Search reference or AID

Sökformulär

Skölvene KI:2 (1839-1862) (AID: v69498 Open, NAD: SE/GLA/13486)

Description of AID (in Swedish)

Skölvene KI:2 
AIDv69498 
Volume typeParish meeting protocols and documents
Year1839-1862
InformationSid. 1-233, 334-527, 1-41 a tergo. Socken- och gällstämmoprotokoll. Häri även sockenstämmoprotokoll för Norra Säm 1839-1853, för Hov 1839-1862, för Källunga 1839-1862, för Skölvene och N. Säm 1840-1862, för Skölvene och Källunga 1841-1859, för Skölvene, N. Säm och Källunga 1860-1861, för Hov och N. Säm 1840-1853, kyrkostämmoprotokoll omf. past. 1863-1866, för Skölvene, N. Säm och Källunga 1863-1866, för Skölvene och N. Säm 1863-1865, för Hov 1863-1866, för Källunga 1863-1866, kyrkorådets protokoll omf. past. 1864, för Skölvene, N. Säm och Källunga 1864, skolrådets protokoll omf. past. 1864, för Skölvene, N. Säm och Källunga 1864, P.M. ang. läggande av hörnsten till Skölvene och N. Säms gemensamma kyrka 1843, ang. syn av Hovs reparerade kyrka 1843, ang. syn av Källunga reparerade kyrka 1845, protokoll vid val av taxeringskommitté 1843, protokoll vid inventering av Skölvene kyrka 1861, 1864, av Hovs kyrka 1864, protokoll vid revision och inventering av Skölvene, N. Säms, Hovs och Källunga kyrkor 1866, visitationsprotokoll 1866, 1872, protokoll vid revision av arkiv och kassor 1869.
Skölvene
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationPastorat:
T o m 1961: Moderförsamling i pastoratet Skölvene, Norra Säm, Hov och Källunga

1962-1988: Moderförsamling Skölvene, Hov, Källunga, Eriksberg Mjäldrunga och Broddarp

Fr o m 1989: Skölvene, Hov, Källunga, Eriksberg
Mjäldrunga, Broddarp, Od, Molla, Alboga och Öra

Församlingen utökades 1989 med Norra Säms församling och uppgick 2010 i Hudene församling.

Stift:
Göteborg

Härad:
Gäsene
NADSE/GLA/13486
Volume from Skölvene
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v69498.b1  
2 0000 v69498.b2  
3 0000 v69498.b3  
4 0000 v69498.b4  
5 0000 v69498.b5  
6 0001 v69498.b6.s1  
7 0003 v69498.b7.s3  
8 0005 v69498.b8.s5  
9 0007 v69498.b9.s7  
10 0009 v69498.b10.s9  
11 0011 v69498.b11.s11  
12 0013 v69498.b12.s13  
13 0015 v69498.b13.s15  
14 0017 v69498.b14.s17  
15 0019 v69498.b15.s19  
16 0021 v69498.b16.s21  
17 0023 v69498.b17.s23  
18 0025 v69498.b18.s25  
19 0027 v69498.b19.s27  
20 0029 v69498.b20.s29  
21 0031 v69498.b21.s31  
22 0033 v69498.b22.s33  
23 0035 v69498.b23.s35  
24 0037 v69498.b24.s37  
25 0039 v69498.b25.s39  
26 0041 v69498.b26.s41  
27 0043 v69498.b27.s43  
28 0045 v69498.b28.s45  
29 0047 v69498.b29.s47  
30 0049 v69498.b30.s49  
31 0051 v69498.b31.s51  
32 0053 v69498.b32.s53  
33 0055 v69498.b33.s55  
34 0057 v69498.b34.s57  
35 0059 v69498.b35.s59  
36 0061 v69498.b36.s61  
37 0063 v69498.b37.s63  
38 0065 v69498.b38.s65  
39 0067 v69498.b39.s67  
40 0069 v69498.b40.s69  
41 0071 v69498.b41.s71  
42 0073 v69498.b42.s73  
43 0075 v69498.b43.s75  
44 0077 v69498.b44.s77  
45 0079 v69498.b45.s79  
46 0081 v69498.b46.s81  
47 0083 v69498.b47.s83  
48 0085 v69498.b48.s85  
49 0087 v69498.b49.s87  
50 0089 v69498.b50.s89  
51 0091 v69498.b51.s91  
52 0093 v69498.b52.s93  
53 0095 v69498.b53.s95  
54 0097 v69498.b54.s97  
55 0099 v69498.b55.s99  
56 0101 v69498.b56.s101  
57 0103 v69498.b57.s103  
58 0105 v69498.b58.s105  
59 0107 v69498.b59.s107  
60 0109 v69498.b60.s109  
61 0111 v69498.b61.s111  
62 0113 v69498.b62.s113  
63 0115 v69498.b63.s115  
64 0117 v69498.b64.s117  
65 0119 v69498.b65.s119  
66 0121 v69498.b66.s121  
67 0123 v69498.b67.s123  
68 0125 v69498.b68.s125  
69 0127 v69498.b69.s127  
70 0129 v69498.b70.s129  
71 0131 v69498.b71.s131  
72 0133 v69498.b72.s133  
73 0135 v69498.b73.s135  
74 0137 v69498.b74.s137  
75 0139 v69498.b75.s139  
76 0141 v69498.b76.s141  
77 0143 v69498.b77.s143  
78 0145 v69498.b78.s145  
79 0147 v69498.b79.s147  
80 0149 v69498.b80.s149  
81 0151 v69498.b81.s151  
82 0153 v69498.b82.s153  
83 0155 v69498.b83.s155  
84 0157 v69498.b84.s157  
85 0159 v69498.b85.s159  
86 0161 v69498.b86.s161  
87 0163 v69498.b87.s163  
88 0165 v69498.b88.s165  
89 0167 v69498.b89.s167  
90 0169 v69498.b90.s169  
91 0171 v69498.b91.s171  
92 0173 v69498.b92.s173  
93 0175 v69498.b93.s175  
94 0177 v69498.b94.s177  
95 0179 v69498.b95.s179  
96 0181 v69498.b96.s181  
97 0183 v69498.b97.s183  
98 0185 v69498.b98.s185  
99 0187 v69498.b99.s187  
100 0189 v69498.b100.s189  
101 0191 v69498.b101.s191  
102 0193 v69498.b102.s193  
103 0195 v69498.b103.s195  
104 0197 v69498.b104.s197  
105 0199 v69498.b105.s199  
106 0201 v69498.b106.s201  
107 0203 v69498.b107.s203  
108 0205 v69498.b108.s205  
109 0207 v69498.b109.s207  
110 0209 v69498.b110.s209  
111 0211 v69498.b111.s211  
112 0213 v69498.b112.s213  
113 0215 v69498.b113.s215  
114 0217 v69498.b114.s217  
115 0219 v69498.b115.s219  
116 0221 v69498.b116.s221  
117 0223 v69498.b117.s223  
118 0225 v69498.b118.s225  
119 0227 v69498.b119.s227  
120 0229 v69498.b120.s229  
121 0231 v69498.b121.s231  
122 0233 v69498.b122.s233  
123 0335 v69498.b123.s335  
124 0337 v69498.b124.s337  
125 0339 v69498.b125.s339  
126 0341 v69498.b126.s341  
127 0343 v69498.b127.s343  
128 0345 v69498.b128.s345  
129 0347 v69498.b129.s347  
130 0349 v69498.b130.s349  
131 0351 v69498.b131.s351  
132 0353 v69498.b132.s353  
133 0355 v69498.b133.s355  
134 0357 v69498.b134.s357  
135 0359 v69498.b135.s359  
136 0361 v69498.b136.s361  
137 0363 v69498.b137.s363  
138 0365 v69498.b138.s365  
139 0367 v69498.b139.s367  
140 0369 v69498.b140.s369  
141 0371 v69498.b141.s371  
142 0373 v69498.b142.s373  
143 0375 v69498.b143.s375  
144 0377 v69498.b144.s377  
145 0379 v69498.b145.s379  
146 0381 v69498.b146.s381  
147 0383 v69498.b147.s383  
148 0385 v69498.b148.s385  
149 0387 v69498.b149.s387  
150 0389 v69498.b150.s389  
151 0391 v69498.b151.s391  
152 0393 v69498.b152.s393  
153 0395 v69498.b153.s395  
154 0397 v69498.b154.s397  
155 0399 v69498.b155.s399  
156 0401 v69498.b156.s401  
157 0403 v69498.b157.s403  
158 0405 v69498.b158.s405  
159 0407 v69498.b159.s407  
160 0409 v69498.b160.s409  
161 0411 v69498.b161.s411  
162 0413 v69498.b162.s413  
163 0415 v69498.b163.s415  
164 0417 v69498.b164.s417  
165 0419 v69498.b165.s419  
166 0421 v69498.b166.s421  
167 0423 v69498.b167.s423  
168 0425 v69498.b168.s425  
169 0427 v69498.b169.s427  
170 0429 v69498.b170.s429  
171 0431 v69498.b171.s431  
172 0433 v69498.b172.s433  
173 0435 v69498.b173.s435  
174 0437 v69498.b174.s437  
175 0439 v69498.b175.s439  
176 0441 v69498.b176.s441  
177 0443 v69498.b177.s443  
178 0445 v69498.b178.s445  
179 0447 v69498.b179.s447  
180 0449 v69498.b180.s449  
181 0451 v69498.b181.s451  
182 0453 v69498.b182.s453  
183 0455 v69498.b183.s455  
184 0457 v69498.b184.s457  
185 0459 v69498.b185.s459  
186 0461 v69498.b186.s461  
187 0463 v69498.b187.s463  
188 0465 v69498.b188.s465  
189 0467 v69498.b189.s467  
190 0469 v69498.b190.s469  
191 0471 v69498.b191.s471  
192 0473 v69498.b192.s473  
193 0475 v69498.b193.s475  
194 0477 v69498.b194.s477  
195 0479 v69498.b195.s479  
196 0481 v69498.b196.s481  
197 0483 v69498.b197.s483  
198 0485 v69498.b198.s485  
199 0487 v69498.b199.s487  
200 0489 v69498.b200.s489  
201 0491 v69498.b201.s491  
202 0493 v69498.b202.s493  
203 0495 v69498.b203.s495  
204 0497 v69498.b204.s497  
205 0499 v69498.b205.s499  
206 0501 v69498.b206.s501  
207 0503 v69498.b207.s503  
208 0505 v69498.b208.s505  
209 0507 v69498.b209.s507  
210 0509 v69498.b210.s509  
211 0511 v69498.b211.s511  
212 0513 v69498.b212.s513  
213 0515 v69498.b213.s515  
214 0517 v69498.b214.s517  
215 0519 v69498.b215.s519  
216 0521 v69498.b216.s521  
217 0523 v69498.b217.s523  
218 0525 v69498.b218.s525  
219 0527 v69498.b219.s527  
220 0000 v69498.b220  
221 0001 v69498.b221.s1  
222 0003 v69498.b222.s3  
223 0005 v69498.b223.s5  
224 0007 v69498.b224.s7  
225 0009 v69498.b225.s9  
226 0011 v69498.b226.s11  
227 0013 v69498.b227.s13  
228 0015 v69498.b228.s15  
229 0017 v69498.b229.s17  
230 0019 v69498.b230.s19  
231 0021 v69498.b231.s21  
232 0023 v69498.b232.s23  
233 0025 v69498.b233.s25  
234 0027 v69498.b234.s27  
235 0029 v69498.b235.s29  
236 0031 v69498.b236.s31  
237 0033 v69498.b237.s33  
238 0035 v69498.b238.s35  
239 0037 v69498.b239.s37  
240 0039 v69498.b240.s39  
241 0041 v69498.b241.s41  
242 0000 v69498.b242  

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program