Search reference or AID

Sökformulär

Bällefors AI:3 (1794-1806) (AID: v28786 Open, NAD: SE/GLA/13073)

Description of AID (in Swedish)

Bällefors AI:3 
AIDv28786 
Volume typeHousehold records
Year1794-1806
InformationHäri även husförhörslängd för Ekeskog samma år.
Bällefors
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasTiberg, Hunnekulla
InformationFöre 1758 var Bällefors moderförsamling i Bällefors, Ekeskog och Tiberg (före 1703 kallat Hunnekulla) församlingars pastorat.

År 1758 flyttades det vid Ryholms säteri befintliga kapellet på föranstaltande av landshövding A. O. Lagerberg och gavs namnet Beateberg efter dennes hustru, fru Beata Sparre. Samtidigt bildades Beatebergs församling av de närmast kring den nyuppförda kyrkan liggande och förut till Bällefors och Ekeskog hörande hemmanen. Den gamla Tiberg, vars namn före 1703 var Hunnekulla socken lades i ecklasiastiskt händseende till Bällefors.

Mellan 1758 och den 31 december 1961 var Bällefors moderförsamling i Bällefors, Ekeskog och Beateberg församlingars pastorat.

Sedan den 1 januari 1962 är Bällefors annexförsamling i Fägre, Trästena, Bällefors, Ekeskog, Beateberg, Hjälstad, Sveneby och Mo församlingars pastorat

Stift:
Skara

Härad:
Vadsbo (Valla tingslag)
NADSE/GLA/13073
Volume from Bällefors
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v28786.b1  
2 0000 v28786.b2  
3 0000 v28786.b3  
4 0000 v28786.b4  
5 0000 v28786.b5  
6 0000 v28786.b6  
7 0000 v28786.b7  
8 0001 v28786.b8.s1  
9 0003 v28786.b9.s3  
10 0005 v28786.b10.s5  
11 0007 v28786.b11.s7  
12 0009 v28786.b12.s9  
13 0011 v28786.b13.s11  
14 0013 v28786.b14.s13  
15 0015 v28786.b15.s15  
16 0017 v28786.b16.s17  
17 0019 v28786.b17.s19  
18 0021 v28786.b18.s21  
19 0023 v28786.b19.s23  
20 0025 v28786.b20.s25  
21 0027 v28786.b21.s27  
22 0029 v28786.b22.s29  
23 0031 v28786.b23.s31  
24 0033 v28786.b24.s33  
25 0035 v28786.b25.s35  
26 0037 v28786.b26.s37  
27 0039 v28786.b27.s39  
28 0041 v28786.b28.s41  
29 0043 v28786.b29.s43  
30 0045 v28786.b30.s45  
31 0047 v28786.b31.s47  
32 0049 v28786.b32.s49  
33 0051 v28786.b33.s51  
34 0053 v28786.b34.s53  
35 0055 v28786.b35.s55  
36 0057 v28786.b36.s57  
37 0059 v28786.b37.s59  
38 0061 v28786.b38.s61  
39 0063 v28786.b39.s63  
40 0065 v28786.b40.s65  
41 0067 v28786.b41.s67  
42 0069 v28786.b42.s69  
43 0071 v28786.b43.s71  
44 0073 v28786.b44.s73  
45 0075 v28786.b45.s75  
46 0077 v28786.b46.s77  
47 0077b v28786.b47.s77b  
48 0079 v28786.b48.s79  
49 0081 v28786.b49.s81  
50 0082 v28786.b50.s82  
51 0084 v28786.b51.s84  
52 0086 v28786.b52.s86  
53 0088 v28786.b53.s88  
54 0090 v28786.b54.s90  
55 0092 v28786.b55.s92  
56 0094 v28786.b56.s94  
57 0096 v28786.b57.s96  
58 0098 v28786.b58.s98  
59 0100 v28786.b59.s100  
60 0102 v28786.b60.s102  
61 0104 v28786.b61.s104  
62 0106 v28786.b62.s106  
63 0108 v28786.b63.s108  
64 0110 v28786.b64.s110  
65 0112 v28786.b65.s112  
66 0114 v28786.b66.s114  
67 0116 v28786.b67.s116  
68 0118 v28786.b68.s118  
69 0120 v28786.b69.s120  
70 0122 v28786.b70.s122  
71 0123a v28786.b71.s123a  
72 0125 v28786.b72.s125  
73 0127 v28786.b73.s127  
74 0129 v28786.b74.s129  
75 0131 v28786.b75.s131  
76 0133 v28786.b76.s133  
77 0135 v28786.b77.s135  
78 0137 v28786.b78.s137  
79 0139 v28786.b79.s139  
80 0141 v28786.b80.s141  
81 0143 v28786.b81.s143  
82 0145 v28786.b82.s145  
83 0147 v28786.b83.s147  
84 0149 v28786.b84.s149  
85 0151 v28786.b85.s151  
86 0153 v28786.b86.s153  
87 0155 v28786.b87.s155  
88 0157 v28786.b88.s157  
89 0159 v28786.b89.s159  
90 0161 v28786.b90.s161  
91 0163 v28786.b91.s163  
92 0165 v28786.b92.s165  
93 0167 v28786.b93.s167  
94 0169 v28786.b94.s169  
95 0171 v28786.b95.s171  
96 0173 v28786.b96.s173  
97 0175 v28786.b97.s175  
98 0177 v28786.b98.s177  
99 0179 v28786.b99.s179  
100 0181 v28786.b100.s181  
101 0183 v28786.b101.s183  
102 0185 v28786.b102.s185  
103 0186 v28786.b103.s186  
104 0000 v28786.b104  
105 0000 v28786.b105  

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program