Search reference or AID

Sökformulär

Varnhem KI:4 (1806-1853) (AID: v80912 Open, NAD: SE/GLA/13612)

Description of AID (in Swedish)

Varnhem KI:4 
AIDv80912 
Volume typeParish meeting protocols and documents
Year1806-1853
InformationLucka 1823. Omf. pastoratet 1845, 1847, 1852 samt Norra Lundby enskilda protokoll 1806-1852, luckor 1823, 1833 samt gemensamma med Varnhem 1806-1852 spridda år. Häri även kyrkorådsprot. Varnhem 1806-1847 spr. år, Norra Lundby 1816, 1851. Skoldirektionens protokoll 1847 21/4 omf. även N. Lundby. Protokoll ang. klockareval 1835 18/1, handl. ang. kyrkan 1808, 1839, 1844, 1852 för Varnhem samt för Norra Lundby 1815.
Varnhem
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasSkarke
InformationVarnhem är moderförsamling i Varnhems, Istrums, Eggby, Öglunda och Norra Lundby pastorat.

Stift:
Skara

Härad:
Valle
NADSE/GLA/13612
Volume from Varnhem
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v80912.b1  
2 0000 v80912.b2  
3 0000 v80912.b3  
4 0000 v80912.b4  
5 0000 v80912.b5  
6 0000 v80912.b6  
7 0000 v80912.b7  
8 0000 v80912.b8  
9 0000 v80912.b9  
10 0000 v80912.b10  
11 0000 v80912.b11  
12 0000 v80912.b12  
13 0000 v80912.b13  
14 0000 v80912.b14  
15 0000 v80912.b15  
16 0000 v80912.b16  
17 0000 v80912.b17  
18 0000 v80912.b18  
19 0000 v80912.b19  
20 0000 v80912.b20  
21 0000 v80912.b21  
22 0000 v80912.b22  
23 0000 v80912.b23  
24 0000 v80912.b24  
25 0000 v80912.b25  
26 0000 v80912.b26  
27 0000 v80912.b27  
28 0000 v80912.b28  
29 0000 v80912.b29  
30 0000 v80912.b30  
31 0000 v80912.b31  
32 0000 v80912.b32  
33 0000 v80912.b33  
34 0000 v80912.b34  
35 0000 v80912.b35  
36 0000 v80912.b36  
37 0000 v80912.b37  
38 0000 v80912.b38  
39 0000 v80912.b39  
40 0000 v80912.b40  
41 0000 v80912.b41  
42 0000 v80912.b42  
43 0000 v80912.b43  
44 0000 v80912.b44  
45 0000 v80912.b45  
46 0000 v80912.b46  
47 0000 v80912.b47  
48 0000 v80912.b48  
49 0000 v80912.b49  
50 0000 v80912.b50  
51 0000 v80912.b51  
52 0000 v80912.b52  
53 0000 v80912.b53  
54 0000 v80912.b54  
55 0000 v80912.b55  
56 0000 v80912.b56  
57 0000 v80912.b57  
58 0000 v80912.b58  
59 0000 v80912.b59  
60 0000 v80912.b60  
61 0000 v80912.b61  
62 0000 v80912.b62  
63 0000 v80912.b63  
64 0000 v80912.b64  
65 0000 v80912.b65  
66 0000 v80912.b66  
67 0000 v80912.b67  
68 0000 v80912.b68  
69 0000 v80912.b69  
70 0000 v80912.b70  
71 0000 v80912.b71  
72 0000 v80912.b72  
73 0000 v80912.b73  
74 0000 v80912.b74  
75 0000 v80912.b75  
76 0000 v80912.b76  
77 0000 v80912.b77  
78 0000 v80912.b78  
79 0000 v80912.b79  
80 0000 v80912.b80  
81 0000 v80912.b81  
82 0000 v80912.b82  
83 0000 v80912.b83  
84 0000 v80912.b84  
85 0000 v80912.b85  
86 0000 v80912.b86  
87 0000 v80912.b87  
88 0000 v80912.b88  
89 0000 v80912.b89  
90 0000 v80912.b90  
91 0000 v80912.b91  
92 0000 v80912.b92  
93 0000 v80912.b93  
94 0000 v80912.b94  
95 0000 v80912.b95  
96 0000 v80912.b96  
97 0000 v80912.b97  
98 0000 v80912.b98  
99 0000 v80912.b99  
100 0000 v80912.b100  
101 0000 v80912.b101  
102 0000 v80912.b102  
103 0000 v80912.b103  
104 0000 v80912.b104  
105 0000 v80912.b105  
106 0000 v80912.b106  
107 0000 v80912.b107  
108 0000 v80912.b108  
109 0000 v80912.b109  
110 0000 v80912.b110  
111 0000 v80912.b111  
112 0000 v80912.b112  
113 0000 v80912.b113  
114 0000 v80912.b114  
115 0000 v80912.b115  
116 0000 v80912.b116  
117 0000 v80912.b117  
118 0000 v80912.b118  
119 0000 v80912.b119  
120 0000 v80912.b120  
121 0000 v80912.b121  
122 0000 v80912.b122  
123 0000 v80912.b123  
124 0000 v80912.b124  
125 0000 v80912.b125  
126 0000 v80912.b126  
127 0000 v80912.b127  
128 0000 v80912.b128  
129 0000 v80912.b129  
130 0000 v80912.b130  
131 0000 v80912.b131  
132 0000 v80912.b132  
133 0000 v80912.b133  
134 0000 v80912.b134  
135 0000 v80912.b135  
136 0000 v80912.b136  
137 0000 v80912.b137  
138 0000 v80912.b138  
139 0000 v80912.b139  
140 0000 v80912.b140  
141 0000 v80912.b141  
142 0000 v80912.b142  
143 0000 v80912.b143  
144 0000 v80912.b144  
145 0000 v80912.b145  
146 0000 v80912.b146  
147 0000 v80912.b147  
148 0000 v80912.b148  
149 0000 v80912.b149  
150 0000 v80912.b150  
151 0000 v80912.b151  
152 0000 v80912.b152  
153 0000 v80912.b153  
154 0000 v80912.b154  
155 0000 v80912.b155  
156 0000 v80912.b156  
157 0000 v80912.b157  
158 0000 v80912.b158  
159 0000 v80912.b159  
160 0000 v80912.b160  
161 0000 v80912.b161  
162 0000 v80912.b162  
163 0000 v80912.b163  
164 0000 v80912.b164  
165 0000 v80912.b165  
166 0000 v80912.b166  
167 0000 v80912.b167  
168 0000 v80912.b168  
169 0000 v80912.b169  
170 0000 v80912.b170  
171 0000 v80912.b171  
172 0000 v80912.b172  
173 0000 v80912.b173  
174 0000 v80912.b174  
175 0000 v80912.b175  
176 0000 v80912.b176  
177 0000 v80912.b177  
178 0000 v80912.b178  
179 0000 v80912.b179  
180 0000 v80912.b180  
181 0000 v80912.b181  
182 0000 v80912.b182  
183 0000 v80912.b183  
184 0000 v80912.b184  
185 0000 v80912.b185  
186 0000 v80912.b186  
187 0000 v80912.b187  
188 0000 v80912.b188  
189 0000 v80912.b189  
190 0000 v80912.b190  
191 0000 v80912.b191  
192 0000 v80912.b192  

NUMBER OF IMAGES

88 902 184

More info about our color images

  CartStart the program