Kinne häradsrätt

Kinne häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationKinne härad bildade tillsammans med Kinnefjärdings, Skånings, Kållands, Åse och Viste härader en domsaga intill 1778. Detta år bortföll Kålland, Åse och Viste. 1810 tillkom Laske härad men 1865 utbyttes detta härad jämte Skåning mot Kålland, som då ånyo tillfördes domsagan. Under tiden 1615-1681 tillhörde vissa delar av Kinne härad Läckö grevskap. I Läckösamlingen finns Läckö grevskaps domböcker bevarade för följande år: 1642, 1655-1656, 1664-1665 och 1670-1673. Tingslagsindelning 1865 bestod domsagan av tre tingslag: Kållands härad med tingsställe i Örlösa, Kinne härad med tingsställe i Enebacken och Kinnefjärdings härad med tingsställe i Kållängen. Fr.o.m. 1904 förenades samtliga tingslag till ett med tingsställe i Lidköping.

Kinne härad omfattade följande församlingar: Västerplana, Medelplana, Österplana, Kestad, Kinnekleva, Sil, Kinne-Vedum, Fullösa, Forshem, Bredsäter, Lungås, Holmestad, Götene, Vättlösa och Ledsjö.
NADSE/GLA/11034
Volume from Kinne häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
Kinne häradsrätt AIa:1 1602 - 1648    211 SEK
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1603 -   
Kinne häradsrätt AIa:2 1650 - 1661    202 SEK
Kinne häradsrätt AIa:3 1662 - 1687    270 SEK
Kinne häradsrätt AIa:4 1688 - 1695    316 SEK
Kinne häradsrätt AIa:5 1696 - 1699    182 SEK
Kinne häradsrätt AIa:33 1784 - 1785    374 SEK
Kinne häradsrätt AIa:34 1786 - 1787    396 SEK
Kinne häradsrätt AIa:61 1823    359 SEK
Kinne häradsrätt AIa:131 1852    442 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Kinne häradsrätt FII:1 1740 - 1750    358 SEK
Kinne häradsrätt FII:2 1751 - 1757    351 SEK
Kinne häradsrätt FII:3 1758 - 1763    374 SEK
Kinne häradsrätt FII:4 1764 - 1767    347 SEK
Kinne häradsrätt FII:5 1768 - 1772    355 SEK
Kinne häradsrätt FII:6 1773 - 1776    366 SEK
Kinne häradsrätt FII:7 1777 - 1781    315 SEK
Kinne häradsrätt FII:8 1782 - 1786    367 SEK
Kinne häradsrätt FII:9 1787 - 1790    316 SEK
Kinne häradsrätt FII:10 1791 - 1793    284 SEK
Kinne häradsrätt FII:11 1794 - 1797    325 SEK
Kinne häradsrätt FII:12 1798 - 1800    310 SEK
Kinne häradsrätt FII:13 1801 - 1804    354 SEK
Kinne häradsrätt FII:14 1805 - 1808    330 SEK
Kinne häradsrätt FII:15 1809 - 1810    267 SEK
Kinne häradsrätt FII:16 1811 - 1813    318 SEK
Kinne häradsrätt FII:17 1814 - 1817    317 SEK
Kinne häradsrätt FII:18 1818 - 1821    316 SEK
Kinne häradsrätt FII:19 1822 - 1825    279 SEK
Kinne häradsrätt FII:20 1826 - 1829    348 SEK
Kinne häradsrätt FII:21 1830 - 1833    351 SEK
Kinne häradsrätt FII:22 1834 - 1837    354 SEK
Kinne häradsrätt FII:23 1838 - 1840    316 SEK
Kinne häradsrätt FII:24 1841 - 1843    304 SEK
Kinne häradsrätt FII:25 1844 - 1847    322 SEK
Kinne häradsrätt FII:26 1848 - 1852    353 SEK
Kinne häradsrätt FII:27 1853 - 1855    301 SEK
Kinne häradsrätt FII:28 1856 - 1858    437 SEK
Kinne häradsrätt FII:29 1859 - 1862    362 SEK
Kinne häradsrätt FII:30 1863 - 1866    378 SEK
Kinne häradsrätt FII:31 1867 - 1869    388 SEK
Kinne häradsrätt FII:32 1870 - 1873    416 SEK
Kinne häradsrätt FII:33 1874 - 1877    442 SEK
Kinne häradsrätt FII:34 1878 - 1882    489 SEK
Kinne häradsrätt FII:35 1883 - 1887    471 SEK
Kinne häradsrätt FII:36 1888 - 1891    436 SEK
Kinne häradsrätt FII:37 1892 - 1895    453 SEK
Kinne häradsrätt FII:38 1896 - 1898    357 SEK
Kinne häradsrätt FII:39 1899 - 1903    660 SEK
Estate inventory registers
Kinne häradsrätt BouReg:1 1740 - 1840    284 SEK
Kinne häradsrätt BouReg:2 1841 - 1862    115 SEK
Remaining documents
See: Kinne häradsrätt AIa:1 1603 - 1648  211 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:1 1638 - 1648  211 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:2 1650 - 1661  202 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:2 1650 - 1661  202 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:3 1662 - 1687  270 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:3 1662 - 1687  270 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:4 1688 - 1695  316 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:4 1688 - 1695  316 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:5 1696 - 1699  182 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:5 1696 - 1699  182 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:33 1784 - 1785  374 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:33 1784 - 1785  374 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:34 1786 - 1787  396 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:34 1786 - 1787  396 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:61 1823  359 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:61 1823  359 SEK
See: Kinne häradsrätt AIa:131 1852  442 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program