Beateberg

Beateberg in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationÅr 1758 flyttades det vid Ryholms säteri befintliga kapellet på föranstaltande av landshövding A. O. Lagerberg och gavs namnet Beateberg efter dennes hustru, fru Beata Sparre. Samtidigt bildades Beatebergs församling av de närmast kring den nyuppförda kyrkan liggande och förut till Bällefors och Ekeskog hörande hemmanen. Den gamla Tiberg, vars namn före 1703 var Hunnekulla socken lades i ecklasiastiskt händseende till Bällefors.

Mellan 1758 och den 31 december 1961 var Beateberg annexförsamling i Bällefors, Ekeskog och Beateberg församlingars pastorat.

Sedan den 1 januari 1962 är Beateberg annexförsamling i Fägre, Trästena, Bällefors, Ekeskog, Beateberg, Hjälstad, Sveneby och Mo församlingars pastorat

Stift:
Skara

Härad:
Vadsbo (Valla tingslag)
NADSE/GLA/13019
Volume from Beateberg
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Scrolls and resolutions from Royal Majesty
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Beateberg AI:1 1778 - 1784    56 SEK
Beateberg AI:2 1785 - 1787    54 SEK
Beateberg AI:3 1787 - 1794    75 SEK
Beateberg AI:4 1794 - 1806    98 SEK
Beateberg AI:5 1807 - 1822    120 SEK
Beateberg AI:6 1822 - 1840    105 SEK
Beateberg AI:7 1841 - 1854    185 SEK
Beateberg AI:8 1842 - 1854    184 SEK
Beateberg AI:9 1855 - 1862    205 SEK
Beateberg AI:10 1863 - 1870    165 SEK
Beateberg AI:11 1871 - 1890    184 SEK
Beateberg AI:12 1891 - 1900    158 SEK
Beateberg AIIa:1 1901 - 1911    181 SEK
Beateberg AIIa:2 1912 - 1927    187 SEK
Beateberg AIIa:3 1927 - 1945    178 SEK
Records of non-existing persons
See: Beateberg AI:11 1871 - 1890  184 SEK
See: Beateberg AI:12 1891 - 1900  158 SEK
See: Beateberg AIIa:1 1901 - 1911  181 SEK
See: Beateberg AIIa:2 1912 - 1927  187 SEK
See: Beateberg AIIa:3 1927 - 1945  178 SEK
Migration records
See: Bällefors C:1 1623 - 1705  155 SEK
See: Bällefors B:1 1717 - 1763  45 SEK
See: Bällefors B:2 1764 - 1848  106 SEK
See: Bällefors B:3 1849 - 1869  87 SEK
See: Beateberg JI:1 1867 - 1869  182 SEK
Beateberg B:1 1870 - 1873    36 SEK
Beateberg B:2 1873 - 1894    62 SEK
Beateberg B:3 1894 - 1937    89 SEK
Beateberg B:4 1916 - 1938    62 SEK
Birth and baptism records
See: Bällefors C:1 1688 - 1705  155 SEK
See: Bällefors C:2 1705 - 1721  105 SEK
See: Bällefors C:3 1721 - 1758  163 SEK
See: Bällefors C:4 1759 - 1806  151 SEK
See: Bällefors C:5 1807 - 1852  175 SEK
See: Bällefors C:6 1853 - 1870  170 SEK
Beateberg C:1 1871 - 1881    50 SEK
Beateberg C:2 1882 - 1894    76 SEK
Beateberg C:3 1895 - 1940    109 SEK
Banns and marriage records
See: Bällefors C:1 1688 - 1705  155 SEK
See: Bällefors C:2 1705 - 1721  105 SEK
See: Bällefors C:3 1721 - 1810  163 SEK
See: Bällefors E:1 1811 - 1881  124 SEK
Beateberg E:1 1874 - 1881    39 SEK
Beateberg E:2 1882 - 1894    46 SEK
Beateberg E:3 1895 - 1937    61 SEK
Death and funeral records
See: Bällefors C:1 1688 - 1705  155 SEK
See: Bällefors C:2 1705 - 1720  105 SEK
See: Bällefors C:3 1721 - 1758  163 SEK
See: Bällefors C:4 1759 - 1806  151 SEK
See: Bällefors C:5 1807 - 1852  175 SEK
See: Bällefors C:6 1853 - 1870  170 SEK
Beateberg F:1 1871 - 1881    47 SEK
Beateberg F:2 1882 - 1894    52 SEK
Beateberg F:3 1895 - 1936    82 SEK
Scrolls and resolutions from Royal Majesty
Beateberg JI:1 1857 - 1858    182 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Bällefors KI:1 1749 - 1758  59 SEK
See: Bällefors KI:2 1758 - 1811  140 SEK
See: Bällefors KI:3 1812 - 1862  229 SEK
Beateberg KI:1 1853 - 1862    138 SEK
Account-book for the church
See: Bällefors C:1 1627 - 1667  155 SEK
Tax/census records
See: Skövde häradsskrivare FIa:5 1941  62 SEK
Inventory of the estate
See: Valla häradsrätt 1737 - 1890   
See: Vadsbo södra häradsrätt 1891 - 1947   
See: Vadsbo häradsrätt 1948 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program