Search reference or AID

Sökformulär

Grebbestad F:2 (1921-1935) (AID: v29381 Open, NAD: SE/GLA/13156)

Description of AID (in Swedish)

Grebbestad F:2 
AIDv29381 
Volume typeDeath and Burial records
Year1921-1935
InformationFilmad i församlingen. Volymen är förd fram till 1951, men den är bara fotograferad t o m 1935.
Grebbestad
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
InformationGrebbestad utgör ett eget kyrkoområde inom Tanums församling i Tanums och Lurs pastorat.
Tanums församling uppdelades 1883 i Tanums och Grebbestads kyrkoområden, vardera med egen kyrka och kyrkobokföring. Grebbestads kyrkoområde omfattar huvudsakligen Grebbestads förutvarande köping inom Tanums kommun.

Stift:
Göteborg

Härad:
Tanum

Länkar:

Båhus Arkivguide om Grebbestad

Släktdata om Grebbestad
NADSE/GLA/13156
Volume from Grebbestad
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v29381.b1  
2 0000 v29381.b2  
3 0000 v29381.b3  
4 0000 v29381.b4  
5 0000 v29381.b5  
6 0000 v29381.b6  
7 0000 v29381.b7  
8 0000 v29381.b8  
9 0000 v29381.b9  
10 0001 v29381.b10.s1  
11 0002 v29381.b11.s2  
12 0003 v29381.b12.s3  
13 0004 v29381.b13.s4  
14 0005 v29381.b14.s5  
15 0006 v29381.b15.s6  
16 0007 v29381.b16.s7  
17 0008 v29381.b17.s8  
18 0009 v29381.b18.s9  
19 0010 v29381.b19.s10  
20 0011 v29381.b20.s11  
21 0012 v29381.b21.s12  
22 0013 v29381.b22.s13  
23 0014 v29381.b23.s14  
24 0015 v29381.b24.s15  
25 0016 v29381.b25.s16  
26 0017 v29381.b26.s17  
27 0018 v29381.b27.s18  
28 0019 v29381.b28.s19  
29 0020 v29381.b29.s20  
30 0021 v29381.b30.s21  
31 0022 v29381.b31.s22  
32 0023 v29381.b32.s23  
33 0024 v29381.b33.s24  
34 0025 v29381.b34.s25  
35 0026 v29381.b35.s26  
36 0027 v29381.b36.s27  
37 0028 v29381.b37.s28  
38 0029 v29381.b38.s29  
39 0030 v29381.b39.s30  
40 0031 v29381.b40.s31  
41 0032 v29381.b41.s32  
42 0033 v29381.b42.s33  
43 0034 v29381.b43.s34  
44 0035 v29381.b44.s35  
45 0036 v29381.b45.s36  
46 0037 v29381.b46.s37  
47 0038 v29381.b47.s38  
48 0039 v29381.b48.s39  
49 0040 v29381.b49.s40  
50 0041 v29381.b50.s41  
51 0042 v29381.b51.s42  
52 0043 v29381.b52.s43  
53 0044 v29381.b53.s44  
54 0045 v29381.b54.s45  
55 0046 v29381.b55.s46  
56 0047 v29381.b56.s47  
57 0048 v29381.b57.s48  
58 0049 v29381.b58.s49  
59 0050 v29381.b59.s50  
60 0051 v29381.b60.s51  
61 0052 v29381.b61.s52  
62 0053 v29381.b62.s53  
63 0054 v29381.b63.s54  
64 0055 v29381.b64.s55  
65 0056 v29381.b65.s56  
66 0057 v29381.b66.s57  
67 0058 v29381.b67.s58  
68 0059 v29381.b68.s59  
69 0060 v29381.b69.s60  
70 0061 v29381.b70.s61  
71 0062 v29381.b71.s62  
72 0063 v29381.b72.s63  
73 0064 v29381.b73.s64  
74 0065 v29381.b74.s65  
75 0066 v29381.b75.s66  
76 0067 v29381.b76.s67  
77 0068 v29381.b77.s68  
78 0069 v29381.b78.s69  
79 0070 v29381.b79.s70  
80 0071 v29381.b80.s71  
81 0072 v29381.b81.s72  

NUMBER OF IMAGES

87 101 367

More info about our color images

  CartStart the program