - 1765  303 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:13 1766 - 1767  320 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:12 1766 - 1767  274 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:13 1766 - 1767  320 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:12 1766 - 1767  274 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:13 1766 - 1767  320 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:12 1766 - 1767  274 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:13 1766 - 1767  320 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:12 1766 - 1767  274 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:13 1767 - 1768  289 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:13 1767 - 1768  289 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:13 1767 - 1768  289 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:13 1767 - 1768  289 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:14 1768 - 1770  398 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:14 1768 - 1770  398 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:14 1768 - 1770  398 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:14 1768 - 1770  398 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:14 1769  398 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:14 1769 - 1770  215 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:14 1769 - 1770  215 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:14 1769 - 1770  215 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:14 1769 - 1770  215 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:14 1769 - 1770  215 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:15 1770 - 1771  286 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:15 1770 - 1771  297 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:15 1770 - 1771  286 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:15 1770 - 1771  297 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:15 1770 - 1771  286 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:15 1770 - 1771  297 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:15 1770 - 1771  286 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:15 1770 - 1771  297 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:15 1771  297 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:16 1772 - 1773  375 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:16 1772 - 1773  417 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:16 1772 - 1773  375 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:16 1772 - 1773  417 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:16 1772 - 1773  375 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:16 1772 - 1773  417 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:16 1772 - 1773  375 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:16 1772 - 1773  417 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:16 1773  375 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:17 1774  371 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:17 1774  379 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:17 1774 - 1775  371 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:17 1774 - 1775  379 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:17 1774 - 1775  371 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:17 1774 - 1775  379 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:17 1774 - 1775  371 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:17 1774 - 1775  379 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:17 1774 - 1775  371 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:17 1774 - 1775  379 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:18 1776  373 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:18 1776 - 1777  286 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:18 1776 - 1777  373 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:18 1776 - 1777  286 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:18 1776 - 1777  373 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:18 1776 - 1777  286 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:18 1776 - 1777  373 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:18 1776 - 1777  286 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:18 1776 - 1777  373 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:19 1778  267 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:19 1778 - 1779  267 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:19 1778 - 1779  372 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:19 1778 - 1779  267 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:19 1778 - 1779  372 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:19 1778 - 1779  267 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:19 1778 - 1779  372 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:19 1778 - 1779  267 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:19 1778 - 1779  372 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:20 1780 - 1781  328 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:20 1780 - 1781  421 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:20 1780 - 1781  328 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:20 1780 - 1781  421 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:20 1780 - 1781  328 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:20 1780 - 1781  421 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:20 1780 - 1781  328 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:20 1780 - 1781  328 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:20 1780 - 1781  421 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:21 1782 - 1783  337 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:21 1782 - 1783  486 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:21 1782 - 1783  337 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:21 1782 - 1783  486 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:21 1782 - 1783  337 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:21 1782 - 1783  486 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:21 1782 - 1783  337 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:21 1782 - 1783  486 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:22 1784 - 1785  465 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:22 1784 - 1785  508 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:22 1784 - 1785  465 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:22 1784 - 1785  508 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:22 1784 - 1785  465 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:22 1784 - 1785  508 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:22 1784 - 1785  465 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:22 1784 - 1785  465 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:22 1784 - 1785  508 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:23 1786  449 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:23 1786  636 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:23 1786 - 1787  449 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:23 1786 - 1787  636 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:23 1786 - 1787  449 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:23 1786 - 1787  636 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:23 1786 - 1787  449 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:23 1786 - 1787  636 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:23 1786 - 1787  449 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:23 1786 - 1787  636 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:24 1788 - 1789  450 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:24 1788 - 1789  555 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:24 1788 - 1789  450 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:24 1788 - 1789  555 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:24 1788 - 1789  450 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:24 1788 - 1789  555 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:24 1788 - 1789  450 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:24 1788 - 1789  555 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:24 1789  450 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:25 1790 - 1791  408 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:25 1790 - 1791  640 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:25 1790 - 1791  408 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:25 1790 - 1791  640 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:25 1790 - 1791  408 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:25 1790 - 1791  640 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:25 1790 - 1791  408 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:25 1790 - 1791  640 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:25 1791  408 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:25 1791  640 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:26 1792 - 1793  439 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:26 1792 - 1793  607 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:26 1792 - 1793  439 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:26 1792 - 1793  607 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:26 1792 - 1793  439 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:26 1792 - 1793  607 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:26 1792 - 1793  439 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:26 1792 - 1793  607 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:26 1793  439 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:27 1794  809 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:27 1794 - 1795  480 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:27 1794 - 1795  809 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:27 1794 - 1795  480 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:27 1794 - 1795  809 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:27 1794 - 1795  480 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:27 1794 - 1795  809 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:27 1794 - 1795  480 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:27 1794 - 1795  809 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:28 1796  271 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:28 1796  428 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:28 1796  271 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:28 1796  428 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:28 1796  271 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:28 1796  428 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:28 1796  271 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:28 1796  428 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:29 1797  243 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:29 1797  379 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:29 1797  243 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:29 1797  379 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:29 1797  243 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:29 1797  379 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:29 1797  243 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:29 1797  379 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:30 1798  267 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:30 1798  402 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:30 1798  267 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:30 1798  402 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:30 1798  267 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:30 1798  402 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:30 1798  267 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:30 1798  402 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:31 1799  274 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:31 1799  382 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:31 1799  274 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:31 1799  382 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:31 1799  274 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:31 1799  382 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:31 1799  274 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:31 1799  382 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:32 1800  231 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:32 1800  352 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:32 1800  231 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:32 1800  352 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:32 1800  231 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:32 1800  352 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:32 1800  231 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:32 1800  231 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIab:32 1800  352 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:54 1821  408 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:54 1821  408 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:54 1821  408 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:54 1821  408 SEK
See: Älvdals häradsrätt AIaa:54 1821  408 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 123 489

More info about our color images

  CartStart the program