Search reference or AID

Sökformulär

Fröskog KI:1 (1772-1833) (AID: v68504 Open, NAD: SE/GLA/13135)

Description of AID (in Swedish)

Fröskog KI:1 
AIDv68504 
Volume typeParish meeting protocols and documents
Year1772-1833
InformationSpridda år. 1792 25/11 omf. pastoratet. Häri även kyrkorådsprotokoll 1822 6/12, fattigdirektionens protokoll 1822 6/12, visitationsprotokoll 1771 29/9, inventarieförteckning 1812 16/6, husesyn 1777 21/10, stolrumslängd 1822 6/12.
Fröskog
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeParish / Congregation
InformationFröskog är sedan 1974 1/1 moderförsamling i Fröskogs och Edsleskogs församlingars pastorat.
Före 1916 1/5 var Fröskog annexförsamling i Edsleskogs, Fröskogs, Laxarby och Mo pastorat. Därefter var Fröskog t o m 1973 annexförsamling i Edsleskogs, Fröskogs och Mo pastorat. Edsleskog har även kallats Hesselskog.

Stift:
Karlstad

Härad:
Tössbo
NADSE/GLA/13135
Volume from Fröskog
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v68504.b1  
2 0000 v68504.b2  
3 0000 v68504.b3  
4 0000 v68504.b4  
5 0002 v68504.b5.s2  
6 0004 v68504.b6.s4  
7 0006 v68504.b7.s6  
8 0008 v68504.b8.s8  
9 0010 v68504.b9.s10  
10 0012 v68504.b10.s12  
11 0014 v68504.b11.s14  
12 0016 v68504.b12.s16  
13 0018 v68504.b13.s18  
14 0020 v68504.b14.s20  
15 0022 v68504.b15.s22  
16 0024 v68504.b16.s24  
17 0026 v68504.b17.s26  
18 0028 v68504.b18.s28  
19 0030 v68504.b19.s30  
20 0032 v68504.b20.s32  
21 0034 v68504.b21.s34  
22 0036 v68504.b22.s36  
23 0038 v68504.b23.s38  
24 0040 v68504.b24.s40  
25 0042 v68504.b25.s42  
26 0044 v68504.b26.s44  
27 0046 v68504.b27.s46  
28 0048 v68504.b28.s48  
29 0050 v68504.b29.s50  
30 0052 v68504.b30.s52  
31 0054 v68504.b31.s54  
32 0056 v68504.b32.s56  
33 0058 v68504.b33.s58  
34 0060 v68504.b34.s60  
35 0062 v68504.b35.s62  
36 0064 v68504.b36.s64  
37 0066 v68504.b37.s66  
38 0068 v68504.b38.s68  
39 0070 v68504.b39.s70  
40 0072 v68504.b40.s72  
41 0074 v68504.b41.s74  
42 0076 v68504.b42.s76  
43 0078 v68504.b43.s78  
44 0080 v68504.b44.s80  
45 0082 v68504.b45.s82  
46 0084 v68504.b46.s84  
47 0086 v68504.b47.s86  
48 0088 v68504.b48.s88  
49 0090 v68504.b49.s90  
50 0092 v68504.b50.s92  
51 0094 v68504.b51.s94  
52 0096 v68504.b52.s96  
53 0098 v68504.b53.s98  
54 0100 v68504.b54.s100  
55 0102 v68504.b55.s102  
56 0104 v68504.b56.s104  
57 0106 v68504.b57.s106  
58 0108 v68504.b58.s108  
59 0110 v68504.b59.s110  
60 0112 v68504.b60.s112  
61 0114 v68504.b61.s114  
62 0116 v68504.b62.s116  
63 0118 v68504.b63.s118  
64 0120 v68504.b64.s120  
65 0122 v68504.b65.s122  
66 0124 v68504.b66.s124  
67 0126 v68504.b67.s126  
68 0128 v68504.b68.s128  
69 0130 v68504.b69.s130  
70 0132 v68504.b70.s132  
71 0134 v68504.b71.s134  
72 0136 v68504.b72.s136  
73 0138 v68504.b73.s138  
74 0140 v68504.b74.s140  
75 0142 v68504.b75.s142  
76 0144 v68504.b76.s144  
77 0146 v68504.b77.s146  
78 0148 v68504.b78.s148  
79 0150 v68504.b79.s150  
80 0152 v68504.b80.s152  
81 0154 v68504.b81.s154  
82 0156 v68504.b82.s156  
83 0158 v68504.b83.s158  
84 0160 v68504.b84.s160  
85 0162 v68504.b85.s162  
86 0164 v68504.b86.s164  
87 0166 v68504.b87.s166  
88 0168 v68504.b88.s168  
89 0170 v68504.b89.s170  
90 0172 v68504.b90.s172  
91 0174 v68504.b91.s174  
92 0176 v68504.b92.s176  
93 0178 v68504.b93.s178  
94 0180 v68504.b94.s180  
95 0182 v68504.b95.s182  
96 0184 v68504.b96.s184  
97 0186 v68504.b97.s186  
98 0188 v68504.b98.s188  
99 0190 v68504.b99.s190  
100 0192 v68504.b100.s192  
101 0194 v68504.b101.s194  
102 0196 v68504.b102.s196  
103 0198 v68504.b103.s198  
104 0200 v68504.b104.s200  
105 0202 v68504.b105.s202  
106 0204 v68504.b106.s204  
107 0206 v68504.b107.s206  
108 0208 v68504.b108.s208  
109 0210 v68504.b109.s210  
110 0212 v68504.b110.s212  
111 0000 v68504.b111  
112 0214 v68504.b112.s214  
113 0216 v68504.b113.s216  
114 0218 v68504.b114.s218  
115 0220 v68504.b115.s220  
116 0222 v68504.b116.s222  
117 0224 v68504.b117.s224  
118 0226 v68504.b118.s226  
119 0228 v68504.b119.s228  
120 0230 v68504.b120.s230  
121 0232 v68504.b121.s232  
122 0234 v68504.b122.s234  
123 0236 v68504.b123.s236  
124 0238 v68504.b124.s238  
125 0240 v68504.b125.s240  
126 0242 v68504.b126.s242  
127 0244 v68504.b127.s244  
128 0246 v68504.b128.s246  
129 0248 v68504.b129.s248  
130 0250 v68504.b130.s250  
131 0252 v68504.b131.s252  
132 0254 v68504.b132.s254  
133 0256 v68504.b133.s256  
134 0258 v68504.b134.s258  
135 0260 v68504.b135.s260  
136 0262 v68504.b136.s262  
137 0264 v68504.b137.s264  
138 0266 v68504.b138.s266  
139 0268 v68504.b139.s268  
140 0270 v68504.b140.s270  
141 0272 v68504.b141.s272  
142 0274 v68504.b142.s274  
143 0276 v68504.b143.s276  
144 0278 v68504.b144.s278  
145 0280 v68504.b145.s280  
146 0282 v68504.b146.s282  
147 0284 v68504.b147.s284  
148 0286 v68504.b148.s286  
149 0288 v68504.b149.s288  
150 0290 v68504.b150.s290  
151 0292 v68504.b151.s292  
152 0294 v68504.b152.s294  
153 0296 v68504.b153.s296  
154 0298 v68504.b154.s298  
155 0300 v68504.b155.s300  
156 0302 v68504.b156.s302  
157 0305 v68504.b157.s305  
158 0307 v68504.b158.s307  
159 0309 v68504.b159.s309  
160 0311 v68504.b160.s311  
161 0313 v68504.b161.s313  
162 0315 v68504.b162.s315  
163 0317 v68504.b163.s317  
164 0319 v68504.b164.s319  
165 0321 v68504.b165.s321  
166 0323 v68504.b166.s323  
167 0325 v68504.b167.s325  
168 0327 v68504.b168.s327  
169 0329 v68504.b169.s329  
170 0331 v68504.b170.s331  
171 0333 v68504.b171.s333  
172 0335 v68504.b172.s335  
173 0337 v68504.b173.s337  
174 0339 v68504.b174.s339  
175 0341 v68504.b175.s341  
176 0343 v68504.b176.s343  
177 0345 v68504.b177.s345  
178 0347 v68504.b178.s347  
179 0349 v68504.b179.s349  
180 0351 v68504.b180.s351  
181 0353 v68504.b181.s353  
182 0355 v68504.b182.s355  
183 0357 v68504.b183.s357  
184 0359 v68504.b184.s359  
185 0361 v68504.b185.s361  
186 0363 v68504.b186.s363  
187 0365 v68504.b187.s365  
188 0368 v68504.b188.s368  
189 0370 v68504.b189.s370  
190 0372 v68504.b190.s372  
191 0375 v68504.b191.s375  
192 0377 v68504.b192.s377  
193 0379 v68504.b193.s379  
194 0381 v68504.b194.s381  
195 0383 v68504.b195.s383  
196 0385 v68504.b196.s385  
197 0387 v68504.b197.s387  
198 0389 v68504.b198.s389  
199 0391 v68504.b199.s391  
200 0393 v68504.b200.s393  
201 0395 v68504.b201.s395  
202 0401 v68504.b202.s401  
203 0403 v68504.b203.s403  
204 0405 v68504.b204.s405  
205 0407 v68504.b205.s407  
206 0409 v68504.b206.s409  
207 0411 v68504.b207.s411  
208 0413 v68504.b208.s413  
209 0415 v68504.b209.s415  
210 0416 v68504.b210.s416  
211 0000 v68504.b211  
212 0000 v68504.b212  
213 0000 v68504.b213  
214 0000 v68504.b214  
215 0000 v68504.b215  

NUMBER OF IMAGES

87 078 146

More info about our color images

  CartStart the program