Karlsborgs garnisonsförsamling

Karlsborgs garnisonsförsamling in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasVanäs, Karlsborg
InformationI samband med anläggande av Karlsborgs fästning på 1820-talet tillkom Karlsborgs Garnisonsförsamling, som var territoriell och förestods av en garnisonspastor. Enligt kungl. brev av den 13 juni 1913 blev denne kyrkoherde i Karlsborgs församling, som bildar eget pastorat. År 1927 upplöstes rikets samtliga garnisonsförsamlingar. Garnisonspastor har dock bibehållits i Karlsborg i senare tid. Enligt Kungl. Maj:ts förordnande av den 5 juni 1959 upplöstes från den 1/1 1960 gemenskapen mellan Karlsborgs Garnisonsförsamling och Karlsborgs territoriella församling. Samtidigt indrogs den vakanta tjänsten som garnisonspastor och kyrkoherde, och Karlsborgs Garnisonsförsamling upplöstes för att ingå i Karlsborgs territoriella församlings pastorat.

Stift:
Skara

Tingslag:
1832-1890 Valla
1891-1947 Vadsbo södra
NADSE/GLA/13273
Volume from Karlsborgs garnisonsförsamling
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Journals and documents from vestry and church congress
Other bourds journals and documents
Tax/census records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:1 1827 - 1836    49 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:2 1831 - 1837    40 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:3 1831 - 1840    93 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:4 1837 - 1842    67 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:18 1840 -    51 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:5 1841 - 1845    130 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:6 1843 - 1850    128 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:7 1845 - 1847    102 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:8 1845 - 1847    91 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:9 1845 - 1847    94 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:10 1845 - 1847    94 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:11 1845 - 1850    85 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:12 1846 - 1860    159 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:14 1847 - 1861    197 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:13 1847 -    42 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:15 1848 - 1853    176 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:16 1849 - 1861    185 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:17 1849 - 1861    187 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:20 1850 - 1855    92 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:21 1850 - 1857    69 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:19 1850 -    60 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:22 1853 - 1860    87 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:23 1853 - 1861    163 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:24 1856 - 1858    84 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:25 1856 - 1860    116 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:26 1860 - 1866    149 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:27 1861 - 1863    85 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:28 1861 - 1876    255 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:29 1862 - 1874    161 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:30 1871 - 1878    154 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:31 1874 - 1880    134 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:32 1875 - 1879    94 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:33 1876 - 1883    109 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:34 1876 - 1885    218 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:35 1879 - 1885    70 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:36 1880 - 1884    124 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:37 1880 - 1884    94 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:38 1882 - 1893    75 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:39 1882 - 1894    80 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:40 1884 - 1890    138 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:41 1886 - 1894    154 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:42 1886 - 1896    162 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AI:43 1891 - 1896    156 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:3 1891 - 1900    142 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:1 1895 - 1904    127 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:2 1895 - 1904    157 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:4 1896 - 1905    111 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:5 1897 - 1904    147 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:6 1904 - 1913    189 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:7 1904 - 1913    170 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:8 1904 - 1914    229 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:17 1905 - 1941    156 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:9 1914 - 1922    250 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:10 1914 - 1926    245 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:11 1915 - 1928    246 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:12 1923 - 1931    249 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:13 1926 - 1941    218 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:14 1927 - 1940    245 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:15 1931 - 1940    244 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling AIIa:16 1933 - 1941    247 SEK
Migration records
See: Karlsborgs garnisonsförsamling C:1 1836 - 1837  37 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling AI:4 1837  67 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling AI:5 1845  130 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling AI:17 1849 - 1851  187 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling B:1 1850 - 1860    79 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling B:2 1857 - 1860    39 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling C:3 1861 - 1876  147 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling B:3 1876 - 1894    109 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling B:4 1876 - 1894    104 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling B:5 1895 - 1908    157 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling B:6 1909 - 1915    103 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling B:7 1916 - 1941    123 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling B:8 1916 - 1941    214 SEK
Birth and baptism records
Karlsborgs garnisonsförsamling C:1 1831 - 1836    37 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling C:2 1837 - 1849    40 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling B:1 1850 - 1860  79 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling C:3 1861 - 1879    147 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling C:4 1880 - 1890    64 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling C:5 1890 - 1894    52 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling C:6 1895 - 1909    99 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling C:7 1910 - 1923    95 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling C:8 1923 - 1936    96 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling C:9 1937 - 1944    118 SEK
Communion records
See: Karlsborgs garnisonsförsamling AI:17 1849  187 SEK
Banns and marriage records
See: Karlsborgs garnisonsförsamling C:2 1837 - 1849  40 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling B:1 1850 - 1860  79 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling C:3 1861 - 1884  147 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling E:1 1885 - 1894    54 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling E:2 1895 - 1934    96 SEK
Death and funeral records
See: Karlsborgs garnisonsförsamling C:1 1830 - 1836  37 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling AI:4 1837  67 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling C:2 1837 - 1849  40 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling AI:6 1843 - 1852  128 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling B:1 1850 - 1860  79 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling AI:17 1853 - 1860  187 SEK
See: Karlsborgs garnisonsförsamling C:3 1861 - 1884  147 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling F:1 1885 - 1894    49 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling F:2 1895 - 1926    96 SEK
Parish meeting journals and doucments
Karlsborgs garnisonsförsamling KI:1 1837 - 1847    53 SEK
Karlsborgs garnisonsförsamling KI:2 1855 - 1862    81 SEK
Journals and documents from vestry and church congress
See: Karlsborgs garnisonsförsamling KI:2 1863 - 1882  81 SEK
Other bourds journals and documents
See: Karlsborgs garnisonsförsamling KI:1 1836 - 1850  53 SEK
Tax/census records
See: Skövde häradsskrivare FIa:114 1941  172 SEK
Inventory of the estate
See: Valla häradsrätt 1737 - 1890   
See: Vadsbo södra häradsrätt 1891 - 1900   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program