Ekeskog

Ekeskog in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationFöre 1758 var Ekeskog annexförsamling i Bällefors, Ekeskog och Tiberg (före 1703 kallat Hunnekulla) församlingars pastorat.

År 1758 flyttades det vid Ryholms säteri befintliga kapellet på föranstaltande av landshövding A. O. Lagerberg och gavs namnet Beateberg efter dennes hustru, fru Beata Sparre. Samtidigt bildades Beatebergs församling av de närmast kring den nyuppförda kyrkan liggande och förut till Bällefors och Ekeskog hörande hemmanen. Den gamla Tiberg, vars namn före 1703 var Hunnekulla socken lades i ecklasiastiskt händseende till Bällefors.

Mellan 1758 och den 31 december 1961 var Ekeskog annexförsamling i Bällefors, Ekeskog och Beateberg församlingars pastorat.

Sedan den 1 januari 1962 är Ekeskog annexförsamling i Fägre, Trästena, Bällefors, Ekeskog, Beateberg, Hjälstad, Sveneby och Mo församlingars pastorat

Stift:
Skara

Härad:
Vadsbo (Valla tingslag)
NADSE/GLA/13099
Volume from Ekeskog
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Bällefors AI:1 1777 - 1786  106 SEK
See: Bällefors AI:2 1787 - 1794  78 SEK
See: Beateberg AI:4 1794 - 1806  98 SEK
See: Bällefors AI:3 1794 - 1806  93 SEK
See: Beateberg AI:5 1807 - 1822  120 SEK
See: Bällefors AI:4 1807 - 1823  91 SEK
See: Bällefors AI:5 1821 - 1842  82 SEK
See: Beateberg AI:6 1822 - 1840  105 SEK
See: Beateberg AI:7 1841 - 1854  185 SEK
See: Beateberg AI:8 1842 - 1854  184 SEK
See: Bällefors AI:6 1842 - 1860  181 SEK
See: Beateberg AI:9 1855 - 1862  205 SEK
See: Bällefors AI:7 1861 - 1872  194 SEK
Ekeskog AI:1 1872 - 1884    207 SEK
Ekeskog AI:2 1884 - 1898    160 SEK
Ekeskog AIIa:1 1898 - 1911    162 SEK
Ekeskog AIIa:2 1912 - 1924    159 SEK
Ekeskog AIIa:3 1925 - 1945    157 SEK
Records of non-existing persons
Ekeskog AIII:1 1895 - 1936    52 SEK
Migration records
See: Bällefors C:1 1623 - 1705  155 SEK
See: Bällefors B:1 1717 - 1763  45 SEK
See: Bällefors B:2 1764 - 1848  106 SEK
See: Bällefors B:3 1849 - 1869  87 SEK
See: Bällefors B:4 1872 - 1904  145 SEK
See: Bällefors B:5 1905 - 1937  70 SEK
See: Bällefors B:6 1916 - 1936  93 SEK
Birth and baptism records
See: Bällefors C:1 1688 - 1705  155 SEK
See: Bällefors C:2 1705 - 1721  105 SEK
See: Bällefors C:3 1721 - 1758  163 SEK
See: Bällefors C:4 1759 - 1806  151 SEK
See: Bällefors C:5 1807 - 1852  175 SEK
See: Bällefors C:6 1853 - 1881  170 SEK
See: Bällefors C:7 1882 - 1894  96 SEK
Ekeskog C:1 1895 - 1931    83 SEK
Ekeskog C:2 1932 - 1937    37 SEK
Confirmation records
See: Ekeskog AI:2 1891 - 1894  160 SEK
Ekeskog DI:1 1895 - 1932    51 SEK
Banns and marriage records
See: Bällefors C:1 1688 - 1705  155 SEK
See: Bällefors C:2 1705 - 1721  105 SEK
See: Bällefors C:3 1721 - 1810  163 SEK
See: Bällefors E:1 1811 - 1881  124 SEK
See: Bällefors E:2 1882 - 1894  61 SEK
Ekeskog E:1 1895 - 1937    60 SEK
Death and funeral records
See: Bällefors C:1 1688 - 1705  155 SEK
See: Bällefors C:2 1705 - 1720  105 SEK
See: Bällefors C:3 1721 - 1758  163 SEK
See: Bällefors C:4 1759 - 1806  151 SEK
See: Bällefors C:5 1807 - 1852  175 SEK
See: Bällefors C:6 1853 - 1881  170 SEK
See: Bällefors F:1 1882 - 1894  66 SEK
Ekeskog F:1 1895 - 1937    67 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Bällefors KI:1 1749 - 1758  59 SEK
See: Bällefors KI:2 1758 - 1811  140 SEK
See: Bällefors KI:3 1812 - 1862  229 SEK
Account-book for the church
See: Bällefors C:1 1627 - 1667  155 SEK
Tax/census records
See: Skövde häradsskrivare FIa:50 1941  57 SEK
Inventory of the estate
See: Valla häradsrätt 1737 - 1890   
See: Vadsbo södra häradsrätt 1891 - 1947   
See: Vadsbo häradsrätt 1948 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program