Search reference or AID

Sökformulär

Mo AI:16 (1871-1875) (AID: v4032 Open, NAD: SE/GLA/13371)

Description of AID (in Swedish)

Mo AI:16 
AIDv4032 
Volume typeHousehold records
Year1871-1875
InformationHäri även förteckning över obefintliga s.å.
Mo
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeParish / Congregation
InformationMo är annexförsamling i Edsleskogs, Fröskogs och Mo pastorat.
Före den 1/5 1916 var även Laxarby annexförsamling i Edsleskogs pastorat men avskildes nämnda dag till eget pastorat.

Stift:
Karlstad

Härad:
Tössbo
NADSE/GLA/13371
Volume from Mo
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v4032.b1  
2 0000 v4032.b2  
3 0000 v4032.b3  
4 0001 v4032.b4.s1  
5 0002 v4032.b5.s2  
6 0003 v4032.b6.s3  
7 0004 v4032.b7.s4  
8 0005 v4032.b8.s5  
9 0006 v4032.b9.s6  
10 0007 v4032.b10.s7  
11 0008 v4032.b11.s8  
12 0009 v4032.b12.s9  
13 0010 v4032.b13.s10  
14 0011 v4032.b14.s11  
15 0012 v4032.b15.s12  
16 0013 v4032.b16.s13  
17 0014 v4032.b17.s14  
18 0015 v4032.b18.s15  
19 0016 v4032.b19.s16  
20 0017 v4032.b20.s17  
21 0018 v4032.b21.s18  
22 0019 v4032.b22.s19  
23 0020 v4032.b23.s20  
24 0021 v4032.b24.s21  
25 0022 v4032.b25.s22  
26 0023 v4032.b26.s23  
27 0024 v4032.b27.s24  
28 0025 v4032.b28.s25  
29 0026 v4032.b29.s26  
30 0027 v4032.b30.s27  
31 0000 v4032.b31  
32 0000 v4032.b32  
33 0028 v4032.b33.s28  
34 0029 v4032.b34.s29  
35 0030 v4032.b35.s30  
36 0031 v4032.b36.s31  
37 0032 v4032.b37.s32  
38 0033 v4032.b38.s33  
39 0034 v4032.b39.s34  
40 0035 v4032.b40.s35  
41 0036 v4032.b41.s36  
42 0037 v4032.b42.s37  
43 0038 v4032.b43.s38  
44 0039 v4032.b44.s39  
45 0040 v4032.b45.s40  
46 0041 v4032.b46.s41  
47 0042 v4032.b47.s42  
48 0043 v4032.b48.s43  
49 0044 v4032.b49.s44  
50 0045 v4032.b50.s45  
51 0046 v4032.b51.s46  
52 0047 v4032.b52.s47  
53 0048 v4032.b53.s48  
54 0049 v4032.b54.s49  
55 0050 v4032.b55.s50  
56 0051 v4032.b56.s51  
57 0052 v4032.b57.s52  
58 0053 v4032.b58.s53  
59 0054 v4032.b59.s54  
60 0055 v4032.b60.s55  
61 0056 v4032.b61.s56  
62 0057 v4032.b62.s57  
63 0058 v4032.b63.s58  
64 0059 v4032.b64.s59  
65 0060 v4032.b65.s60  
66 0061 v4032.b66.s61  
67 0062 v4032.b67.s62  
68 0063 v4032.b68.s63  
69 0064 v4032.b69.s64  
70 0065 v4032.b70.s65  
71 0066 v4032.b71.s66  
72 0067 v4032.b72.s67  
73 0068 v4032.b73.s68  
74 0069 v4032.b74.s69  
75 0070 v4032.b75.s70  
76 0071 v4032.b76.s71  
77 0072 v4032.b77.s72  
78 0073 v4032.b78.s73  
79 0074 v4032.b79.s74  
80 0075 v4032.b80.s75  
81 0076 v4032.b81.s76  
82 0077 v4032.b82.s77  
83 0078 v4032.b83.s78  
84 0079 v4032.b84.s79  
85 0080 v4032.b85.s80  
86 0081 v4032.b86.s81  
87 0082 v4032.b87.s82  
88 0084 v4032.b88.s84  
89 0084a v4032.b89.s84a  
90 0085 v4032.b90.s85  
91 0086 v4032.b91.s86  
92 0087 v4032.b92.s87  
93 0088 v4032.b93.s88  
94 0089 v4032.b94.s89  
95 0090 v4032.b95.s90  
96 0091 v4032.b96.s91  
97 0092 v4032.b97.s92  
98 0093 v4032.b98.s93  
99 0094 v4032.b99.s94  
100 0095 v4032.b100.s95  
101 0096 v4032.b101.s96  
102 0097 v4032.b102.s97  
103 0098 v4032.b103.s98  
104 0099 v4032.b104.s99  
105 0100 v4032.b105.s100  
106 0101 v4032.b106.s101  
107 0102 v4032.b107.s102  
108 0103 v4032.b108.s103  
109 0104 v4032.b109.s104  
110 0105 v4032.b110.s105  
111 0106 v4032.b111.s106  
112 0107 v4032.b112.s107  
113 0108 v4032.b113.s108  
114 0109 v4032.b114.s109  
115 0110 v4032.b115.s110  
116 0111 v4032.b116.s111  
117 0112 v4032.b117.s112  
118 0113 v4032.b118.s113  
119 0114 v4032.b119.s114  
120 0115 v4032.b120.s115  
121 0116 v4032.b121.s116  
122 0117 v4032.b122.s117  
123 0118 v4032.b123.s118  
124 0119 v4032.b124.s119  
125 0120 v4032.b125.s120  
126 0121 v4032.b126.s121  
127 0122 v4032.b127.s122  
128 0123 v4032.b128.s123  
129 0124 v4032.b129.s124  
130 0125 v4032.b130.s125  
131 0126 v4032.b131.s126  
132 0127 v4032.b132.s127  
133 0128 v4032.b133.s128  
134 0129 v4032.b134.s129  
135 0130 v4032.b135.s130  
136 0131 v4032.b136.s131  
137 0132 v4032.b137.s132  
138 0133 v4032.b138.s133  
139 0134 v4032.b139.s134  
140 0135 v4032.b140.s135  
141 0136 v4032.b141.s136  
142 0137 v4032.b142.s137  
143 0138 v4032.b143.s138  
144 0139 v4032.b144.s139  
145 0140 v4032.b145.s140  
146 0141 v4032.b146.s141  
147 0142 v4032.b147.s142  
148 0143 v4032.b148.s143  
149 0144 v4032.b149.s144  
150 0145 v4032.b150.s145  
151 0146 v4032.b151.s146  
152 0147 v4032.b152.s147  
153 0148 v4032.b153.s148  
154 0149 v4032.b154.s149  
155 0150 v4032.b155.s150  
156 0151 v4032.b156.s151  
157 0152 v4032.b157.s152  
158 0153 v4032.b158.s153  
159 0154 v4032.b159.s154  
160 0155 v4032.b160.s155  
161 0156 v4032.b161.s156  
162 0157 v4032.b162.s157  
163 0158 v4032.b163.s158  
164 0159 v4032.b164.s159  
165 0160 v4032.b165.s160  
166 0161 v4032.b166.s161  
167 0162 v4032.b167.s162  
168 0163 v4032.b168.s163  
169 0164 v4032.b169.s164  
170 0165 v4032.b170.s165  
171 0166 v4032.b171.s166  
172 0167 v4032.b172.s167  
173 0168 v4032.b173.s168  
174 0169 v4032.b174.s169  
175 0170 v4032.b175.s170  
176 0171 v4032.b176.s171  
177 0172 v4032.b177.s172  
178 0173 v4032.b178.s173  
179 0174 v4032.b179.s174  
180 0175 v4032.b180.s175  
181 0176 v4032.b181.s176  
182 0177 v4032.b182.s177  
183 0178 v4032.b183.s178  
184 0179 v4032.b184.s179  
185 0180 v4032.b185.s180  
186 0181 v4032.b186.s181  
187 0182 v4032.b187.s182  
188 0183 v4032.b188.s183  
189 0184 v4032.b189.s184  
190 0185 v4032.b190.s185  
191 0186 v4032.b191.s186  
192 0187 v4032.b192.s187  
193 0188 v4032.b193.s188  
194 0189 v4032.b194.s189  
195 0190 v4032.b195.s190  
196 0191 v4032.b196.s191  
197 0192 v4032.b197.s192  
198 0193 v4032.b198.s193  
199 0194 v4032.b199.s194  
200 0195 v4032.b200.s195  
201 0196 v4032.b201.s196  
202 0197 v4032.b202.s197  
203 0198 v4032.b203.s198  
204 0199 v4032.b204.s199  
205 0200 v4032.b205.s200  
206 0201 v4032.b206.s201  
207 0202 v4032.b207.s202  
208 0203 v4032.b208.s203  
209 0204 v4032.b209.s204  
210 0205 v4032.b210.s205  
211 0206 v4032.b211.s206  
212 0207 v4032.b212.s207  
213 0000 v4032.b213  
214 0000 v4032.b214  
215 0000 v4032.b215  
216 0000 v4032.b216  
217 0000 v4032.b217  

NUMBER OF IMAGES

86 937 260

More info about our color images

  CartStart the program