Search reference or AID

Sökformulär

Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:571 (1941-1941) (AID: v313815 Open, NAD: SE/GLA/11202)

Description of AID (in Swedish)

Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:571 
AIDv313815 
Volume typePopulation register
Year1941-1941
InformationLjungsarp. Endast året 1941 fotograferat.
Redvägs och Kinds häradsskrivare
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict registrar
InformationRedvägs och Kinds fögderi (före 1918 alternativt och fr.o.m. 1918 företrädesvis benämnt KINDS FÖGDERI) omfattade intill år 1945, då fögderiet upphörde, Redvägs och Kinds härader. De enda omregleringar, som berört fögderiet äro följande:
BOTTNARYD socken, som tidigare varit delad mellan Älvsborgs, Skaraborgs och Jönköpings län, lades år 1895 i sin helhet till Tveta fögderi i Jönköpings län. BÖRSTIG socken, som tidigare varit uppdelad mellan Redvägs ock Kinds fögderi och Vartofta fögderi i Skaraborgs län, lades år 1887 i sin helhet till Vartofta fögderi. KÖLINGAREDS socken, varav en del tidigare tillhört Skaraborgs län, lades år 1932 i sin helhet till Älvsborgs län. BRUNN och VIST införlivades år 1938 med Ulricehamns stad. den s.k. SKÄNKLINGEN av Öxabäcks socken, som i civilt hänseende hörde till Holsljunga socken i Redvägs och Kinds fögderi och i kyrkligt till Öxabäcks socken i Marks fögderi, lades år 1892 även i civilt hänseende till Öxabäcks socken och Marks fögderi.
Vid fögderiets indragning 1945 lades en del av Kinds härad till Svenljunga fögderi ock resten av Kinds härad jämte Redvägs härad till Ulricehamns fögderi.
Arkivet är ordnat med löpande nummerföljd.
I serien Ämnesordnade handlingar ha sammanförts handlingar av skiftande slag, av vilka några eventuellt även kunde ha förts till annan serie, t.ex. Räkenskaper och handlingar.
NADSE/GLA/11202
Volume from Redvägs och Kinds häradsskrivare
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 0000 v313815.b10  
20 0000 v313815.b20  
30 0000 v313815.b30  
40 0000 v313815.b40  
50 0000 v313815.b50  
60 0000 v313815.b60  
70 0000 v313815.b70  
80 0000 v313815.b80  
90 0000 v313815.b90  
100 0000 v313815.b100  
110 0000 v313815.b110  
120 0000 v313815.b120  
130 0000 v313815.b130  
140 0000 v313815.b140  
150 0000 v313815.b150  
160 0000 v313815.b160  
170 0000 v313815.b170  
180 0000 v313815.b180  
190 0000 v313815.b190  
200 0000 v313815.b200  
210 0000 v313815.b210  
220 0000 v313815.b220  
230 0000 v313815.b230  
240 0000 v313815.b240  
250 0000 v313815.b250  
260 0000 v313815.b260  
270 0000 v313815.b270  
280 0000 v313815.b280  
290 0000 v313815.b290  
300 0000 v313815.b300  
310 0000 v313815.b310  
320 0000 v313815.b320  
330 0000 v313815.b330  
340 0000 v313815.b340  
350 0000 v313815.b350  
360 0000 v313815.b360  
370 0000 v313815.b370  
380 0000 v313815.b380  
390 0000 v313815.b390  
400 0000 v313815.b400  
410 0000 v313815.b410  
420 0000 v313815.b420  

NUMBER OF IMAGES

85 339 847

More info about our color images

  CartStart the program