Search reference or AID

Sökformulär

Bjärke häradsrätt (1828-1828) (AID: v723880, NAD: SE/GLA/11152)

Description of AID (in Swedish)

Include in: Bjärke häradsrätt AIa:23
Volume typeProtocols of extraordinary court meetings
Year1828-1828
Bjärke häradsrätt
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
Flundre, Väne och Bjärke härader var intill 1695 förenade till en gemensam domsaga. Fr.o.m år 1696 tillkom Vättle och Ale härader, vilka tillsammans med Bjärke härad utbröts år 1782 för att bilda särskild jurisdiktion, vilka ägde bestånd till 1793, då domsagan återtog sin gamla omfattning. Vättle och Ale härader bortföll emellertid ånyo i samband med 1849 års allmänna reglering.

Tingslagsindelning
Domsagan kom då att bestå av tre tingslag: Flundre med tingsställe i Lilla Edet, Väne med tingsställe i Gärdhem och Bjärke med tingsställe i Sollebrunn. Åren 1698-1781 hölls tingen i Lagmansered. Bjärke härad utgjorde eget tingslag till 1895. Från 1896 inskränktes tingslagen till ett enda med tingsställe i Trollhättan.

Församlingar
Bjärke härad omfattade följande församlingar: Stora Mellby, Gennevad, del av Magra, Erska och Lagmansered.
NADSE/GLA/11152
Volume from Bjärke häradsrätt

NUMBER OF IMAGES

87 101 367

More info about our color images

  CartStart the program