Search reference or AID

Sökformulär

Mo AI:17 (1876-1880) (AID: v4033 Open, NAD: SE/GLA/13371)

Description of AID (in Swedish)

Mo AI:17 
AIDv4033 
Volume typeHousehold records
Year1876-1880
InformationHäri även förteckning över obefintiga s.å.
Mo
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeParish / Congregation
InformationMo är annexförsamling i Edsleskogs, Fröskogs och Mo pastorat.
Före den 1/5 1916 var även Laxarby annexförsamling i Edsleskogs pastorat men avskildes nämnda dag till eget pastorat.

Stift:
Karlstad

Härad:
Tössbo
NADSE/GLA/13371
Volume from Mo
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v4033.b1  
2 0000 v4033.b2  
3 0000 v4033.b3  
4 0000 v4033.b4  
5 0000 v4033.b5  
6 0000 v4033.b6  
7 0000 v4033.b7  
8 0000 v4033.b8  
9 0001 v4033.b9.s1  
10 0002 v4033.b10.s2  
11 0003 v4033.b11.s3  
12 0004 v4033.b12.s4  
13 0005 v4033.b13.s5  
14 0006 v4033.b14.s6  
15 0007 v4033.b15.s7  
16 0008 v4033.b16.s8  
17 0009 v4033.b17.s9  
18 0010 v4033.b18.s10  
19 0011 v4033.b19.s11  
20 0012 v4033.b20.s12  
21 0013 v4033.b21.s13  
22 0014 v4033.b22.s14  
23 0015 v4033.b23.s15  
24 0016 v4033.b24.s16  
25 0017 v4033.b25.s17  
26 0018 v4033.b26.s18  
27 0019 v4033.b27.s19  
28 0020 v4033.b28.s20  
29 0021 v4033.b29.s21  
30 0000 v4033.b30  
31 0000 v4033.b31  
32 0022 v4033.b32.s22  
33 0023 v4033.b33.s23  
34 0000 v4033.b34  
35 0000 v4033.b35  
36 0024 v4033.b36.s24  
37 0025 v4033.b37.s25  
38 0026 v4033.b38.s26  
39 0027 v4033.b39.s27  
40 0028 v4033.b40.s28  
41 0029 v4033.b41.s29  
42 0030 v4033.b42.s30  
43 0031 v4033.b43.s31  
44 0032 v4033.b44.s32  
45 0033 v4033.b45.s33  
46 0034 v4033.b46.s34  
47 0035 v4033.b47.s35  
48 0036 v4033.b48.s36  
49 0037 v4033.b49.s37  
50 0038 v4033.b50.s38  
51 0039 v4033.b51.s39  
52 0040 v4033.b52.s40  
53 0041 v4033.b53.s41  
54 0042 v4033.b54.s42  
55 0043 v4033.b55.s43  
56 0044 v4033.b56.s44  
57 0045 v4033.b57.s45  
58 0046 v4033.b58.s46  
59 0047 v4033.b59.s47  
60 0048 v4033.b60.s48  
61 0049 v4033.b61.s49  
62 0050 v4033.b62.s50  
63 0051 v4033.b63.s51  
64 0052 v4033.b64.s52  
65 0053 v4033.b65.s53  
66 0054 v4033.b66.s54  
67 0055 v4033.b67.s55  
68 0056 v4033.b68.s56  
69 0057 v4033.b69.s57  
70 0058 v4033.b70.s58  
71 0059 v4033.b71.s59  
72 0059a v4033.b72.s59a  
73 0060 v4033.b73.s60  
74 0061 v4033.b74.s61  
75 0062 v4033.b75.s62  
76 0000 v4033.b76  
77 0064 v4033.b77.s64  
78 0065 v4033.b78.s65  
79 0066 v4033.b79.s66  
80 0067 v4033.b80.s67  
81 0068 v4033.b81.s68  
82 0069 v4033.b82.s69  
83 0000 v4033.b83  
84 0071 v4033.b84.s71  
85 0072 v4033.b85.s72  
86 0073 v4033.b86.s73  
87 0074 v4033.b87.s74  
88 0075 v4033.b88.s75  
89 0000 v4033.b89  
90 0077 v4033.b90.s77  
91 0078 v4033.b91.s78  
92 0079 v4033.b92.s79  
93 0080 v4033.b93.s80  
94 0081 v4033.b94.s81  
95 0082 v4033.b95.s82  
96 0083 v4033.b96.s83  
97 0084 v4033.b97.s84  
98 0000 v4033.b98  
99 0086 v4033.b99.s86  
100 0087 v4033.b100.s87  
101 0088 v4033.b101.s88  
102 0089 v4033.b102.s89  
103 0090 v4033.b103.s90  
104 0091 v4033.b104.s91  
105 0092 v4033.b105.s92  
106 0093 v4033.b106.s93  
107 0094 v4033.b107.s94  
108 0095 v4033.b108.s95  
109 0096 v4033.b109.s96  
110 0097 v4033.b110.s97  
111 0098 v4033.b111.s98  
112 0099 v4033.b112.s99  
113 0100 v4033.b113.s100  
114 0101 v4033.b114.s101  
115 0102 v4033.b115.s102  
116 0103 v4033.b116.s103  
117 0104 v4033.b117.s104  
118 0105 v4033.b118.s105  
119 0106 v4033.b119.s106  
120 0107 v4033.b120.s107  
121 0108 v4033.b121.s108  
122 0109 v4033.b122.s109  
123 0110 v4033.b123.s110  
124 0111 v4033.b124.s111  
125 0112 v4033.b125.s112  
126 0113 v4033.b126.s113  
127 0114 v4033.b127.s114  
128 0115 v4033.b128.s115  
129 0116 v4033.b129.s116  
130 0117 v4033.b130.s117  
131 0118 v4033.b131.s118  
132 0119 v4033.b132.s119  
133 0120 v4033.b133.s120  
134 0121 v4033.b134.s121  
135 0122 v4033.b135.s122  
136 0123 v4033.b136.s123  
137 0124 v4033.b137.s124  
138 0125 v4033.b138.s125  
139 0126 v4033.b139.s126  
140 0127 v4033.b140.s127  
141 0128 v4033.b141.s128  
142 0000 v4033.b142  
143 0130 v4033.b143.s130  
144 0131 v4033.b144.s131  
145 0132 v4033.b145.s132  
146 0133 v4033.b146.s133  
147 0134 v4033.b147.s134  
148 0135 v4033.b148.s135  
149 0136 v4033.b149.s136  
150 0137 v4033.b150.s137  
151 0138 v4033.b151.s138  
152 0139 v4033.b152.s139  
153 0140 v4033.b153.s140  
154 0141 v4033.b154.s141  
155 0142 v4033.b155.s142  
156 0143 v4033.b156.s143  
157 0144 v4033.b157.s144  
158 0145 v4033.b158.s145  
159 0146 v4033.b159.s146  
160 0147 v4033.b160.s147  
161 0148 v4033.b161.s148  
162 0149 v4033.b162.s149  
163 0150 v4033.b163.s150  
164 0151 v4033.b164.s151  
165 0152 v4033.b165.s152  
166 0153 v4033.b166.s153  
167 0154 v4033.b167.s154  
168 0155 v4033.b168.s155  
169 0156 v4033.b169.s156  
170 0157 v4033.b170.s157  
171 0158 v4033.b171.s158  
172 0159 v4033.b172.s159  
173 0160 v4033.b173.s160  
174 0161 v4033.b174.s161  
175 0162 v4033.b175.s162  
176 0163 v4033.b176.s163  
177 0164 v4033.b177.s164  
178 0165 v4033.b178.s165  
179 0000 v4033.b179  
180 0166 v4033.b180.s166  
181 0168 v4033.b181.s168  
182 0169 v4033.b182.s169  
183 0170 v4033.b183.s170  
184 0171 v4033.b184.s171  
185 0172 v4033.b185.s172  
186 0173 v4033.b186.s173  
187 0174 v4033.b187.s174  
188 0175 v4033.b188.s175  
189 0176 v4033.b189.s176  
190 0177 v4033.b190.s177  
191 0178 v4033.b191.s178  
192 0179 v4033.b192.s179  
193 0180 v4033.b193.s180  
194 0181 v4033.b194.s181  
195 0182 v4033.b195.s182  
196 0183 v4033.b196.s183  
197 0184 v4033.b197.s184  
198 0185 v4033.b198.s185  
199 0186 v4033.b199.s186  
200 0187 v4033.b200.s187  
201 0188 v4033.b201.s188  
202 0189 v4033.b202.s189  
203 0190 v4033.b203.s190  
204 0191 v4033.b204.s191  
205 0192 v4033.b205.s192  
206 0193 v4033.b206.s193  
207 0194 v4033.b207.s194  
208 0195 v4033.b208.s195  
209 0196 v4033.b209.s196  
210 0000 v4033.b210  
211 0198 v4033.b211.s198  
212 0199 v4033.b212.s199  
213 0200 v4033.b213.s200  
214 0201 v4033.b214.s201  
215 0202 v4033.b215.s202  
216 0203 v4033.b216.s203  
217 0203a v4033.b217.s203a  
218 0204 v4033.b218.s204  
219 0205 v4033.b219.s205  
220 0206 v4033.b220.s206  
221 0207 v4033.b221.s207  
222 0000 v4033.b222  
223 0000 v4033.b223  
224 0000 v4033.b224  
225 0000 v4033.b225  
226 0000 v4033.b226  
227 0000 v4033.b227  
228 0000 v4033.b228  
229 0000 v4033.b229  
230 0000 v4033.b230  
231 0000 v4033.b231  

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program