Search reference or AID

Sökformulär

Grebbestad F:1 (1895-1920) (AID: v29380a Open, NAD: SE/GLA/13156)

Description of AID (in Swedish)

Grebbestad F:1 
AIDv29380a 
Version1
Volume typeDeath and Burial records
Year1895-1920
InformationFilmad i församlingen.
Grebbestad
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
InformationGrebbestad utgör ett eget kyrkoområde inom Tanums församling i Tanums och Lurs pastorat.
Tanums församling uppdelades 1883 i Tanums och Grebbestads kyrkoområden, vardera med egen kyrka och kyrkobokföring. Grebbestads kyrkoområde omfattar huvudsakligen Grebbestads förutvarande köping inom Tanums kommun.

Stift:
Göteborg

Härad:
Tanum

Länkar:

Båhus Arkivguide om Grebbestad

Släktdata om Grebbestad
NADSE/GLA/13156
Volume from Grebbestad
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 0000 v29380a.b10  
20 0000 v29380a.b20  
30 0000 v29380a.b30  
40 0000 v29380a.b40  
50 0000 v29380a.b50  
60 0000 v29380a.b60  
70 0000 v29380a.b70  
80 0000 v29380a.b80  
90 0001 v29380a.b90.s1  
100 0002 v29380a.b100.s2  
110 0003 v29380a.b110.s3  
120 0004 v29380a.b120.s4  
130 0005 v29380a.b130.s5  
140 0006 v29380a.b140.s6  
150 0007 v29380a.b150.s7  
160 0008 v29380a.b160.s8  
170 0009 v29380a.b170.s9  
180 0010 v29380a.b180.s10  
190 0011 v29380a.b190.s11  
200 0012 v29380a.b200.s12  
210 0013 v29380a.b210.s13  
220 0014 v29380a.b220.s14  
230 0015 v29380a.b230.s15  
240 0016 v29380a.b240.s16  
250 0017 v29380a.b250.s17  
260 0018 v29380a.b260.s18  
270 0019 v29380a.b270.s19  
280 0020 v29380a.b280.s20  
290 0021 v29380a.b290.s21  
300 0022 v29380a.b300.s22  
310 0023 v29380a.b310.s23  
320 0024 v29380a.b320.s24  
330 0025 v29380a.b330.s25  
340 0026 v29380a.b340.s26  
350 0027 v29380a.b350.s27  
360 0028 v29380a.b360.s28  
370 0029 v29380a.b370.s29  
380 0030 v29380a.b380.s30  
390 0031 v29380a.b390.s31  
400 0032 v29380a.b400.s32  
410 0033 v29380a.b410.s33  
420 0034 v29380a.b420.s34  
430 0035 v29380a.b430.s35  
440 0036 v29380a.b440.s36  
450 0037 v29380a.b450.s37  
460 0038 v29380a.b460.s38  
470 0039 v29380a.b470.s39  
480 0040 v29380a.b480.s40  
490 0041 v29380a.b490.s41  
500 0042 v29380a.b500.s42  
510 0043 v29380a.b510.s43  
520 0044 v29380a.b520.s44  
530 0045 v29380a.b530.s45  
540 0046 v29380a.b540.s46  
550 0047 v29380a.b550.s47  
560 0048 v29380a.b560.s48  
570 0049 v29380a.b570.s49  
580 0050 v29380a.b580.s50  
590 0051 v29380a.b590.s51  
600 0052 v29380a.b600.s52  
610 0053 v29380a.b610.s53  
620 0054 v29380a.b620.s54  
630 0055 v29380a.b630.s55  
640 0056 v29380a.b640.s56  
650 0057 v29380a.b650.s57  
660 0058 v29380a.b660.s58  
670 0059 v29380a.b670.s59  
680 0060 v29380a.b680.s60  
690 0061 v29380a.b690.s61  
700 0062 v29380a.b700.s62  
710 0063 v29380a.b710.s63  
720 0064 v29380a.b720.s64  
730 0065 v29380a.b730.s65  
740 0066 v29380a.b740.s66  
750 0067 v29380a.b750.s67  
760 0068 v29380a.b760.s68  
770 0069 v29380a.b770.s69  
780 0070 v29380a.b780.s70  
790 0071 v29380a.b790.s71  
800 0072 v29380a.b800.s72  
810 0073 v29380a.b810.s73  
820 0074 v29380a.b820.s74  
830 0075 v29380a.b830.s75  
840 0076 v29380a.b840.s76  
850 0077 v29380a.b850.s77  
860 0078 v29380a.b860.s78  
870 0079 v29380a.b870.s79  
880 0080 v29380a.b880.s80  
890 0081 v29380a.b890.s81  
900 0082 v29380a.b900.s82  
910 0083 v29380a.b910.s83  
920 0084 v29380a.b920.s84  
930 0085 v29380a.b930.s85  
940 0086 v29380a.b940.s86  
950 0087 v29380a.b950.s87  
960 0088 v29380a.b960.s88  
970 0089 v29380a.b970.s89  
980 0090 v29380a.b980.s90  
990 0091 v29380a.b990.s91  
1000 0092 v29380a.b1000.s92  
1010 0093 v29380a.b1010.s93  
1020 0094 v29380a.b1020.s94  
1030 0095 v29380a.b1030.s95  
1040 0096 v29380a.b1040.s96  
1050 0097 v29380a.b1050.s97  
1060 0098 v29380a.b1060.s98  
1070 0099 v29380a.b1070.s99  
1080 0100 v29380a.b1080.s100  
1090 0101 v29380a.b1090.s101  
1100 0102 v29380a.b1100.s102  
1110 0103 v29380a.b1110.s103  
1120 0104 v29380a.b1120.s104  
1130 0105 v29380a.b1130.s105  
1140 0106 v29380a.b1140.s106  
1150 0107 v29380a.b1150.s107  
1160 0108 v29380a.b1160.s108  
1170 0109 v29380a.b1170.s109  
1180 0110 v29380a.b1180.s110  
1190 0111 v29380a.b1190.s111  
1200 0112 v29380a.b1200.s112  
1210 0113 v29380a.b1210.s113  
1220 0114 v29380a.b1220.s114  
1230 0115 v29380a.b1230.s115  
1240 0116 v29380a.b1240.s116  
1250 0117 v29380a.b1250.s117  
1260 0118 v29380a.b1260.s118  
1270 0119 v29380a.b1270.s119  
1280 0120 v29380a.b1280.s120  
1290 0121 v29380a.b1290.s121  
1300 0122 v29380a.b1300.s122  
1310 0123 v29380a.b1310.s123  
1320 0124 v29380a.b1320.s124  
1330 0125 v29380a.b1330.s125  
1340 0126 v29380a.b1340.s126  
1350 0127 v29380a.b1350.s127  
1360 0128 v29380a.b1360.s128  
1370 0129 v29380a.b1370.s129  
1380 0130 v29380a.b1380.s130  
1390 0131 v29380a.b1390.s131  
1400 0132 v29380a.b1400.s132  
1410 0133 v29380a.b1410.s133  
1420 0134 v29380a.b1420.s134  
1430 0135 v29380a.b1430.s135  
1440 0136 v29380a.b1440.s136  
1450 0137 v29380a.b1450.s137  
1460 0138 v29380a.b1460.s138  
1470 0139 v29380a.b1470.s139  
1480 0140 v29380a.b1480.s140  
1490 0141 v29380a.b1490.s141  
1500 0142 v29380a.b1500.s142  
1510 0143 v29380a.b1510.s143  
1520 0144 v29380a.b1520.s144  
1530 0145 v29380a.b1530.s145  
1540 0146 v29380a.b1540.s146  
1550 0147 v29380a.b1550.s147  
1560 0148 v29380a.b1560.s148  
1570 0149 v29380a.b1570.s149  
1580 0150 v29380a.b1580.s150  
1590 0000 v29380a.b1590  
1600 0000 v29380a.b1600  
1610 0000 v29380a.b1610  

NUMBER OF IMAGES

86 888 301

More info about our color images

  CartStart the program