Search reference or AID

Sökformulär

Varnhem KI:1 (1700-1853) (AID: v80915 Open, NAD: SE/GLA/13612)

Description of AID (in Swedish)

Varnhem KI:1 
AIDv80915 
Volume typeParish meeting protocols and documents
Year1700-1853
InformationSpridda år. sockenstämmoproto- koll 1700 31/8, 9/12, 1706 27/3 med bilagor. Omf. pastoratet, handlingar 1793-1853 och u.å., spridda år samt sockennämndens protokoll 1848-1852. Häri även fattigstyrelsens protokoll 1848 30/10 samt handlingar 1845-1846 och u.å., handling ang. kyrkan 1793 7/1.
Varnhem
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasSkarke
InformationVarnhem är moderförsamling i Varnhems, Istrums, Eggby, Öglunda och Norra Lundby pastorat.

Stift:
Skara

Härad:
Valle
NADSE/GLA/13612
Volume from Varnhem
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v80915.b1  
2 0000 v80915.b2  
3 0000 v80915.b3  
4 0000 v80915.b4  
5 0000 v80915.b5  
6 0000 v80915.b6  
7 0000 v80915.b7  
8 0000 v80915.b8  
9 0000 v80915.b9  
10 0000 v80915.b10  
11 0000 v80915.b11  
12 0000 v80915.b12  
13 0000 v80915.b13  
14 0000 v80915.b14  
15 0000 v80915.b15  
16 0000 v80915.b16  
17 0000 v80915.b17  
18 0000 v80915.b18  
19 0000 v80915.b19  
20 0000 v80915.b20  
21 0000 v80915.b21  
22 0000 v80915.b22  
23 0000 v80915.b23  
24 0000 v80915.b24  
25 0000 v80915.b25  
26 0000 v80915.b26  
27 0000 v80915.b27  
28 0000 v80915.b28  
29 0000 v80915.b29  
30 0000 v80915.b30  
31 0000 v80915.b31  
32 0000 v80915.b32  
33 0000 v80915.b33  
34 0000 v80915.b34  
35 0000 v80915.b35  
36 0000 v80915.b36  
37 0000 v80915.b37  
38 0000 v80915.b38  
39 0000 v80915.b39  
40 0000 v80915.b40  
41 0000 v80915.b41  
42 0000 v80915.b42  
43 0000 v80915.b43  
44 0000 v80915.b44  

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program