Väse häradsrätt

Väse häradsrätt in Värmlands län
CountyVärmlands län
ProvinceVärmland
Source typeDistrict court
InformationDomsagoindelning
Östersysslet

Tingslagsindelning
-1876 Väse
1877-1947 Väse, Ölme, Visnum

Församlingar
Alster
Väse
Östra Fågelvik
NADSE/VA/11106
Volume from Väse häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1602 -   
Väse häradsrätt AIa:1a 1620 - 1669    172 SEK
Väse häradsrätt AIa:1b 1670 - 1684    147 SEK
Väse häradsrätt AIa:2 1685 - 1693    183 SEK
Väse häradsrätt AIa:3 1693 - 1700    165 SEK
Väse häradsrätt AIa:4 1701 - 1708    154 SEK
Väse häradsrätt AIa:5 1708 - 1715    213 SEK
Väse häradsrätt AIa:6 1716 - 1728    387 SEK
Väse häradsrätt AIa:8 1729 - 1732    232 SEK
Väse häradsrätt AIa:7 1729 - 1734    337 SEK
Väse häradsrätt AIa:9 1733 - 1735    220 SEK
Väse häradsrätt AIa:10 1736    90 SEK
Väse häradsrätt AIa:11 1736    60 SEK
Väse häradsrätt AIa:12 1737 - 1738    175 SEK
Väse häradsrätt AIa:13 1738    93 SEK
Väse häradsrätt AIa:14 1739 - 1740    192 SEK
Väse häradsrätt AIa:15 1741    123 SEK
Väse häradsrätt AIa:16 1742    151 SEK
Väse häradsrätt AIa:17 1743 - 1749    595 SEK
Väse häradsrätt AIa:18 1750 - 1753    315 SEK
Väse häradsrätt AIa:19 1754 - 1757    379 SEK
Väse häradsrätt AIa:20 1758 - 1760    354 SEK
Väse häradsrätt AIa:21 1761    119 SEK
Väse häradsrätt AIa:22 1761 - 1764    550 SEK
Väse häradsrätt AIa:23 1765 - 1766    271 SEK
Väse häradsrätt AIa:24 1767 - 1769    402 SEK
Väse häradsrätt AIa:25 1770 - 1772    355 SEK
Väse häradsrätt AIa:26 1773 - 1776    472 SEK
Väse häradsrätt AIa:27 1777 - 1780    357 SEK
Väse häradsrätt AIa:28 1781 - 1787    505 SEK
Väse häradsrätt AIa:29 1788 - 1789    198 SEK
Väse häradsrätt AIa:30 1790 - 1792    264 SEK
Väse häradsrätt AIa:31 1793 - 1795    334 SEK
Väse häradsrätt AIa:32 1796 - 1797    237 SEK
Väse häradsrätt AIa:33 1798 - 1799    301 SEK
Väse häradsrätt AIa:34 1800    168 SEK
Väse häradsrätt AIa:75 1848    421 SEK
Väse häradsrätt AIa:77 1850    246 SEK
Väse häradsrätt AIa:78 1850    254 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar Okänt   
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1813   
Väse häradsrätt FII:1a 1734 - 1758    39 SEK
Väse häradsrätt FII:1 1751 - 1758    210 SEK
Väse häradsrätt FII:2 1759 - 1763    198 SEK
Väse häradsrätt FII:3 1764 - 1773    193 SEK
Väse häradsrätt FII:4 1774 - 1778    196 SEK
Väse häradsrätt FII:5 1779 - 1784    189 SEK
Väse häradsrätt FII:6 1785 - 1790    185 SEK
Väse häradsrätt FII:7 1791 - 1797    197 SEK
Väse häradsrätt FII:8 1798 - 1802    225 SEK
Väse häradsrätt FII:9 1803 - 1804    180 SEK
Väse häradsrätt FII:10 1805 - 1806    90 SEK
Väse häradsrätt FII:11 1807 - 1808    135 SEK
Väse häradsrätt FII:12 1809    120 SEK
Väse häradsrätt FII:13 1810 - 1811    154 SEK
Väse häradsrätt FII:14 1812 - 1813    149 SEK
Väse häradsrätt FII:15 1814 - 1815    175 SEK
Väse häradsrätt FII:16 1816 - 1817    187 SEK
Väse häradsrätt FII:17 1818 - 1819    193 SEK
Väse häradsrätt FII:18 1820 - 1822    285 SEK
Väse häradsrätt FII:19 1823 - 1825    334 SEK
Väse häradsrätt FII:20 1826 - 1827    306 SEK
Väse häradsrätt FII:21 1828 - 1829    289 SEK
Väse häradsrätt FII:22 1830 - 1831    215 SEK
Väse häradsrätt FII:23 1832 - 1833    230 SEK
Väse häradsrätt FII:24 1834 - 1835    228 SEK
Väse häradsrätt FII:25 1836 - 1837    214 SEK
Väse häradsrätt FII:26 1838 - 1839    239 SEK
Väse häradsrätt FII:27 1840 - 1841    225 SEK
Väse häradsrätt FII:28 1842 - 1843    210 SEK
Väse häradsrätt FII:29 1844 - 1845    194 SEK
Väse häradsrätt FII:30 1846 - 1847    256 SEK
Väse häradsrätt FII:31 1848 - 1849    234 SEK
Väse häradsrätt FII:32 1850 - 1852    292 SEK
Väse häradsrätt FII:33 1853 - 1855    265 SEK
Väse häradsrätt FII:34 1856 - 1858    361 SEK
Väse häradsrätt FII:35 1859 - 1861    316 SEK
Väse häradsrätt FII:36 1862 - 1865    360 SEK
Väse häradsrätt FII:37 1866 - 1868    307 SEK
Väse häradsrätt FII:38 1869 - 1871    316 SEK
Väse häradsrätt FII:39 1872 - 1875    322 SEK
See: Ölme, Visnums och Väse häradsrätt 1876 -   
Estate inventory registers
Väse häradsrätt BouReg:1 1751 - 1860    132 SEK
Väse häradsrätt BouReg:2 1751 - 1860    93 SEK
Remaining documents
See: Väse häradsrätt AIa:1a 1620 - 1669  172 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:1b 1670 - 1684  147 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:1b 1673 - 1684  147 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:2 1685 - 1693  183 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:2 1685 - 1693  183 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:3 1693 - 1700  165 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:3 1693 - 1700  165 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:4 1701 - 1708  154 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:4 1701 - 1708  154 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:5 1708 - 1715  213 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:5 1708 - 1715  213 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:5 1709 - 1715  213 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:6 1716 - 1728  387 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:6 1716 - 1728  387 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:6 1716 - 1728  387 SEK
Väse häradsrätt FIa:1 1721 - 1727    226 SEK
Väse häradsrätt CVIIb:1 1721 - 1760    244 SEK
Väse häradsrätt FIa:2 1728 - 1731    202 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:8 1729 - 1732  232 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:8 1729 - 1732  232 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:8 1729 - 1732  232 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:8 1729 - 1732  232 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:7 1729 - 1734  337 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:7 1729 - 1734  337 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:7 1729 - 1734  337 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:7 1729 - 1734  337 SEK
Väse häradsrätt FIa:3 1732 - 1734    230 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:9 1733 - 1735  220 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:9 1733 - 1735  220 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:9 1733 - 1735  220 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:9 1733 - 1735  220 SEK
Väse häradsrätt FIa:4 1735 - 1741    333 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:10 1736  90 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:11 1736  60 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:10 1736  90 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:11 1736  60 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:10 1736  90 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:11 1736  60 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:10 1736  90 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:11 1736  60 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:12 1737 - 1738  175 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:12 1737 - 1738  175 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:12 1737 - 1738  175 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:12 1737 - 1738  175 SEK
Väse häradsrätt FV:1 1737 - 1827    249 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:13 1738  93 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:13 1738  93 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:13 1738  93 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:13 1738  93 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:14 1739 - 1740  192 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:14 1739 - 1740  192 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:14 1739 - 1740  192 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:14 1739 - 1740  192 SEK
See: Ölme häradsrätt EI:1 1739 - 1759  346 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:15 1741  123 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:15 1741  123 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:15 1741  123 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:15 1741  123 SEK
Väse häradsrätt FIa:5 1741 - 1750    276 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:16 1742  151 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:16 1742  151 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:16 1742  151 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:16 1742  151 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:17 1743 - 1749  595 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:17 1743 - 1749  595 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:17 1743 - 1749  595 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:17 1743 - 1749  595 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:18 1750 - 1753  315 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:18 1750 - 1753  315 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:18 1750 - 1753  315 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:18 1750 - 1753  315 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:19 1754 - 1757  379 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:19 1754 - 1757  379 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:19 1754 - 1757  379 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:19 1757  379 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:20 1758 - 1760  354 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:20 1758 - 1760  354 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:20 1758 - 1760  354 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:20 1758 - 1760  354 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:21 1761  119 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:21 1761  119 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:21 1761  119 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:21 1761  119 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:22 1761 - 1764  550 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:22 1761 - 1764  550 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:22 1761 - 1764  550 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:22 1761 - 1764  550 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:23 1765 - 1766  271 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:23 1765 - 1766  271 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:23 1765 - 1766  271 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:23 1765 - 1766  271 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:24 1767 - 1769  402 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:24 1767 - 1769  402 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:24 1767 - 1769  402 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:24 1767 - 1769  402 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:25 1770 - 1772  355 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:25 1770 - 1772  355 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:25 1770 - 1772  355 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:25 1770 - 1772  355 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:26 1773 - 1776  472 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:26 1773 - 1776  472 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:26 1773 - 1776  472 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:26 1773 - 1776  472 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:27 1777 - 1780  357 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:27 1777 - 1780  357 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:27 1777 - 1780  357 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:27 1777 - 1780  357 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:28 1781 - 1787  505 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:28 1781 - 1787  505 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:28 1781 - 1787  505 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:28 1781 - 1787  505 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:29 1788 - 1789  198 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:29 1788 - 1789  198 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:29 1788 - 1789  198 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:29 1788 - 1789  198 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:30 1790 - 1792  264 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:30 1790 - 1792  264 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:30 1790 - 1792  264 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:30 1790 - 1792  264 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:31 1793 - 1795  334 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:31 1793 - 1795  334 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:31 1793 - 1795  334 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:31 1793 - 1795  334 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:32 1796 - 1797  237 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:32 1796 - 1797  237 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:32 1796 - 1797  237 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:32 1796 - 1797  237 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:33 1798 - 1799  301 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:33 1798 - 1799  301 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:33 1798 - 1799  301 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:33 1798 - 1799  301 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:34 1800  168 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:34 1800  168 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:34 1800  168 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:34 1800 - 1824  168 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:75 1848  421 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:77 1850  246 SEK
See: Väse häradsrätt AIa:78 1850  254 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 101 367

More info about our color images

  CartStart the program