Bällefors

Bällefors in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasTiberg, Hunnekulla
InformationFöre 1758 var Bällefors moderförsamling i Bällefors, Ekeskog och Tiberg (före 1703 kallat Hunnekulla) församlingars pastorat.

År 1758 flyttades det vid Ryholms säteri befintliga kapellet på föranstaltande av landshövding A. O. Lagerberg och gavs namnet Beateberg efter dennes hustru, fru Beata Sparre. Samtidigt bildades Beatebergs församling av de närmast kring den nyuppförda kyrkan liggande och förut till Bällefors och Ekeskog hörande hemmanen. Den gamla Tiberg, vars namn före 1703 var Hunnekulla socken lades i ecklasiastiskt händseende till Bällefors.

Mellan 1758 och den 31 december 1961 var Bällefors moderförsamling i Bällefors, Ekeskog och Beateberg församlingars pastorat.

Sedan den 1 januari 1962 är Bällefors annexförsamling i Fägre, Trästena, Bällefors, Ekeskog, Beateberg, Hjälstad, Sveneby och Mo församlingars pastorat

Stift:
Skara

Härad:
Vadsbo (Valla tingslag)
NADSE/GLA/13073
Volume from Bällefors
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Bällefors AI:1 1777 - 1787    106 SEK
Bällefors AI:2 1787 - 1794    78 SEK
Bällefors AI:3 1794 - 1806    93 SEK
Bällefors AI:4 1807 - 1823    91 SEK
Bällefors AI:5 1821 - 1842    82 SEK
See: Beateberg AI:7 1841 - 1854  185 SEK
See: Beateberg AI:8 1842 - 1854  184 SEK
Bällefors AI:6 1842 - 1860    181 SEK
Bällefors AI:7 1861 - 1872    194 SEK
Bällefors AI:8 1872 - 1884    235 SEK
Bällefors AI:9 1884 - 1898    219 SEK
Bällefors AIIa:1 1898 - 1911    190 SEK
Bällefors AIIa:2 1912 - 1924    192 SEK
Bällefors AIIa:3 1925 - 1942    187 SEK
Records of non-existing persons
See: Bällefors AI:8 1872 - 1884  235 SEK
See: Bällefors AI:9 1884 - 1898  219 SEK
Migration records
See: Bällefors C:1 1623 - 1705  155 SEK
Bällefors B:1 1717 - 1763    45 SEK
Bällefors B:2 1764 - 1848    106 SEK
Bällefors B:3 1849 - 1869    87 SEK
Bällefors B:4 1872 - 1904    145 SEK
Bällefors B:5 1905 - 1937    70 SEK
Bällefors B:6 1916 - 1936    93 SEK
Birth and baptism records
Bällefors C:1 1688 - 1705    155 SEK
Bällefors C:2 1705 - 1721    105 SEK
Bällefors C:3 1721 - 1758    163 SEK
Bällefors C:4 1759 - 1806    151 SEK
Bällefors C:5 1807 - 1852    175 SEK
Bällefors C:6 1853 - 1881    170 SEK
Bällefors C:7 1882 - 1894    96 SEK
Bällefors C:8 1895 - 1943    121 SEK
Confirmation records
See: Bällefors B:2 1790 - 1802  106 SEK
See: Bällefors AI:9 1891 - 1894  219 SEK
Bällefors DI:2 1895 - 1934    60 SEK
Communion records
See: Bällefors AI:1 1778 - 1786  106 SEK
Banns and marriage records
See: Bällefors C:1 1688 - 1705  155 SEK
See: Bällefors C:2 1705 - 1721  105 SEK
See: Bällefors C:3 1721 - 1810  163 SEK
Bällefors E:1 1811 - 1881    124 SEK
Bällefors E:2 1882 - 1894    61 SEK
Bällefors E:3 1895 - 1937    64 SEK
Death and funeral records
See: Bällefors C:1 1688 - 1705  155 SEK
See: Bällefors C:2 1705 - 1720  105 SEK
See: Bällefors C:3 1721 - 1758  163 SEK
See: Bällefors C:4 1759 - 1806  151 SEK
See: Bällefors C:5 1807 - 1852  175 SEK
See: Bällefors C:6 1853 - 1881  170 SEK
Bällefors F:1 1882 - 1894    66 SEK
Bällefors F:2 1895 - 1937    85 SEK
Parish meeting journals and doucments
Bällefors KI:1 1749 - 1758    59 SEK
Bällefors KI:2 1758 - 1811    140 SEK
Bällefors KI:3 1812 - 1862    229 SEK
Account-book for the church
See: Bällefors C:1 1627 - 1667  155 SEK
Tax/census records
See: Skövde häradsskrivare FIa:40 1941  68 SEK
Inventory of the estate
See: Valla häradsrätt 1737 - 1890   
See: Vadsbo södra häradsrätt 1891 - 1947   
See: Vadsbo häradsrätt 1948 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   
See: Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 1807 - 1885   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 936 890

More info about our color images

  CartStart the program